Selective GRF Loading
en
EN
pl
PL
NFO Tutorial

Niedokończone tutorial`e

NFO Specification

Niektóre pliki grf powinny być ładowane tylko w niektórych klimatach, tylko jeśli niektóre przełączniki są włączone lub w innych okolicznościach.

Aby to zrobić, pierwszymi wpisami w pliku .grf muszą być action 7s , które testują ten warunek, a jeśli to prawda, pomiń resztę pliku. Aby pominąć resztę pliku, pamiętaj o podaniu parametru <num-sprites> na 00.

Natychmiast *po* początkowych wpisach akcji 7 umieszczasz action 8 , który określa twój ID GRF.

W ten sposób plik .grf jest uznawany za aktywny lub nieaktywny w odpowiednich okolicznościach.