Geavanceerde routeseinlayouts

Dit artikel vertoont enkele geavanceerde YAPP spoorlayouts. Merk op dat verschillende van deze spoorlayouts controversieel zijn. Zie de discussie pagina voor meer informatie.

Contents

Knooppunt layouts

Geavanceerd knooppunt met overkruising

De overkruising verhoogd de kans dat een trein een route vindt, zelfs als het knooppunt bezet wordt door een trein van de tegenovergestelde richting.

Probeer deze eens zelf!

Spoor configuraties

Geprioriteerde enkelspoor layout

De basis enkelspoor layout is verbeterd waardoor treinen, die dezelfde richting oprijden als de voorgaande trein, prioriteit krijgen boven treinen in de andere richting. Dit wordt gerealiseerd door het plaatsen van twee 2-richtingenrouteseinen die naar elkaar gericht zijn op twee tegels. Dit verbetert de doorvoer van een enkel spoorstuk, maar kan potentieel zorgen voor lange wachttijden voor een rijrichting.

Geprioriteerd enkelspoor met treinen.

Basis twee richtingen dubbelspoor layout

Extreem bruikbaar als je je spoorlayouts veel wilt wijzigen. Als je een stuk spoor verwijdert aan een zijde, kunnen treinen nog steeds de andere zijde gebruiken zonder eerst de seinen te moeten herplaatsen. Deze layout is niet erg efficiënt omdat treinen, die willen wisselen van zijde, vaak de kruising blokkeren.

Dubbele twee richtingen spoor. Alle seinen zijn veilige wachtposities.

Twee richtingen drievoudige spoor layout

Als je sporen "spitsuren" ondervinden kan deze layout handig zijn. Er is een specifiek spoor voor elke richting, en een extra spoor dat kan worden gebruikt voor beide richtingen.

Drievoudige twee richtingen spoor layout.

Geprioriteerd twee richtingen drievoudige spoor layout

De twee richtingen drievoudige spoor layout kan worden aangepast door het gebruik van het idee van de geprioriteerde enkelspoor layout. Deze is speciaal bruikbaar als het aantal treinen dat in elke richting gaat beduiden verschilt en varieert in de tijd. De twee buitenste sporen zijn aangewezen voor elke richting. Het middelste spoor kan voor beide richtingen worden gebruikt maar aaneengesloten treinen die in dezelfde richting gaan hebben prioriteit boven treinen in de andere richting.

Geprioriteerde twee richtingen drievoudige spoor layout. Seinafstanden moeten zover uit elkaar liggen dat zij passen bij de treinlengte.

Twee richtingen viervoudige spoor layout

Meer verkeer, meer sporen. Stel je een vijf sporen layout voor ...

Viervoudige twee richtingen spoor layout.

Station layouts

Geavanceerd twee richtingen station

Bij zeer druk bezette twee richtingen stations kan soms een patstelling optreden. Het gebruikt van een richting RBS seinen wijst een platform aan voor een specifieke richting, wat de kans op een patstelling vermindert. (Meestal ontstaat een patstelling wanneer alle platforms bezet zijn door treinen die wachten op vertrek in dezelfde richting, maar waarbij deze richting verstopt is.)

Merk het gebruik van een richting seinen op.

Hoge capaciteit spoorwegstation

Dit is een voorbeeld van een compact en hoge prestatie RoRo stationsontwerp. De grootste aandacht is gegeven aan de ingangssporen. Niet alleen zijn zij eenvoudig te bouwen, maar de efficiëntie is ook bekeken. Als er veel platforms vrij zijn, zullen treinen deze blijven opvullen zonder grote stops.

Je zult ook zien dat het station verdeeld is in twee zijden. Voertuigen die van kant A komen zullen trachten de platforms aan zijde A te benaderen. Hetzelfde geldt voor zijde B. Wanneer de verkeersdruk kleiner wordt of veel platforms zijn gevuld, gaan treinen ook de tegenoverliggende platforms opvullen als dat beter/sneller is. OPMERKING: het is de moeite waard een verdeelbalans te bouwen na dit station omdat treinen geen keuze hebben uit twee uitgaande sporen.

Hoge capaciteit RoRo station


Mogelijkheid beschikbaarheid sinds
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly