Cargos
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Przełącznik NewCargos TTDPatch pozwala modyfikować istniejące 12 ładunków na klimat, a także dodawać 20 nowych ładunków na klimat. Te przedziały ładunkowe są ponumerowane od 0 do 31, gdzie przedziały 0-11 są domyślnie używane ładunki TTD, a przedziały 12-31 domyślnie zawierają niezainicjowane śmieci (więc nie możesz ufać im, że mają sensowne informacje, musisz ustawić wszystkie ich właściwości ).

Obsługiwane przez OpenTTD 1.9 (11ab3c4e)1.9 Nieobsługiwane przez TTDPatch OpenTTD 1.9 zwiększa liczbę ładunków do 64.

Właściwości

Numer Rozmiar Wersja Opis
08 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Numer bitu dla masek bitowych
09 W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 TextID dla nazwy rodzaju ładunku
0A W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 TextID dla nazwy jednej jednostki z rodzaju ładunku
0B W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 TextID do wyświetlenia dla 1 jednostki ładunku
0C W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 TextID do wyświetlenia dla wielu jednostek ładunku
0D W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 TextID dla skrótu typu ładunku
0E W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Numer 'sprite' dla ikony ładunku
0F B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Waga jednej jednostki ładunku
10,11 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Czasy karne
12 D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Cena bazowa
13 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Kolor okna listy stacji
14 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Kolor okna listy płatności za ładunek
15 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Status frachtu (do 'ustawienia mnożnika wagi frachtu' ); 0=not freight, 1=is freight
16 W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Klasy ładunków
17 D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Etykieta ładunkowa
18 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 72)2.5 Typ zastępczy dla rozwoju miasta
19 W Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 72)2.5 Mnożnik rozwoju miasta
1A B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 72)2.5 Flagi 'Cb'
1B W Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21224)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch TextID do wyświetlania jednostek ładunku
1C W Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21224)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch TextID do wyświetlania ilości ładunku
1D W Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23860)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Pojemność (Capacity) mulitplier

Opisy

Numer bitu dla masek bitowych (08)

Tę wartość należy zastosować w Action3 oraz we właściwościach maski bitów ładunku, takich jak maski do ponownego montażu. Wartości 1C-1F powinny być bezpieczne w użyciu (jeśli nie zostały jeszcze zajęte, oczywiście), jeśli zamierzasz zachować zgodność z GRF nieświadomymi przełącznika nowego ładunku. Ponadto, zakładając, że żadne aktywne GRF nie obsługują klimatu terenowego, możesz również użyć wartości 11-1A.

Dodatkowo możesz użyć wartości FFh, aby wyłączyć daną szczelinę ładunkową. W ten sposób nie pojawi się na listach rodzajów ładunku, ale nie zostanie usunięty z rzeczy znajdujących się już na mapie. Jeśli wyłączysz ładunek, prawdopodobnie zechcesz również zerować etykietę ładunku (właściwość 17).

Ta właściwość dotyczy tylko GRF, które nie mają cargo translation table . GRF z taką tabelą zazwyczaj używają indeksu ładunku w tabeli zamiast wartości tej właściwości w celu uzyskania dostępu do ładunku. Jako taka, ta właściwość jest mniej więcej wartością domyślną dla GRF bez tabeli translacji ładunku. Jeśli nie masz pewności, jaką wartość przypisać tej właściwości, ustaw ją na tę samą wartość, co ID slotu ładunkowego .

TextID dla nazwy typu ładunku (09)

Ten textID powinien odnosić się do nazwy ładunku, wielkiej litery, aby pasował do stylu TTD (np. "Passengers", "Coal", "Gold Ore", "Milk")

Możesz ponownie wykorzystać istniejące TextIDs lub utworzyć niestandardowe ciągi znaków za pomocą Action4 z przesunięciem w zakresie DCxx. Pamiętaj, że musisz ustawić bit 7 id języka także w Action4 dla niestandardowego ciągu. (Dotyczy również właściwości od 0A do 0D)

TextID dla jednej jednostki typu (0A)

Ten textID powinien odnosić się do nazwy rodzaju ładunku w liczbie pojedynczej. Obecnie ten ID jest używany tylko w komunikatach o dotacjach (na przykład "Usługa pierwszego pasażera..." ~First Passenger service zamiast "Usługa pierwszych pasażerów..." ~First Passengers service )

TextID dla 1 jednostki ładunku (0B)

Ten textID zostanie użyty do wyświetlenia ilości ładunku, jeśli czeka dokładnie 1 jednostka. Chociaż czeka tylko jedna jednostka, nadal będziesz musiał użyć znaku specjalnego 7C (wydrukuj podpisane słowo) lub 87 (wydrukuj ilość w litrach i dodaj przyrostek "litry" ~litres ), aby TTD usunęło kwotę ze swojego wewnętrznego stosu referencyjnego. Na przykład, jeśli masz nowy ładunek o nazwie "ruda złota" (gold ore) , powinna to być "\7C tona rudy złota" , która powiększy się do "1 tony rudy złota" . Z drugiej strony, ładunek płynny o nazwie "mleko" (milk) powinien być czymś w rodzaju "\87 mleka" , który rozszerzy się do "100 litrów mleka" lub "1000 litrów mleka" (mnożnik dla płynnych ładunków zależy od niewłaściwego sposobu .dontfixlitres. Jeśli jest włączony, mnożnik wynosi 100, w przeciwnym razie 1000)

TextID dla wielu jednostek ładunku (0C)

Ten textID zostanie użyty do wyświetlenia ilości ładunku, jeśli oczekiwana ilość nie jest dokładnie 1. Będziesz potrzebować tych samych znaków specjalnych, jak powyżej, ale teraz będą one rozszerzane zgodnie z rzeczywistym oczekiwaniem ładunku. Trzymając się powyższego przykładu, będziesz potrzebować "\7C ton rudy złota" i "\87 mleka" , które mogą wzrosnąć odpowiednio do "42 ton rudy złota" i "42 000 litrów mleka" . Zauważ, że ładunki płynne mogą mieć ten sam textID zarówno dla właściwości 0B, jak i 0C, ponieważ zawsze używają liczby mnogiej.

TextID for cargo type abbreviation (0D)

Ten textID zostanie użyty w oknie listy stacji do przedstawienia czekającego ładunku. Powinien to być dwuliterowy skrót poprzedzony znakiem specjalnym 0E, aby przełączyć się na czcionkę mikroskopową. Mikroskopowa czcionka ma wielką literę, więc wielkie litery nie są tutaj ważne. Kontynuując powyższy przykład, ruda złota może mieć to jako "GO" , a mleko jako "MK" ( "ML" jest już odbierane pocztą).

Numer 'sprite' dla ikony (0E)

Jest to liczba ikonek starej ikonki TTD, która ma być wyświetlana w oknie stacji dla tego ładunku, lub FFFFh, jeśli ikonę należy znaleźć, wykonując akcję 3 związaną z tym ładunkiem. Ikona nie może być większa niż 10x10 pikseli. Jedna ikona będzie wyświetlana na każde 10 jednostek oczekującego ładunku, maksymalnie 23 ikony, co jest wartością maksymalną.

Waga jednej jednostki ładunku (0F)

Ta właściwość określa wagę 1 jednostki z ładunku, która zostanie wykorzystana do obliczenia masy pojazdów po załadowaniu. Jednostka wynosi 1/16 tony (czyli 62,5 kg). W powyższych przykładach ruda złota powinna mieć to 16 (ponieważ 1 tona rudy złota powinna ważyć dokładnie 1 tonę), podczas gdy mleko powinno mieć to nieco powyżej 16 (mleko jest gęstsze niż woda).

Czas kar i współczynnik ceny (10,11,12)

Te trzy wartości określają, ile jest płacona za dostawę rodzaju ładunku. Współczynnik ceny podlega inflacji, ale GRF nie muszą się tym przejmować, program dostosuje dla nich cenę.

Przychody generowane z dostawy ładunków są obliczane jako:

income=((((distance/2) * timefactor * amount_moved) >> 7) * cargopricefactor) >> 13

gdzie

a >> b

oznacza, że ​​a jest arytmetycznie przesunięte w prawo o bity

distance

to odległość 'Manhattanu' między dwoma znakami stacji

amount_moved

(ilość ) to liczba przeniesionych jednostek ładunku

cargopricefactor

jest wartością ustawioną we właściwości 12. Inflacja zostanie do niej zastosowana automatycznie.

timefactor

to mnożnik z zakresu 0..255, obliczony w następujący sposób: (T1 jest wartością właściwości 10, T2 jest wartością właściwości 11, t jest czasem dostawy, jednostka to 185 tyknięć gry (z grubsza 2,5 dnia gry) )

   if t<=T1 then timefactor=255
   else if t<=(T1+T2) then timefactor=255-(t-T1)
   else timefactor=255-(t-T1)-(t-T1-T2)
   if the above rules result in a timefactor less than 31, 31 is used instead. 

Kolor okna listy stacji (13)

Ten indeks kolorów zostanie użyty do narysowania prostokąta reprezentującego ilość oczekującą od bieżącego rodzaju ładunku w oknie listy stacji. Indeks należy podać dla palety DOS. OpenTTD i TTDPatch automatycznie przetłumaczą indeks dla palety Windows, jeśli używają podstawowej grafiki systemu Windows.

Kolor okna listy płatności cargo (14)

Wykres bieżącego ładunku zostanie narysowany przy użyciu tego koloru na wykresie stawek opłat za ładunek. Indeks należy podać dla palety DOS, wersja TTDPatch dla Windows automatycznie przetłumaczy indeks dla palety Windows.

CargoClasses (16)

Patrz train prop. 28/29 , aby uzyskać opis użyteczności tej właściwości.

Jest to nieco maska ​​wszystkich klas ładunków, do których ten ładunek może należeć. Dostępne są następujące klasy:

bit wartość class nazwa wagon typ[1] użycie[2] pojazdu 'tips'[3] wskazówki branżowe
0 1 Passengers wagon pasażerski LUB nigdy nie wykluczaj nie łącz z innymi flagami
1 2 Mail wagon zamknięty lub pocztowy LUB nigdy nie wykluczaj nie łącz z innymi flagami
2 4 Express wagon zamknięty lub pocztowy LUB nigdy nie wykluczaj, nadaje się do samolotu lub maglev

3 8 Armored wagon pancerny lub pocztowy LUB nigdy nie wykluczaj nie łącz z innymi flagami
4 10 'Luzem' (Niepoliczalne) wagon otwarty lub samowyładowczy LUB nigdy nie wykluczaj można łączyć z towarami na sztuki lub płynami, aby symulować wiele środków transportu
5 20 Towary w sztukach (Policzalne) wagon zamknięty lub otwarty LUB nigdy nie wykluczaj może być łączony z luzem lub płynnym, aby symulować wiele środków transportu
6 40 Płynne tank wagon LUB nigdy nie wykluczaj można łączyć z Towarami na sztuki lub 'Luzem' , aby symulować wiele środków transportu
7 80 Refrigerated wagon chłodnia LUB/I NIE Wyklucz tylko, gdy zawierają Towary na Sztuki ustaw również Towary na Sztuki
8 100 'Ryzykowne' nieznany LUB/I NIE Wyklucz tylko, gdy zapewnione są specjalne wagony. łączyć z towarami na sztuki, płynnymi, luzem lub ekspresowymi
9 200 'Kryty' (chroniony przed warunkami atmosferycznymi) wagon zamknięty, każdy inny wagon z plandeką lub osłoną przeciwdeszczową LUB/I NIE nie wykluczaj Liquid połączyć z towarami na sztuki lub luzem (masa)
10 400 'Ponadgabarytowe' wagon palikowy/platforma LUB/I NIE Wyklucz tylko, gdy zawierają towary na sztuki w połączeniu z towarami na sztuki
11 800 'Pudrowane' (chronione przed wilgocią) wagon proszkowo/silosowy LUB/I NIE Wyklucz tylko wtedy, gdy zawiera 'zbiorcze' połączyć z 'Bulk'
12 1000 Nie do wylania wagon otwarty, ale nie wagon samowyładowczy I NIE Wyklucz tylko wtedy, gdy zawiera 'zbiorcze' połączyć z 'Bulk'
13 2000 zarezerwowane. Brak specyfikacji kanonicznej - - - -
14 4000 zarezerwowane. Brak specyfikacji kanonicznej - - - -
15 8000 special i nie none specjalne zastosowanie nie ustawiać
  1.  Sugestia dla typów pojazdów transportujących ten ładunek
  2.  Sugestia, jak najlepiej wykorzystać tę klasę w maskach pojazdów
    LUB do włączenia do 'dozwolonych klas' (train prop. 28), ORAZ NIE w 'klasach niedozwolonych' (prop. Pociągu 29)
  3.  Sugestie, że ta klasa powinna być używana we właściwości, która wyklucza klasę ładunków z pojazdu. Jeden konkretny rodzaj ładunku może występować zarówno jako płynny, jak i towarowy (np. Mleko), co zależy od rzeczywistej reprezentacji. Zatem wykluczenie drugiego uniemożliwiłoby przebudowę tego ładunku.

Tylko ładunki należące do klasy 0 (pasażerowie) pojawią się na dworcach autobusowych. Tylko ładunki, które nie (not) są w klasie 0 pojawią się na stacjach pojazdów ciężarowych.

Oświadczenie: nie ma gwarancji, że klasy nie będą się zmieniać w czasie lub między zestawami. Klasy ładunku mogą się zmieniać między różnymi wersjami określonej branży/newgrf cargo lub różne klasy dla tej samej etykiety ładunku mogą być ustawione przez różne newgrfs przemysłu/cargo. Zapraszam do korzystania z klas w swoim zestawie do wygodnego przeładowywania ładunków, ale jeśli Ty - autor pojazdu - dbasz o transport określonych ładunków w określonych pojazdach, korzystaj z przeróbek na podstawie etykiet (zmiana etykiet bez bardzo dobrego powodu jest uważana za złą praktykę ).

Etykieta ładunku (17)

Etykiety ładunkowe są na całym świecie unique identifiers dla rodzaju ładunku. Służą one do tego, aby grfs pojazdów mogli łatwo obsługiwać wiele rodzajów ładunków, niezależnie od tego, czy są aktywne czy nie, i bez względu na to, jakiej szczeliny lub kawałka używają..

Przeczytaj o cargo translation table , aby uzyskać więcej informacji.

Typ substytutu i mnożnik dla rozwoju miejscowości (18, 19)

Te właściwości pozwalają modyfikować wpływ rodzaju ładunku na rozwój miasta. Właściwość 18 może zawierać jedną z następujących wartości:

Wartość Znaczenie Obsługiwane przez OpenTTD 0.70.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Detale[1]
00 Wpływa na miasta tak jak pasażerowie Ładunek produkowany przez domy jest dodawany do statystyk w 'GUI'.
02 Wpływa na miasta tak jak poczta Ładunek produkowany przez domy jest dodawany do statystyk w GUI.
05 Wpływa na miasta jak towary/'cukierki' Zobacz notę o dotacjach poniżej.
09 Wpływają na miasta tak jak woda Drugi wymagany ładunek do rozwoju miasta na pustyni
0B Wpływa na miasta, podobnie jak jedzenie/napoje gazowane Pierwszy wymagany ładunek do rozwoju miasta na pustyni/powyżej linii śniegu. Zobacz też notę na temat dotacji poniżej..
FF Nie wpływa na rozwój miasta (domyślnie)

  1.  To jest interpretacja OpenTTD. Dla TTDPatch patrz NewTownGrowthMechanism, co jest zupełnie inne/niezwiązane.

Ilość przychodzącego ładunku jest mnożona przez właściwość 19, a następnie dzielona przez 256, zanim zostanie dodana do statystyk miasta. Dzięki temu możesz mieć mniejszy lub większy wpływ niż oryginalne ładunki. Należy pamiętać, że ładunki akceptowane przez przemysł wpływają również na najbliższe miasto; na przykład, jeśli masz branżę, która przyjmuje pasażerów, każdy pasażer przywieziony do branży wpływa na miasto tak, jakby był bezpośrednio transportowany do miasta. Zazwyczaj nie jest dobrym pomysłem mieć branże przetwarzające takie ładunki; powinny być akceptowane tylko przez miasta.

Obsługiwane przez OpenTTD 0.6-1.10.6-1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch W OpenTTD do 1.1 (nie 1.2) właściwość 18 wpływa również na tworzenie dotacji. Zazwyczaj subsydia dotyczą transportu towarów między dwoma branżami. W przypadku ładunków z (substitution-type) typem podstawienia 05 lub 0B miejscem docelowym będzie miasto. Niezależnie od nieruchomości 18 dotacji z miasta na miasto tworzy się tylko dla miejsca na ładunek 0 (pasażerowie).

Flagi 'callback' (1A)

Bit Wartość Var. 0C Callback
0 1 39 'Niestandardowa' kalkulacja profitu
1 2 145 'Kalkulacja ratingu niestandardowej stacji'

TextID for displaying the units of a cargo (1B)

Ten ID tekstowy jest wykorzystywany przez OpenTTD do wyświetlenia formularza "krótkiego ładunku " (short cargo) dla jednostek ładunkowych, np. "10 litrów" lub "10 ton" . Ten ID tekstowy należy ustawić po właściwości 0B. Tekst, do którego odnosi się ten ID tekstowy, powinien poprawnie obsługiwać liczbę mnogą, np. "\7B pozycja( item)\9A\15\80\9A\10\9A\11s\9A\12" .

Domyślna wartość tego textID zależy od wartości domyślnej dla właściwości 0B; jeśli domyślny ciąg 0B ma "litr" , wówczas domyślnym dla tego textID będzie jednostka litrów. OpenTTD mapuje następujące ID`y tekstowe, więc nie trzeba dostarczać tłumaczeń:

textID 'String'
004f <num> passenger(s)
0050 <num> tonne(s)
0051 <num> 'bag(s)'
0052 <num> litre(s)
0053 <num> 'item(s)'
0054 <num> 'crate(s)'

Ciągi znaków "tona" i "litr" (textID 0050 i 0052) są automatycznie aktualizowane na podstawie ustawień użytkownika wyświetlacza jednostki, np. "tona" może stać się "kg". "(s)" służą do celów wyświetlania; w rzeczywistości jest to lista wyboru.

TextID do wyświetlania ilości ładunku (1C)

Ten textID jest wykorzystywany przez OpenTTD do wyświetlenia formularza „długi ładunek” dla jednostek ładunkowych, np. "10 litrów wody" lub "10 ton węgla" . Ten textID należy ustawić po właściwości 0c. Tekst, do którego odnosi się ten textID , powinien poprawnie obsługiwać liczbę mnogą, np. "\7B item\9A\15\80\9A\10\9A\11s\9A\12 żywca" (livestock) .

Wartość domyślna dla tego textID zależy od wartości domyślnej dla właściwości 0C, ale z obsługą liczby mnogiej. W przypadku "X litre(s)" lub "X tonne(s)" należy odpowiednio użyć kodów łańcuchowych 87 i 9A 0D .

Mnożnik pojemności (1D)

Definiuje to pojemność (i pośrednio prędkość ładowania) pojazdów przewożących ten rodzaj ładunku, jeżeli pojazd nie ustawia określonej pojemności dla tego konkretnego rodzaju ładunku.

Ustaw tę właściwość na ilość ładunku, który będzie przewożony pojazd, który może przewozić 0x100 (256) ton węgla lub 0x100 (256) tysięcy litrów wody (cokolwiek porównanie jest bardziej odpowiednie dla twojego cargotypu). W zależności od tego, czy typ ładunku jest lekki, czy ciężki, należy ustawić tę właściwość, porównując wagę lub objętość.

Domyślna wartość tej właściwości to:

Cargo slot Domyślny ładunek w tym slocie Właściwość 1D Znaczenie
00 PASS 0x400 Pojazd przewożący 1 tonę węgla może przewozić 4 pasażerów.
02 MAIL 0x200 Pojazd przewożący 1 tonę węgla może przewozić 2 worki pocztowe.
05 GOOD, SWET 0x200 Pojazd przewożący 1 tonę węgla może przewozić 2 skrzynie towarów/słodyczy (sweets).
xx (wszystko inne) 0x100 Wszystkie inne sloty mają domyślnie wartość 0x100, czyli 1 jednostka ładunku to 1 tona węgla.

Przykład