Podajnik dwukierunkowy
/File/en/Notice.png
Informacja
W tym artykule opisano, jak ręcznie skonfigurować podajnik dwukierunkowy. Nie jest to konieczne, jeśli masz włączony Cargodist w OpenTTD v1.4 lub nowszej.

W prawdziwym świecie pasażerowie wiedzą, dokąd chcą jechać, a ładunek ma napisaną etykietę z miejscem przeznaczenia. W OpenTTD tak nie jest (zakładając, że wyłączony jest Cargodist). Pasażerowie i ładunek z radością wskakują do każdego pociągu, który ich przyjmuje, nawet jeśli przywiezie ich z powrotem tam, skąd przybyli. Oznacza to, że próba uruchomienia dwukierunkowej usługi podajnika, poprzez dodanie przepływu pasażerów w przeciwnym kierunku do tej opisanej w artykule Podajnik, zakończy się niepowodzeniem. Pasażerowie są najpierw rozładowywani, a następnie ładowani z powrotem do tego samego pociągu, z którego właśnie wyszli.

Można to zrobić, dodając drugą stację, jak pokazano na rysunku

. Pasażerowie są przenoszeni z Lutway do Fludingville i na odwrót.

Sztuczka polega na tym, że każdy pociąg rozładowuje i odbiera pasażerów z miasta. Wyładowuje wszystko (bez załadunku) na pierwszej stacji obsługi podajników, a na drugiej ładuje nowych pasażerów. Ponieważ obydwa pociągi odwiedzają stacje obsługi podajników w odwrotnej kolejności, rozładowują swoich pasażerów tak, że drugi pociąg może ich odebrać.