Podajnik
/File/en/Notice.png
Informacja
W tym artykule opisano, jak ręcznie skonfigurować podajnik jednokierunkowy. Nie jest to konieczne, jeśli masz włączony Cargodist w OpenTTD v1.4 lub nowszej.
/File/en/Notice.png
Informacja
Jeśli chcesz stworzyć usługę podajnika dwukierunkowego, szczegóły opisano na jego stronie. Metoda opisana w tym atykule działa tylko w jedną stronę.

Podajnik (również: Dokarmiacz od angielskiej nazwy Feeder service (en)) jest, mówiąc prościej, usługą, w której pojazdy wykonują "przekazanie" ładunku. Na przykład, autobus może przewieźć pasażerów na lotnisko poza miastem, aby mogli oni podróżować przez całą mapę, żeby gracz mógł uzyskać większe dochody.

W niektórych przypadkach może się wydawać, że pojazdy mają ujemny dochód, mimo że stanowią ważną część rentownego łańcucha.

Autobusy zaopatrujące lotnisko w pasażerów z pobliskiego miasta

Dla lepszego zrozumienia poniższego artykułu, polecamy zapoznać się najpierw z treścią artykułu o poleceniach

Na przykład, pasażerowie przybywają na przystanek, skąd odbiera ich autobus, dojeżdżający do lokalnego lotniska, które jest poza miastem i zazwyczaj nie akceptuje pasażerów. Autobus jest ustawiony na "Przeładunek, pozostaw pusty" na lotnisku, co powoduje, że pasażerowie wychodzą z autobusu i czekają na samolot, który ich odbierze.

Nie zawsze rozsądne jest ustawienie usługi "od punktu do punktu" dla każdej możliwej trasy. Często system oparty na węźle przesiadkowym ma większy sens, ponieważ odciąża sieć i umożliwia pasażerom oraz ładunkowi bardziej efektywne korzystanie z różnych rodzajów transportu w celu przeniesienia się z punktu A do punktu B. Do tego właśnie służy przycisk transferu.

Contents

Jak wyznaczyć trasę transferu

Wyobraź sobie więc, że masz lotnisko w mieście i chcesz skorzystać z autobusu, aby przywieźć na nie pasażerów z centrum miasta. Można to łatwo osiągnąć:

Przede wszystkim, dworzec autobusowy musi być połączony z lotniskiem. Wystarczy że zbudujesz przystanek tuż obok lotniska, przylegający do niego z którejś strony, jeśli jednak nie masz takiej możliwości, lub, z jakiegoś powodu, nie chcesz tego robić, możesz również połączyć stacje tak jak przedstawiono w artykule o Stacjach łączonych. Pasażerowie nie przesiądą się, jeśli lotnisko będzie niezależną od przystanku stacją.

Dwie osobne stacje, pasażerowie nie przesiądą się

Wyznacz trasę w standardowy sposób i wybierz przycisk Transfer, aby poinformować pasażerów, że mają czekać na lotnisku na samolot. Aby zapobiec "kradzieży" pasażerów samolotu przez inny autobus, wybierz też opcję Rozładuj. W OpenTTD w wersji min. 0.7.0 wybierz opcję Transfer z menu rozwijanego. Polecenie brzmi teraz: Przeładunek, pozostaw pusty.

Prawidłowo połączone stacje, obok nazwy stacji widoczne są symbole autobusu i samolotu

W ten sposób autobus zawsze przemieszcza pasażerów na lotnisko w celu dalszego transportu.

Jak stworzyć bardziej zaawansowany system podajnikowy

Kompleksowy system podajników. Autobusy dowożą pasażerów do pobliskiego dworca kolejowego. Pociąg wahadłowy odbiera ich i transportuje na lotnisko.

Być może zauważyłeś, że (i zastanawiałeś się dlaczego) możesz łączyć transfer z pełnym załadunkiem i rozładunkiem (lub odpowiednio z opcją bez ładowania). Można to wykorzystać do ustawienia bardziej złożonych usług podajników. Wyobraź sobie, że masz takie samo lotnisko jak w powyższym przykładzie. Lotnisko to ma kilka miast wokół siebie i chciałbyś mieć pociąg wahadłowy, który przejeżdża przez wszystkie miejscowości, aby odebrać pasażerów.

Kolejnym atrakcyjnym aspektem jest wykorzystanie lokalnej sieci autobusowej w celu przewiezienia pasażerów z całego miasta na centralny dworzec kolejowy. Transfer i przewóz ładunku jest również przydatny, jeśli pojazd ma odebrać ładunek z kilku stacji regionalnych, a następnie dostarczyć go do odległego miejsca docelowego, tak jak to robią pociągi w życiu codziennym.

Powolna zaawansowana usługa podajnika (<0.7.0)

W ten sposób wszyscy ludzie ze wszystkich przystanków zostają podrzuceni na lotnisko i wsiadają do swoich samolotów.

Przyspieszona zaawansowana usługa podajnika (>0.7.0)

/File/en/Manual/No unload take cargo.png

Od wersji 0.7.0, możesz wydać swoim pojazdom polecenie Nie rozładowuj i zabierz ładunek we wszystkich miejscowościach. To zadziała tak samo ja przeładunek, załaduj ładunek (przykład powyżej), poza tym, że pasażerowie nie będą wysiadać i wsiadać z powrotem (transfer). To przyspiesza działanie systemu podajnika, a także czyni je bardziej realistycznym, ponieważ pasażerowie z poprzednich stacji nie wysiadają na każdej po drodze, a jedynie ci nowi dosiadają się do pociągu.

Feature availability
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

System dystrybucji

Dystrybucja żywności

Dystrybucja zaopatrzenia technicznego (ekonomia FIRS)

Usługa dystrybutora jest przeciwieństwem usługi podajnika. Ładunek jest przekazywany do stacji dystrybucyjnej i rozprowadzany przez przynajmniej jeden pojazd na kilka różnych miejsc docelowych. Zazwyczaj podróż ze źródła do stacji transferowej obejmuje największą odległość i zarabia najwięcej pieniędzy. Jednakże, podobnie jak w przypadku zwykłych usług transferowych, przychód może być liczony na rzecz pojazdów, które realizują dostawę końcową.

Usługi dystrybucyjne nie mają większego sensu dla pasażerów, ale w niektórych sytuacjach są bardzo przydatne w przypadku dostaw towarów:

Na niektórych mapach może być tylko kilku dostawców (takich jak kopalnie złota), ale wielu, wielu konsumentów (takich jak banki) zgrupowanych jest daleko od dostawców. Jeżeli chcesz obsługiwać wszystkich konsumentów efektywnie, najlepiej jest skorzystać z usługi dystrybutora, aby równomiernie podzielić ładunek między odbiorców, a nie mieć wiele usług indywidualnie dostarczających ładunek bezpośrednio od producenta do konsumenta.

SI używające usługi podajnika