Action5
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Zdefiniuj bazowe zestawy graficzne

Działanie 5 służy do definiowania grafiki dla kilku nowych funkcji OpenTTD i TTDPatch. Jest to podobne do działania 1.

Syntax

Dane wyglądają następująco:

<Sprite-number> * <Length> 05 <type> <num-sprites> [<offset>]
Element Rozmiar Opis
<Sprite-number> dec Sekwencyjny numer 'sprite'
<length> dec Łączna liczba bajtów użytych w tej akcji
05 B Definiuje action 05
<type> B Jaki rodzaj grafiki następuje
<num-sprites> B* Ile następują zwykłe 'sprites'
<offset> B* Przesunięcie w bloku 'sprites', które można przypisać do akcji 5

Następujące 'sprity' num-sprites w pliku .nfo muszą być 'RealSprites', które będą używane jako grafika dla danej funkcji TTDPatch, z wyjątkiem typu 0A, który wymaga 'RecolorSprites'.

Obsługiwane przez OpenTTD 0.70.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 19)2.5 Wpisy czynności 5 w pliku .grf, który ma zwykły GRFID (nie FFFFFFFF), zawsze nadpisują te z plików .grf z GRFID FFFFFFFF.

Opis

Sprite-number

To tylko numer, na którym jesteś.

Length

Policz liczbę bajtów w tej akcji.

type

Określa typ funkcji, dla której przeznaczona jest grafika. Jeśli ustawiony jest bit 7, należy ustawić zmienną przesunięcia (offset). Bit 7 można ustawić tylko wtedy, gdy typ go obsługuje. Typ może być jednym z:

Typ Wersja Cecha num-sprites (dziesiętnie)
04 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Grafiki Pre-sygnałów 48
04 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Grafika przedsygnałowa i semaforowa 112
04,84[1] Obsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 41)2.5 Pre-signal, semaphore, and 'PBS' graphics 240
05,85[1] Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Przewody napowietrzne i grafika pylonów 48
06 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 'Fundamenty' (ściany oporowe) dla BuildOnSlopes 74
06,86[1] Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r11321)0.6 Nieobsługiwane przez TTDPatch Foundations pod BuildOnSlopes i półpłytki (foundations NS i EW) 90
07 Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 43)2.5 TTDPatch GUI sprites 93 [2]
08,88[1] Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Nieobsługiwane przez TTDPatch[3] Kanały 65
09,89[1] Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 58)2.5 Strzałki drogowe jednokierunkowe 6
0A,8A[1] Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 67)2.5 Dwie firmowe kolorowe mapy tłumaczeniowe 256
0B,8B[1] Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 68)2.5 Tory tramwajowe 113 Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch119
0C Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 74)2.5 Śnieżne drzewa w klimacie umiarkowanym 133
0D Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r7325 (r11726))0.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (beta 5)2.5 Grafika Coast Tile 16 (18)
0E Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1247)2.6 Nowe sygnały Każdy
0F,8F[1] Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r13469)0.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1487)2.6 Sprity do oznaczania torów na stokach (dla systemów rezerwacji torów, takich jak PBS czy YAPP) Do 12 (w góre)
10,90[1] Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r9645)0.6 Nieobsługiwane przez TTDPatch Dodatkowa grafika lotniskowa 15
11,91[1] Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r9645)0.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1589)2.6 Grafika przystanków drogowych 8
12,92[1] Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r13464)0.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1498)2.6 Grafika akweduktu 8
13,93[1] Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r11433)0.6 Nieobsługiwane przez TTDPatch Sprites Autorail 55
14,94 Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (11433)0.6 Nieobsługiwane przez TTDPatch Flaga 'sprites' Do 36
15,95 Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r11433)0.6 Nieobsługiwane przez TTDPatch Sprite'y OpenTTD GUI Aż do 184
16,96 Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20370)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Sprite'y z podglądu lotniska Do 9
17,97 Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23952)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Sprite'y bazy tunelu Railtype 16
18,98 Obsługiwane przez OpenTTD 1.5 (r26869)1.5 Nieobsługiwane przez TTDPatch Ekstra cała czarna paleta 1
 1. 1.00  1.01  1.02  1.03  1.04  1.05  1.06  1.07  1.08  1.09  1.10  1.11  Przesunięcie dozwolone od Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23005)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch
 2.  Typ 07 wymaga tylko 73 'sprites' w stajni (gałąź 2.5); dodatkowe 'sprites' to pociąg klonów i budowanie kursorów kanałów.
 3.  TTDPatch obsługiwał kanały przez Action5 od 2.0.1 alfa 17 do alfa 25. W alfa 26 został ponownie usunięty na rzecz metody action-1-2-3; zobacz Action3. Metoda za pośrednictwem Action5 nie jest już obsługiwana przez TTDpatch 2.0.1 alpha 26 i nowsze.

04 Signal graphics.

Grafiki sygnałów występują w grupach po 16. Grupy te zawierają 'sprites' w tej samej kolejności co 'sprites' 1275-1290 w trg1[r].grf; czerwony, następnie zielony, dla każdego z: w kierunku SW, w kierunku NE, w kierunku NW, w kierunku SE, w kierunku E, w kierunku W, w kierunku S, w kierunku N.

Group(s) Contents
0 lighted entrance signals
1 lighted exit signals
2 lighted combo signals
3 standard (non-pre-signal) semaphore signals
4..6 repeat 0..2 for semaphores
7 standard lighted PBS signals
8..14 repeat 0..6 for PBS signals

0C Snowy temperate trees

Jeśli włączona jest linia umiarkowanego śniegu, możesz jej użyć do określenia śnieżnych wersji drzew umiarkowanych. 'Sprites' muszą być zaśnieżonymi wersjami 'sprites' 1576-1708 z TRG1.GRF, w tej samej kolejności, w jakiej się tam pojawiają.

0D Coast tile sprites

In NewGRFs

Jeśli włączone jest zalewanie po przekątnej, to ze względu na nowe wybrzeża narożne, możesz użyć tego, aby uzyskać kompletny zestaw zastępczych kafelków wybrzeża. W sumie jest 16, 8 oryginalnych 'sprites' Transport Tycoon Deluxe i 8 na stoki narożne. Kolejność ikonek

[1]

jest następująca:

3997, 4063, 4064, 4068, 4062, 3998, 4066, 3988,
4065, 4069, 3996, 3992, 4067, 3994, 3995, 3999.
 1.  Liczby ikonek z trg1(r).pcx.
File:Action5Coast16Sprites.png

16 'sprites' dla funkcji 0D

In Base Set's extra grf

Dodatkowo OpenTTD (od r11726) obsługuje inną metodę dostarczania wszystkich dodatkowych 'sprites' kafli wybrzeża, ale jest to dozwolone tylko w extra NewGRF z Bazowe zestawy graficzne . W ten sposób dostarczanych jest tylko 10 'sprites' w tej samej kolejności co 16 'sprites' powyżej, ale bez 'sprites' brzegowych już w base grf. Należy pamiętać, że wersja 10 'sprites' zapewnia dwa dodatkowe stoki, ale nie są one używane i obecnie jest mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek były używane.

File:Action5Coast10Sprites.png

Wymagane jest tylko 10 'sprites' dla base graphic sets OpenTTD

W OpenTTD 10 'sprites' dla typu 0D wystarcza w base graphic sets. Wersja 16 'sprites' nie powinna być używana do base graphics.

Powodem istnienia wersji 10 sprite jest wyeliminowanie potrzeby dołączania oryginalnej grafiki i utrzymanie zgodności ze starymi NewGRF, które zastępują oryginalną grafikę brzegową za pomocą Akcji A bez dodawania nowych brzegów za pomocą Akcji 5: Gdy NewGRF używa 16 wersja sprites ma pierwszeństwo przed wszystkimi NewGRF zastępującymi grafikę brzegową za pomocą Akcji A; gdy NewGRF używa Akcji A do zastąpienia grafiki brzegowej, ma pierwszeństwo przed Akcją 5 z 10 'sprites' , skutecznie wyłączając zalewanie po przekątnej. Również ze względu na kompatybilność wersja 10 'sprites' jest nieważna dla normalnych NewGRF, które nie są "extra" NewGRF niektórych 'Bazowych Zestawów Graficznych'.

0E New Signals

W akcji można podać dowolną liczbę prawdziwych i zmieniających kolor 'sprites' w dowolnej kolejności.

'Sprites' są przywoływane przez ich przesunięcie do bloku action5 przez VarAction2NewSignals , dlatego zaleca się logicznie łatwą do obliczenia kolejność.

Począwszy od TTDPatch 2.6 alfa 0 r1346, blok akcji 5 zdefiniowany w tym samym pliku GRF co varaction2, będzie używany jako podstawowy blok 'sprite' dla przesunięć zwróconych przez wywołanie zwrotne, nawet jeśli zostanie zastąpiony definicją akcji GRF o wyższym priorytecie tej samej funkcji (0E).

0F Tracks for Slopes

Powinno to być w tej samej kolejności co 'sprite' od 1031 do 1035 (1). Powinny to być tylko szyny, w zasadzie taki sam format jak 'sprites' od 1005 do 1010 (1). Powinny istnieć 3 grupy tych 'sprites' , po jednej dla każdego rodzaju kolei (kolej, kolej jednoszynowa, maglev).

(1) Numery sprite z trg1r.pcx / ogfx1_base.grf

11 Road stop graphics

Grafika przystanku składa się z 2 grup 4 'sprites' . Pierwsza grupa zawiera grafiki dla przystanków autobusowych, druga dla przystanków dla ciężarówek. W każdej grupie 'sprites' są w następującej kolejności: SW, NE, NW, SE.

SW and NE sprites are used with road going along the Y axis ( .\' ), NW and SE with road along the X axis( '/. ).

Wewnętrznie stacje są definiowane przy użyciu następujących układów stacji:

\d1313

\b13 \b0 \b0 \b3 \b16 \b16 <SW sprite>

\b0 \b0 \b0 \b3 \b16 \b16 <NE sprite>

80

i

\d1314

\b0 \b0 \b0 \b16 \b3 \b16 <NW sprite>

\b0 \b13 \b0 \b16 \b3 \b16 <SE sprite>

80

gdzie 1313 i 1314 są 'sprites' miasta.

File:roadstops.png

Kolejne 'sprites' można znaleźć w openttd.grf (OpenTTD), ogfxe_extra.grf (OpenGFX) lub ttdpbase(w).grf (TTDPatch).

Note: Począwszy od OpenTTD r10185, zachowanie tej funkcji jest identyczne w obu grach.

12 Aqueducts

Należy podać 8 prawdziwych 'sprites' . Po pierwsze: 4 'sprites' na końcu mostka w kolejności: SW, SE, NE, NW, gdzie kierunek jest skierowany na akwedukt. Następnie 2 sprity środkowej części dla kierunków X i Y. Następują dwa 'sprites' filaru dla kierunków X i Y. Przykłady miejsc, w których należy dokonać podziału między środkowymi 'sprites' i słupami, znajdują się w 'sprites' od 2437 do 2592 (1) lub istniejącym akwedukcie GRF. Pamiętaj, że aby wyższe mosty działały skutecznie, słupy powinny mieć wysokość około 8 pikseli.

/File/en/Manual/Aqueduct.png

15 / 95 OpenTTD GUI sprites

OpenTTD definiuje 'sprites' 184 GUI. Dodatkowe 'sprites' niepotrzebne przez OpenTTD są po prostu ignorowane, dzięki czemu nowe(nowsze) zestawy podstawowe mogą być używane przez stare wersje OpenTTD. Można '(ponownie-)zdefiniować' podzbiór 'sprites' GUI, podając przesunięcie 'sprites' GUI. 'Sprites' są:

Offset Znaczenie
0 .. 11 Wybory Halftile
12 .. 13 Litery ekranu tytułowego E i D
14 .. 37 Kolorystyka filarów mostów 1 .. 4
38 kwadrat wskazujący na zgodność z NewGRF
39 obiekt blob wskazujący na zgodność serwera
40 ikona 'kłódki'
41 puste pole wyboru
42 zaznaczone pole wyboru
43 znak ostrzegawczy
44 okno zmienia rozmiar w prawo
45 .. 48 strzały
49 dom
50 wspólne zamówienia
51 .. 52 'szpilka / przypięty'
53 .. 62 ikony i kursory budowy torów
63 .. 68 monorail build icons and cursors
69 .. 74 maglev build icons and cursors
75 ??
76 .. 77 pasek narzędzi punktów trasy i ikona kursora
78 .. 81 budynki waypointów
82 .. 85 automatyczne ładowanie paska narzędzi i kursora dla dróg i tramwajów
86 lądowisko dla helikopterów
87 zbuduj kursor podnoszenia statku
88 .. 89 buduj pasek narzędzi i kursor kanału
90 szybko do przodu
91 .. 92 poziom paska narzędzi i kursora
93 .. 96 sprzedać pojazd
97 .. 100 sprzedać wszystkie pojazdy
101 .. 104 wymienić pojazd
105 sprzedam łańcuch pojazdów szynowych
106 .. 113 przycisk i kursory klonowania pojazdów
114 .. 117 przycisk tworzenia grupy pojazdów
118 .. 121 przycisk usuwania grupy pojazdów
122 .. 125 przycisk zmiany nazwy grupy pojazdów
126 .. 133 przycisk włączania / wyłączania zastępowania grupy
134 pasek narzędzi drogi: buduj drogi jednokierunkowe
135 pasek narzędzi sygnałów: konwertuj sygnały
136 .. 137 buduj pasek narzędzi i kursor rzek
138 .. 143 OSK
144 przełącz pasek narzędzi
145 .. 146 buduj pasek narzędzi i kursor akweduktu
147 .. 148 Ikona (+) i (-)
149 zmiana rozmiaru okna w lewo
150 odtwarzaj muzykę w językach od-prawej-do-lewej
151 .. 152 odcień / bez cienia
153 debug
154 .. 157 ikony profitu pojazdu
158 nieprzeczytane wiadomości
159 wyłączne prawa transportowe
160 ochrona autoreplace
161 zdefiniowano autoreplace
162 .. 165 Wskaźnik zadowolenia miasta: 'N/D', zatrważająco, przeciętnie i dobrze
166 .. 167 Ikony do usuwania po lewej stronie wzgl. dobrze
168 Domyślny rozmiar okna
169 .. 173 'Story book': ikona głównego 'toolbar', 'goto place', niedokończony cel, ukończony cel, uszkodzony cel
174 Przycisk cargoflow Smallmap
175 .. 178 Ikony wyboru barw grupowych
179 .. 183 NotRoadTypes 'toolbar ' i ikony kursorów

16 / 96 Airport preview sprites

File:airport_preview_commuter.png

Podgląd 'sprites' dla lotnisk w kolejności

 1. Small airport
 2. City airport
 3. Heliport
 4. Metropolitan airport
 5. International airport
 6. Commuter airport
 7. Heli depot
 8. Intercontinental airport
 9. Heli station

'Sprites' nie mają żadnych przesunięć i powinny być tego samego rozmiaru. Upewnij się, że tak, używając zakazanego kadrowania.

17 / 97 Tunnel overlay sprites

File:tunnel_overlays.png

'sprites' zapewniają grunt dla 'sprites' tunelowych do użytku przez szyny NewGRF typu kolejowego, które muszą jedynie zapewniać portale tunelowe. Muszą być zapewnione dla obu typów terenu, które mogą być użyte w danym klimacie (trawa; trawa+śnieg; trawa+pustynia; trawa).

num-sprites

Liczba następujących 'sprites' .

Od wersji TTDPatch 2.0.1 alfa 49 ta wartość jest rozszerzonym bajtem.

Zauważ, że generalnie nie jest błędem dostarczenie większej liczby 'sprites' niż jest to wymagane, ale powoduje to niepotrzebne zużycie gniazd 'sprites' .

offset

Przesunięcie w bloku 'sprites' , które można przypisać do Akcji 5. Ten termin jest odczytywany tylko wtedy, gdy ustawiony jest bit 7 typu. Można go użyć tylko do zastąpienia podzbioru 'sprites' z zestawu.

Note: Podczas tworzenia grf kompatybilnego z TTDPatch, musisz pominąć akcję 05 specyficzną dla OpenTTD, używając Akcji 09 zamiast Akcji 07. Użycie tej drugiej spowoduje błąd na Akcji 05 podczas używania grf w TTDPatch.

Note: NFORenum rozróżnia Action5 bez przesunięcia i Action5 z przesunięciem 0. Chociaż technicznie mają ten sam efekt, NFORenum zakłada, że ​​Action5 bez przesunięcia ma zamiar zastąpić wszystkie 'sprites' i odpowiednio sprawdzić ich liczbę. Uważa się, że Action5 z przesunięciem (offset ) zastępuje tylko podzbiór 'sprites' , więc nie są sprawdzane pod kątem kompletności.

Przykład

// Wymiana filarów akweduktu
 1457 * 3    05 12 02 06 // action5, typ 12, 2 sprite'y, z przesunięciem 6 do tego typu
  9 sprites/png/terrain/waterfeatures.png 546 8 09 23 33 -26 0
  10 sprites/png/terrain/waterfeatures.png 594 8 09 23 33 -5 0