Sample NFO file
en
EN
pl
PL
NFO Tutorial

Niedokończone tutorial`e

NFO Specification

Oto prosty, kompletny plik .nfo.

Definiuje jeden silnik pociągu, bez modyfikacji statystyk, 8 różnych kierunków (tj. Niesymetrycznych jak SH 40), brak różnic w zależności od rodzaju ładunku lub innych czynników.

Musisz dołączyć pierwsze trzy wiersze komentarza, lub plik nie zadziałałby.

// Automatically generated by GRFCODEC. Do not modify!
// (Info version 4)
// Format: spritenum pcxfile xpos ypos compression ysize xsize xrel yrel
 0 * 4 0D 00 00 00
 1 * 8 08 04 XX XX XX XX 00 00
 2 * 7 00 00 01 01 XX 12 FD
 3 * 4 01 00 01 08
 4 sprites/train.pcx 98 8 01 18 8 -3 -10
 5 sprites/train.pcx 114 8 09 14 20 -14 -6
 6 sprites/train.pcx 146 8 01 12 28 -14 -6
 7 sprites/train.pcx 194 8 09 16 20 -4 -8
 8 sprites/train.pcx 226 8 01 18 8 -3 -10
 9 sprites/train.pcx 242 8 09 16 20 -14 -7
 10 sprites/train.pcx 274 8 01 12 28 -14 -6
 11 sprites/train.pcx 322 8 09 14 20 -4 -6
 12 * 9 02 00 00 01 01 00 00 00 00
 13 * 7 03 00 01 XX 00 00 00

Zamiast XX XX XX XX w ikonce #1, użyj własnego ID graficznego. Zobacz action 8 , jak zdecydować, co powinno być.

Dla XX w ikonce #2 i #13 zastąp train engine number , który chcesz zmienić, np. użyj 00, aby zastąpić 'Kirby Paul Tank'.

Prawdopodobnie będziesz musiał zmodyfikować nazwę pliku PNG (,PCX) , współrzędne X i Y 'sprites' (pierwsze dwie liczby po nazwie pliku PNG ,PCX ), a także przesunięcia X i Y (dwie ostatnie liczby). Możliwe, że również rozmiary X i Y..

Bardzo krótkie streszczenie pseudo-'sprite':

 1. 0: określa, ile 'sprite' znajduje się w pliku (13 decimal=0D)
 2. 1: action 8; ustawia GRFID tego pliku .grf i zdefiniuj wersję
 3. 2: action 0; ustawia właściwości silnika pociągu (w tym przypadku 'sprite')
 4. 3: action 1; zadeklaruje kolejne 8 'sprites' jako rzeczywiste 'sprites' pojazdów
 5. 4 do #11 są zatem 'sprites' pojazdów
 6. 12: action 2; podaje ID ładunku 0
 7. 13: action 3; dołączenie cargo ID 0 do silnika

Jeśli chcesz zmodyfikować właściwości pociągu (obecnie tylko 'sprite prop.' 12 jest ustawiony na FD), zmień drugie 01 w ikonce #2 na liczbę właściwości, dodaj je na końcu linii i dostosuj liczbę bajtów.

Jeśli chcesz, aby wyglądał inaczej w zależności od ładunku, dodaj je po 'sprite' #11 i odpowiednio zmodyfikuj 'sprite' #3. Następnie zdefiniuj więcej ID ładunku za pomocą akcji 2 i powiedz czynności (action) 3, kiedy użyć którego ID. Nie zapomnij dostosować całkowitej liczby 'sprites' określonych w ikonce #1 .