Railtypes
en
EN
pl
PL

nfo

Action 0 properties for rail types

Contents

Action 0 - Properties for rail types

Definiowanie właściwości typów szyn.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.0 (r18969)1.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch 16 typów szyn można zdefiniować.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.9 (bf8d7df7)1.9 Nieobsługiwane przez TTDPatch 64 typów szyn można zdefiniować.

Properties

Numer Wersja Rozmiar Opis
08 Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch 4*B Etykieta typu szyny
09 Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: nagłówek paska narzędzi budowania szyny[1]
0A Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: Tekst listy rozwijanej konstrukcji kolejowych
0B Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: Nagłówek okna budowania pojazdu
0C Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: Automatyczne zastępowanie text
0D Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: Text nowego silnika
0E Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch B n*D Lista kompatybilnych typów szyn[2]
0F Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch B n*D Lista typów szyn zasilanych[2]
10 Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch B Flagi typu szynowego
11 Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch B Mnożnik 'przewagi' prędkości na łuku
12 Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch B Grafika stacji (i zajezdni)
13 Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch W [3] Koszty budowy
14 Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch W Ograniczenie prędkości
15 Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch B Model przyspieszenia
16 Obsługiwane przez OpenTTD 1.0 (r19307)1.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch B Kolor minimapy
17 Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21842)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch D Data wprowadzenia
18 Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21842)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch B n*D Wprowadzenie listy wymaganych typów szyn[2]
19 Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21841)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch B n*D Wprowadzono listę typów szyn[2]
1A Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21866)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch B Porządek sortowania
1B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23129)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch W StringID: Nazwa typu szyny[4]
1C Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23415)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch W Współczynnik kosztów utrzymania infrastruktury
1D Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23758)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch B n*D Alternatywne etykiety typu szyny, które należy "przekierować" na ten typ szyny
  1.  GRFv≤7 Dla wersji GRF 7 lub wcześniejszej ustawienie właściwości 09 ustawia również właściwość 1B.
  2. 2.0  2.1  2.2  2.3  Etykiety typu szyny na tej liście są "nie" rozwiązywane za pomocą alternatywnej listy etykiet.
  3.  W r18969 do 19306 ta właściwość miała wielkość bajtu.
  4.  GRFv≤7 W przypadku wersji GRF 7 lub wcześniejszej ustaw właściwość 1B "po" ustawieniu właściwości 09, ponieważ właściwość 09 ustawia również nazwę typu szyny do tyłu zgodność.

W NFO identyfikatory typu szyny będą lokalne GRF, z identyfikatorem mapowania etykiety. Dlatego, aby zmodyfikować istniejący typ szyny, określ jego etykietę we właściwości 08. Aby utworzyć nowy typ szyny, ponownie po prostu określ jej etykietę we właściwości 08. W ten sposób nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych mechanizmów GRM do przydzielania ID`ów. If a label 'clashes' with another GRF, then one GRF will end up modifying the properties instead of creating a new rail type.

Gdy tworzony jest nowy typ szyny, jest on wypełniany informacjami z pierwszego typu szyny, z tym wyjątkiem, że lista kompatybilnych i zasilanych zawiera tylko tworzony typ szyny. Nie należy jednak zakładać żadnych wartości domyślnych, ponieważ pierwszy typ szyny mógł zostać zmodyfikowany.

Vehicle and Railtype availability

Dostępność i kompatybilność pojazdów i typów szyn zależy od wielu właściwości. Zasadniczo pojazd określa, jaki to typ szyny, a typy szyn określają wzajemną kompatybilność.

Poprzez właściwość typu szyny 1D można zdefiniować wiele rodzajów szyn, które należy uznać za równoważne z typem szyny. Wpływa to na interpretację właściwości pociągu 05. Jeśli właściwość pociągu 05 odnosi się do niezdefiniowanego rodzaju kolei, wówczas właściwość 1D typu szyny jest sprawdzana dla wszystkich zdefiniowanych typów szyn, czy pojazd może zostać ponownie przypisany do innego rodzaju szyny. W przeciwnym razie pojazd jest wyłączony.

Etykieta typu szyny (08)

Są to unikatowe na skalę światową czteroliterowe identyfikatory dla określonych rodzajów szyn (analogiczne do cargo labels ), używane do udostępniania różnych typów szyn pociągiem grfs pojazdu. Zarezerwowane etykiety dla domyślnych typów szyn to:

Etykieta Rail Typ
RAIL Normal Rail
ELRL Electrified Rail
MONO Mono Rail
MGLV Maglev Rail

Obsługiwane przez OpenTTD 1.0 (r18969)1.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch Można zdefiniować 16 typów szyn.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.9 (bf8d7df7)1.9 Nieobsługiwane przez TTDPatch Można zdefiniować 64 typy kolei.

Zestawy typów szyn mogą wykorzystywać do 64 rodzajów szyn i muszą określać własne etykiety.

Zobacz także Rail Type Translation Table w celu uzyskania dalszych informacji.

Build rail toolbar caption (09)

ID ciągu nazwy typu szyny, jak pokazano w podpisie paska narzędzi.

GRFv≤7 Obsługiwane przez OpenTTD 1.21.2 W celu zapewnienia zgodności wstecznej ustawienie tej właściwości ustawia nazwę typu szyny (właściwość 1B) na ten ciąg również w przypadku wersji GRF 7 lub niższej.

OpenTTD przed wersjami r20342 i 1.0.3 wymagają, aby ciąg zaczynał się od białego kodu sterującego. Późniejsze wersje OpenTTD automatycznie domyślnie zmieniają kolor na biały.

Rail construction dropdown text (0A)

Identyfikator ciągu tekstu w menu rozwijanym wszystkich typów szyn.

Ciąg ten nigdy nie może zaczynać się od kodu kontroli koloru.

Build vehicle window caption (0B)

Identyfikator ciągu dla podpisu okna pojazdu.

OpenTTD przed wersjami r20342 i 1.0.3 wymagają, aby ciąg zaczynał się od białego kodu sterującego. Późniejsze wersje OpenTTD automatycznie domyślnie zmieniają kolor na biały.

Autoreplace text (0C)

ID ciągu dla typu szyny pokazany w oknie automatycznego zastępowania.

New engines (0D)

StringID do wyświetlania tekstów typu "Wynaleźliśmy nowy <rail type> silnik" (engine).

Compatible rail type list (0E)

Lista rodzajów szyn, na których mogą jeździć pociągi tego rodzaju, nawet jeśli mogą nie być zasilane. Na przykład. wagony/silniki typu "zelektryfikowana szyna" (eletrified rail) - są również kompatybilne z typami "normal rail" i "trzecia szyna" (third) , ale nie są napędzane (w celu przemieszczania pociągu musi istnieć inny silnik z napędem).

Format to:

0E <nvar> (<rail type label>){n}

Oznacza to, że podajesz liczbę kompatybilnych typów szyn w jednym bajcie, a następnie listę etykiet szyn o takiej długości. Typ szyny jest automatycznie kompatybilny (i zasilany) ze sobą, więc nie musisz wymieniać bieżącego typu szyny.

Należy pamiętać, że te właściwości dotyczą pociągów tego rodzaju szyn, a nie toru. Jeśli chcesz, aby pociągi innych typów kolei mogły jeździć na twoich typach kolei, musisz ustawić właściwość kompatybilnych typów kolei dla każdego rodzaju kolei. Ustawienie tych właściwości zachowuje się zawsze przyrostowo, więc wystarczy ustawić dodatkowe bity dla każdego typu szyny, nie można usunąć kompatybilności/mocy po jej ustawieniu (przez jakiś inny GRF).

Powered rail type list (0F)

Lista rodzajów szyn, na których napędzane są pociągi tego rodzaju szyn. Na przykład. silniki typu "normalna szyna" są zasilane również na "szynie zelektryfikowanej" - i "trzeciej szynie" .

Taki sam format jak dla właściwości 0E powyżej.

Rail type flags (10)

Flagi do zdefiniowania właściwości związanych z typem szyny:

Bit Wartość Wersja Znaczenie
0 1 Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch Narysuj sieć trakcyjną dla tego typu szyn
1 2 Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20049)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Nie zezwalaj na przejazdy kolejowe dla tego typu szyn
2 4 Obsługiwane przez OpenTTD 1.9 (e3b440c9c5)1.9 Nieobsługiwane przez TTDPatch Ukryj ten typ szyny w menu budowy
3 8 Obsługiwane przez OpenTTD 1.10 (g42046af933)1.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Włącz korzystanie ze wstępnie ustawionych ikonek nakładki
4 16 Obsługiwane przez OpenTTD 1.10 (gcc5f175615)1.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Zawsze zezwalaj na zakręty o 90 stopni
5 32 Obsługiwane przez OpenTTD 1.10 (gcc5f175615)1.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Zawsze zakazuj skrętów o 90 stopni (ma pierwszeństwo przed bitem 4)

Mnożnik przewagi na krzywej prędkości (11)

Ta właściwość ustawia mnożnik na przewagę prędkości łuku, którą otrzymują wszystkie pociągi kursujące na tym typie torów. Przewaga prędkości krzywej bazowej wynika z pomnożenia wartości tej właściwości przez przewagę prędkości bazowej - która zależy od długości krzywej w wagonach:

Długość krzywej Prędkość bazowa Adv.
0 (90° turn) 30
1 (2x45° turn) 44
2 55
3 66
4 75
5 84
6 91
7 98
8 103
9 108
10 111
11 114
12+ 115

"Długość krzywej" to średnia liczba wagonów pociągu między zwojami. Jednak bardzo ostre zakręty (wartości 0 i 1) nie są uśredniane w dłuższych pociągach.

Maksymalna prędkość pociągu na łuku jest określona przez "przewagę prędkości podstawowej" * (2 + "właściwość 11"). Pociągi przechylające otrzymują dodatkową premię w wysokości 20% do tej wartości.

Dla domyślnych typów szyn ta właściwość wynosi 0 dla szyny normalnej i szyny zelektryfikowanej, 1 dla szyny jednoszynowej i 2 dla szyny maglev.

Station (and depot) graphics (12)

Ta właściwość określa domyślną grafikę dla stacji. Jeśli nie zdefiniowano żadnych 'sprites' zajezdni, definiuje to jednocześnie 'sprites' , które mają być używane. Istnieją trzy rodzaje domyślnych stacji (i składów), zwykle związanych z torami kolejowymi, jednoszynowymi i maglevowymi. Prawidłowe wartości to:

Wartość Znaczenie
0 Normal Rail
1 Monorail
2 Maglev

Speed limit (14)

Ograniczenie prędkości w mph*1.6 (ok. km/h). Ustaw na "0" w ogóle bez limitu.

Acceleration model (15)

Ta właściwość definiuje zastosowany model przyspieszenia. Prawidłowe wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 2:

Wartość Znaczenie
0 Normal Rail
1 Monorail
2 Maglev

Obecnie nie ma różnicy między normalną koleją a koleją jednoszynową.

Map colour (16)

Ta właściwość określa kolor, jaki ten typ ścieżki jest rysowany w widoku minimapy. Wartość bajtu określa wpis koloru w DOS palette.

Introduction date (17)

Ta właściwość określa sformatowaną datę wprowadzenia daty tego typu szyny. Z tym zestawem właściwości typ szyny zostanie wprowadzony w dniu (lub po tej dacie), gdy wszystkie wymagane typy szyny będą dostępne dla firmy gracza lub za każdym razem, gdy pojazd wykorzystujący ten typ szyny zostanie wprowadzony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Introduction required rail type list (18)

Lista rodzajów szyn na tym szynie musi być dostępna dla firmy gracza, aby ten typ szyny mógł zostać wprowadzony w dniu wprowadzenia (lub później). Limit ten nie ma zastosowania, gdy typ szyny zostaje wprowadzony przez wprowadzenie pojazdu.

Taki sam format jak dla właściwości 0E powyżej.

Może to być na przykład wykorzystane do wprowadzenia trzeciej szyny z typem sieci trakcyjnej, gdy dostępne są zarówno typy trzeciej szyny, jak i sieci trakcyjnej.

Introduced rail type list (19)

Lista rodzajów szyn wprowadzanych po wprowadzeniu tego typu szyn. Na przykład, aby upewnić się, że po wprowadzeniu typu szybkiej szyny istnieje wariant wolny.

Taki sam format jak dla właściwości 0E powyżej.

Sort order (1A)

Właściwość wpływająca na porządek sortowania list rozwijanych z typami szyn. Wartości domyślne są następujące:

Wartość Znaczenie
07 Normal Rail
17 Electrified Rail
27 Monorail
37 Maglev
n7 Railtype #n

Zatem typ szyny, który (wewnętrznie) otrzymuje indeks 8, otrzyma wartość domyślną 87. Te wartości domyślne mają zachować porządek, gdy ta właściwość nie jest obsługiwana tak, jak były.

Rail type name (1B)

ID ciągu nazwy typu szyny.

GRFv≤7 W przypadku GRF w wersji 7 lub wcześniejszej ustaw właściwość 1B po (after) ustawieniu właściwości 09, ponieważ właściwość 09 ustawia również nazwę typu szyny dla kompatybilności wstecznej.

Alternate rail type labels (1D)

Lista alternatywnych etykiet, które "przekierowują" (redirected) na ten typ szyny, gdy są używane np. jako typ toru pociągu lub podczas badania, czy zdefiniowano etykietę. Przekierowanie następuje tylko wtedy, gdy alternatywna etykieta nie jest zdefiniowana jako prawdziwy typ szyny. Taki sam format jak dla właściwości 0E powyżej.

Alternatywne etykiety nie są brane pod uwagę przy ocenie właściwości 0E, 0F, 18 i 19.

Przykład

Do napisania