ReadingPatchVariables
en
EN
pl
PL

nfo

Wprowadzenie

Od wersji TTDPatch 2.0.1 alpha 48 możliwe było użycie akcji D do odczytu różnych specjalnych zmiennych Patch. Są to zwykle wartości przełączników, ale istnieje również kilka innych przydatnych wartości.

Syntax

<Sprite-number> * <Length> 0D <target> <operation> <variable> FE FF FF 00 00
Element Rozmiar Opis
0D B Definiuje action 0D
<target> B Parametr 'targetu'
<operation> B Podobnie jak w przypadku ActionD, ale tylko przypisanie jest prawidłowe.
<variable> B Poprawka numeru zmiennej do odczytania. Patrz poniżej.
FE B Definiuje specjalny dostęp do zmiennych
FF FF 00 00 D Wskazuje, że czytana jest zmienna łatki

zmienna

Zdefiniowane są następujące zmienne poprawki:

'zmienna' 'Switch' Wersja 'Wartość'
00 miscmods/-Yo Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 'Bit switch'
01 experimentalfeatures/-XF Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Bit switch
02 morevehicles/-x Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 'Vehicle array multiplier'
03 mountains and curves/-mc Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 'Dwa bajty z czterema zestawami dwóch bitów'
04 planecrashcontrol/-Xc Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Bit switch
05 autorenew/-Xa Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Signed value
06 multihead/-M Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Wzrost prędkości w procentach
07 disasters/-XD Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Bit switch
08 unifiedmaglev/-XM Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Unified maglev mode
09 bridgespeedlimits/-XX Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Ułamek prędkości w procentach
0A --- Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Język TTD, patrz "nowy schemat" dla action 4
0B startyear/-XY Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Year-1920
0C morebuildoptions/-YB Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Bit switch
0D moresteam/-YM Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 value=LF (two hex digits), L=length, F=frequency
0E freighttrains/-Yf Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 współczynnik wagi
0F wagonspeedlimits/-YL Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Wzrost prędkości dla pustych wagonów
10 planespeed/-YP Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 współczynnik prędkości
11 dual company colors Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (r1404)2.5 2CC colormap base sprite
12 miscmods2/-Zm Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1738)2.6 Bit switch
13 map size information Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r11961)0.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1817)2.6 Format = -MABXYSS
M typ mapy
  • bit 0 set: 'squared' map. Clear : 'rectangular' map
  • bit 1 set: Y is the 'bigger edge'(bit 0 is clear).Clear : X is the bigger edge.
A minimalna krawędź (log2) mapy
B maximum edge(log2) of the map
XY krawędzie (log2) każdej strony mapy.
SS połączenie X i Y, dając w ten sposób rozmiar (log2) mapy
Wszystkie rozmiary map zostaną odjęte o 6, tak aby rozmiar 64 był najmniejszy, czyli liczony od zera
14 maximum height level Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23158)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Maximal possible height level of a tile. Obsługiwane przez OpenTTD 1.5 (r27010)1.5 Nieobsługiwane przez TTDPatchAny value between 1 and 255. In earlier versions fixed at 15.
15 extra foundations Obsługiwane przez OpenTTD 1.4 (r25230)1.4 Nieobsługiwane przez TTDPatch Dodatkowe 'sprite' fundamentu ustawione przez Action 5 type 06. Ten blok 'sprite' zawiera tylko dodatkowe fundamenty z Akcji 5, nie zawiera domyślnych podstaw dla 'sprites' Akcji A od 990 do 1003.
16 coast sprites Obsługiwane przez OpenTTD 1.4 (r25230)1.4 Nieobsługiwane przez TTDPatch Wszystkie sprite'y wybrzeża w kolejności wersji 16 sprite'ów Action 5 type 0D. 'Należy odnotowąć', że nie ma znaczenia, w jaki sposób 'sprites' zostały pierwotnie zdefiniowane (czy to przez Akcję 5 z 10 lub 16 'sprites', czy przez Akcję A), blok sprite'ów zwracany przez tę zmienną ma zawsze wszystkie sprite'y w tej samej kolejności.

Jeśli eksperymentalne funkcje, miscmods lub miscmods2 są wyłączone, odpowiednia wartość wyniesie zero. Dla wszystkich innych przełączników wartość jest nieokreślona, ​​jeśli przełącznik jest wyłączony, więc action 7 variable 85 należy najpierw sprawdzić.