Spoorwegstation
OpenTTD Handleiding
Installatie · Tutorial
Veelgestelde vragen · Spelinterface
README.md (en)
Constructies

Spoorwegen:

Signalering · Stations · Kruispunten · Netwerkcapaciteit · Spoorwegdesign & Tips
Wegen · Trams · Waterwegen · Vliegvelden · Terreinvorming
Voertuigen
Treinen · Wegvoertuigen · Schepen · Vliegtuigen · Orders
Instellingen
Spelopties · Moeilijkheidsgraad · Geavanceerde instellingen · Ai-instellingen · Aangepaste graphics · Cheats
Meer onderwerpen
Gemeentes · Economie · Industrie · Rampen · Tips · Verborgen functies · Sneltoetsen · Console · Spelmechanisme · Multiplayer · Scenario editor · Online content
Oplossingen voor problemen · Links

Spoorwegstations zijn de kerncomponenten van elk spoorwegen netwerk. Met stations ben je in staat alle soorten goederen te laden en te lossen in/uit treinen. Voor je network is het het beste om een station naast de hoofdspoorlijn te bouwen zodat er geen onnodige verkeerspassages zijn waardoor er vertraging ontstaat voor treinen die het station gebruiken.

Contents

Basis stations

De volgende stations zijn eenvoudig te bouwen en werken zeer redelijk als er slechts een handvol treinen dit station aandoen. Wanneer het verkeer intensiever wordt, kun je een geadvanceerde stations layout proberen.

Kopstation

Deze stations komen aan het einde van een spoorlijn. Treinen verlaten het station aan dezelfde zijde als waar zij zijn binnengekomen, en kunnen dus treinen die komen of gaan blokkeren of door deze treinen worden geblokkeerd. Zij worden vaak gebruikt voor kleine en simpele stations of als de beschikbare ruimte het bouwen van een ro-ro-station niet toelaat.

Simpel eindpunt stations: de linker gebruikt blokseinen, de rechter routeseinen.

Ro-Ro

Ro-Ro staat voor Roll-On, Roll-Off (of Roll In, Roll Out, afhankelijk van wie je het vraagt); treinen rijden binnen via de ene kant van het station en verlaten het via de andere zijde. Treinen die het station binnengaan hoeven niet te wachten op treinen die het station verlaten. Dit is een goed voor gemiddelde hoeveelheden treinverkeer. Zonder voorseinen, is het voor druk treinverkeer niet goed te gebruiken (bijv. bij stations die fabrieken bedienen), omdat als eenmaal alle platforms volstaan, de treinen wachten bij het tweerichtingen sein voor het platform dat het dichts bij de ingang ligt. Dit kan leiden tot een patstelling als de blokkerende trein een volledig laden order heeft en wacht totdat een andere trein de benodigde ruwe materialen komt lossen.

RoRo-stations met 2 platforms, de bovenste gebruikt blokseinen, de onderste gebruikt routeseinen. Je kunt de twee rechte spoortegels weglaten voor de onderste, maar zij dienen als afremruimte.

Doorrij station

Een basis station waar treinen zowel kunnen stoppen of doorrijden. Het heeft wachtgebieden voor treinen die vertrekken of invoegen op de hoofdlijn. Merk op dat dit gelijk is aan de lengte van het station en helpt bij het minimaliseren of wegnemen van het vertragingseffect voor treinen die van de hoofdlijn komen en het station binnenrijden, maar ook als vertrekruimte voor treinen die wachten totdat zij de hoofdlijn op kunnen rijden, indien alle sporen in een bepaalde richting bezet zijn.

Een doorrij station met lange wachtgebieden voor en na de perrons

Gecombineerd eindpunt- en ro-ro-station

Het is ook mogelijk stations te bouwen die zowel dienen als eindpunt en als ro-ro-station. Echter de moeilijkheidsinstelling trein omkeren moet worden ingesteld op Aan einde van het spoor, en in stations om hierbij te werken. Treinen kunnen het station van beide zijde binnenrijden, en kunnen ook in beide richtingen het station weer verlaten.

Terwijl de opstelling met routeseinen zeer goed werkt, zal de opstelling met blokseinen ertoe leiden dat treinen vastlopen. Dit zal gebeuren als twee treinen, komend uit tegenovergestelde richtingen, het ingangssein gelijktijdig passeren en hetzelfde platform/perron willen binnenrijden. De eerste trein zal in staat zijn het perron te benaderen, terwijl de tweede trein vast komt te zitten voor een rood uitgangssein. Daarom moet je voorkomen dat je de blokseinen hier gebruikt of blokseinen alleen gebruiken als er zeer weinig treinverkeer is.

Gecombineerde eindpunt- en ro-ro-station, de bovenste gebruikt blokseinen, de onderste gebruikt routeseinen.

Doodlopend (cul-de-sac) station

Als er geen ruimte is om spoor aan beide zijden van het station te leggen, maar het station is geen eindstation, is een doordlopend (of cul-de-sac) station een bruikbare optie. Een trein zal het station binnenrijden, omkeren en dan het station verlaten en doorgaan in de oorspronkelijke richting.

Een doodlopend station kan niet worden gebouwd op een spoorlijn met veel verkeer omdat er slechts één trein kan zijn in elke richting. Andere treinen moeten wachten voor het station. Dit kan worden opgelosd met een wachtgebied, maar het is dan niet zo'n goede oplossing meer. De treinen moeten afremmen wanneer zij het station binnengaan of verlaten.

Bag station, original mainline is on the top.

Geavanceerde stations

Voor grote trein netwerken zullen de hiervoor genoemde stations niet in staat zijn alle treinen af te handelen die het station gebruiken. Je zult een meer geavanceerde spoorlayout en seinen nodig hebben.

Wat gebeurt er als een derde trein arriveert op een van de hiervoor genoemde stations? Deze ziet beide tweerichtingsseinen op rood staan, dus neemt het de dichtsbijzijnde en wacht totdat het sein op groen gaat. Als het andere platform leeg komt terwijl de derde trein staat te wachten, blijft dit platform leeg.

Wat gebeurt er met de rijen die worden gevormd door treinen die het station willen benaderen? Deze wachtrijen kunnen zeer lang worden, en uiteindelijk je hele netwerk vast laten lopen!

Voorseinen

Stations met voorseinen zorgen er voor dat treinen wachten buiten het station totdat er een vrij platform is.

Station met voorseinen

Wachtruimte

Een goede oplossing om een rij met wachtende treinen voor het station te laten staan is een multi-lijnen wachtgebied. Als het station vol is pakt een aankomende trein het dichtstbijzijnde lege spoor in het wachtgebied. Wanneer een plek open komt, zal één van de wachtende treinen hier naar toe gaan. Zorg er wel voor dat een trein tussen de seinen past. De voorseinen zijn optioneel; zij zijn handig als je wachtgebied ook vol loopt!

Wachtgebied voor maximaal 4 6-wagon treinen

Lus

In plaats van het gebruik van voorseinen, kun je ook een lus maken. Wanneer een trein het station benadert en ziet dat alle tweerichtingsseinen op rood staan (alle platforms zijn vol), behalve voor de lus, zal het dit spoor nemen en de lus oprijden. Door de lus komt de trein weer terug bij het begin en blijft deze rondrijden totdat er een platform vrij is gekomen. Een probleem met dit systeem is dat andere aankomende treinen het vrije platform kunnen inpikken, terwijl de eerste trein de lus rondrijdt. Denk er aan de lus in ieder geval groot genoeg te maken voor je langste trein.

Lus voor controle van de overloop

Vlucht depot

Een ander manier om de overloop bij een station te controleren is een zogenaamd vlucht depot. Plaats een depot in de tweerichtings-/eenrichtingsseinen opstelling bij de ingang van het station. Depots hebben een automatische (traditionele) bi-richtingssein in zich waardoor zij zich gedragen als een lus. Vlucht depots, in tegenstelling tot lussen, hebben een ongelimiteerde capaciteit.

De beste layout heeft een depot aan beide zijden van het station. (Dit zal de benodigde tijd om een groot station te doorkruisen reduceren.)

Vlucht depots voor controle van de overloop

Lange uitgangen

Normaliter, wanneer twee treinen een station verlaten op hetzelfde moment, moet de ene trein stoppen en de andere voor laten. Daardoor blijft een trein half in het station staan, waardoor het platform niet kan worden gebruikt door andere treinen die het station in willen. Lange uitgangen geven de mogelijkheid dat een trein het station geheel verlaat voordat het een rood sein tegenkomt. Daarmee wordt het platform vrij gemaakt voor een andere trein die wil binnenrijden. Let op: door de lengte van het uitgangsspoor kan een trein met 10 wagons precies tussen de seinen staan.

Lange uitgangen voor controle van de overloop

Lange uitgangen met prioriteit seinen

Om mammoettreinen een druk Ro-Ro station op een snelle wijze te laten uitrijden, kan een uitdaging betekenen. Met behulp van voorseinen kun je uitgangssporen prioriteren waardoor treinen op snelle sporen sneller kunnen vertrekken. In de afbeelding hieronder is een lagere prioriteit toegewezen aan de bovenste 5 uitgangen (omdat zij het spoor terug langer zullen blokkeren) en aan de uitgang onderaan (omdat treinen langzamer accelereren bij een scherpe bocht). Dit werkt omdat de uitgangen met een lage prioriteit zullen wachten totdat het uitgangssein op groen komt (dat is, wanneer een trein het 2e sein passert op het spoor terug). Op de andere sporen zullen treinen vertrekken als de trein het 1e sein is gepasseerd zoals gebruikelijk.

Lange uitgangen met prioriteit seinen

Lange ingangen

Als je speelt met realistische acceleratie, zullen snellere treinen een behoorlijk stuk voor het station gaan afremmen voordat zij uiteindelijk stoppen in het station. Dit kan de volgende trein vertragen bij het binnengaan van het station. Door een paar spoorsecties toe te voegen voor het station kan dat enigszins helpen.

Lange ingangen voor realistische acceleratie patch

Dubbele ingang

Dit is een ontwerptype waarmee een zeer groot aantal treinen kan worden afgehandeld, zoals bij stations die bij fabrieken en voedsel producerende fabrieken nodig zijn. Treinen die uit één richting komen kunnen ook de andere laadperrons gebruiken als dat nodig is. Gebruik de voorseinen.

Dubbele ingang. Deze 4 platforms zijn verdeeld in 2 groepen die elk 1 ingangsspoor afhandelen. De combinatieseinen tussen de kruisingen geven de mogelijkheid dat treinen van beide sporen de platforms kunnen binnenrijden zonder elkaar te hinderen, maar geven ook de mogelijkheid om over te steken naar de andere groep wanneer er geen platform vrij is in de eigen groep.

Snellere dubbele ingang, waarbij scherpe bochten worden voorkomen (voor treinlengte <= 5)

Doorvoer stations

Als je spoor netwerk over lange afstanden gaat, kan het zeer kosteneffectief zijn om het laadstation te voeden met meer vracht dan alleen die van nabijgelegen industrieën. Omdat hoe langer de vracht onderweg is, des te meer geld het oplevert. In het afgebeelde station zijn 4 aanvoerende sporen voor kleinere treinen om kolen te transporteren vanaf nabijgelegen mijnen en hier te lossen. Grotere treinen bezorgen de kolen vervolgens naar een veraf gelegen energiecentrale.

Station met 4 voedingslijnen (EN: feeders)

Geprioriteerde doorrij stations

Deze stations staan midden in een spoorlijn en treinen kunnen hier passeren zonder gebruikmaking van de waardevolle platforms. Signalering maakt een cruciaal verschil hier - je kunt prioriteit geven aan de treinen op hoofdlijn of juist aan de stoppende treinen.

Dit station geeft prioriteit aan treinen die het station verlaten.

Prioriteit aan het station

Dit station geeft prioriteit aan treinen die het station passeren.

Prioriteit aan de hoofdlijn. De veranderingen zijn gemarkeerd met een rode cirkel.

Ro-Ro Eindpunt

Principe

Dit soort station is een mix tussen de Ro-Ro en het Eindpunt type. In essentie gebruik je een eindpunt station en maak je het mogelijk dat een trein het platform verlaat zonder dat de verkeersstroom, die het station inkomt, wordt verstoord. Het kan worden gebruikt om een eindpunt station op te waarderen en de efficiëntie van het station te verbeteren. Modificaties op dit ontwerp kunnen het aantal platforms vergroten om daarmee een groter aantal treinen tegelijkertijd af te handelen. Het voorbeeld is voorzien van voorseinen voor een grotere efficiëntie.

Een mix tussen het Ro-Ro en het Eindpunt station

Deze bebouwing staat toe dat treinen tegelijkertijd het station binnenrijden en verlaten. Echter, het neemt meer ruimte in dan een standaard eindpunt.

Variaties

Geavanceerde 2-sporen eindpunt stations, de bovenste gebruikt blokseinen, de onderste routeseinen

Geavanceerd 4 sporen station

Enkele variaties op hetzelfde idee

Gigantisch Ro-Ro eindpunt

Het is natuurlijk mogelijk om het aantal platforms van een Ro-Ro eindpunt station te verhogen. Je kunt zo ver gaan als je wilt zolang er genoeg ruimte is.

Geavanceerd 10 sporen station

Hieronder is een meer efficiënter ontwerp, met twee sporen die elk een ingangs- en een uitgangslijn delen. Het gebruikt maar de helft van de ruimte terwijl de capaciteit bijna niet wordt verlaagd. Het is belangrijk dat de richtingen niet worden verwisseld; anders moeten treinen omhoog klimmen bij het opgaan van het spoor, daarmee onnodig lang de kruising blokkerend.

Lichte versie van een geavanceerd 10 sporen station

Hier worden bruggen gebruikt i.p.v. tunnels

Een Ro-Ro eindpunt mix met een hoge capaciteit

Dit is een enorm Ro-Ro eindpunt voor zeer drukke spoorlijnen. Er zijn 2 sporen inkomend, 2 sporen uitgaand en 4 treinen kunnen in- en uitgaan op hetzelfde moment(2 in en 2 uit).

Een Ro-Ro eindpunt mix met een zeer hoge capaciteit

Geavanceerde combinatie van eindpunt- en roro-station

Zoals een standaard ro-ro station, waarbij treinen binnenkomen aan het ene eind van het station en er uitgaan aan het andere eind, waarbij treinen die het station binnengaan niet hoeven te wachten op treinen die weggaan. Dit station is zo ontworpen dat non-stop treinen kunnen passeren door het station zonder onnodige blokkering van lege platforms voor treinen die moeten stoppen in dit station. Het kan dienen als een eindpunt station zonder dat treinen moeten omkeren. Het bevat ook vlucht depots waardoor het veel treinverkeer kan verdragen, zelfs als er geen ruimte voor aanvullende platforms. Dit stationontwerp is een efficiënt compromis tussen de snelle geavanceerde eindpunt types en het behouden van kostbare bouwruimte.

Een 4 sporen geavanceerde combinatie eindpunt- en roro-station ontworpen voor veel treinverkeer op een kleine bouwruimte.

NewGRF Stations

/File/en/Manual/Newstationsgui.png

NewGRF Stations, of newstations, zijn beschikbaar nadat je het Newstations grf bestand hebt geactiveerd. Je moet toegang hebben tot een new station-building GUI.

De nieuwe GUI heeft een keuzelijst met stationsgroepen. Elke groep heeft een aantal stationtegels om uit te kiezen. Selecteer een station tegel en het zal worden getoond in het oriëntatiescherm. Sommige newstation tegels staan niet toe dat treinen binnenkomen omdat zij als stationsgebouw of eindbuffer dienst doen. Let erop dat bij het plaatsen van newstation tegels, sommige tegels een beperkt aantal sporen of vierkanten toestaan. Het aantal dat niet wordt toegestaan is lichtgrijs gemaakt en die omvang kun je dan ook niet bouwen. Sommige newstations sets bieden meer visuele effecten dan anderen. Bijvoorbeeld in Michael Blunck's newstations, verzamelen passagiers zich op de station platforms als de wachtende aantallen groter worden.

Als de station set NewGRF controleposten bevat, zal de Waypoint GUI openen als je die selecteert. Je ziet kleine voorbeelden van elke controlepost die je kunt bouwen. De meeste controleposten hebben een introductie- en beëindigingsdatum, waarbij controleposten zullen worden vervangen door nieuwere versies. Echter elke controlepost die je al hebt gebouwd zal niet automatisch worden veranderd, waardoor er variatie zal ontstaan op je netwerken.

Newstations gedragen zich op dezelfde wijze als normale stations; hun enige verschil is de niet-spoor tegels die treinen blokkeren.

NewGRF boerderij station

Zie ook