Metacaixa d'avís

Contents

Ús

Exemple d'ús senzill:

{{ca/Metacaixa d'avís| text = Qualsevol text.}}
/File/en/Notice.png
Qualsevol text.

O:

{{ca/Metacaixa d'avís| tipus = contingut
| text = Atenció - qualsevol text.
}}
/File/en/Content.png
Atenció - qualsevol text.

Llista de paràmetres disponibles

{{Metacaixa d'avís/Ca
| tipus    = esborrar / contingut / estil / informació / moure / protecció
| imatge    = Picture.Png / Picture.Png|alt=Imatge (si no s'estableix el paràmetre apareixerà la icona predeterminada)
| text     = Text per a una caixa gran, per a posar a la part superior dels articles.

| estil     = Diferent estil de taula. (preferiblement NO USAR)
| estil-text  = igual que l'anterior però referit al text.

Exemples segons el paràmetre tipus emprat

Els següents exemples empren diferents valors per al paràmetre tipus, però sense emprar el paràmetre imatge per la qual cosa s'empren les imatges predeterminades per a cada tipus.

/File/en/Deletion.png
tipus=esborrar – Qüestions d'esborrat, com {{ca/Esborrar}}.
/File/en/Content.png
tipus=contingut – Qüestions de contingut com {{ca/Avís}} o {{ca/Desactualitzat}}.
/File/en/Edit-clear.png
tipus=estil – Qüestions d'estil com {{ca/Corregir}} o {{ca/Traducció}}.
/File/en/Notice.png
tipus=informació – Informació per als articles com {{ca/Nota}} o {{ca/Succés actual}}.
/File/en/Move.png
tipus=moure – Propostes de fusió o trasllat {{ca/Dividir}}.
/File/en/Protection.png
tipus=protecció – Protecció de pàgines com {{ca/Històric}}.

Altres imatges

Les imatges predeterminades mostrades dalt s'han establert, majorment, per conveniència. En molts casos és més apropiat emprar imatges més específiques. Estos exemples empren el paràmetre imatge per a especificar una imatge diferent a la predeterminada.

{{ca/Metacaixa d'avís| tipus = informació
| imatge = en/Manual/OpenttdManual.png
| text  = tararí tararà tararí 
}}
/File/en/Manual/OpenttdManual.png
tararí tararà tararí