General strategy for implementing new graphics
en
EN
pl
PL
NFO Tutorial

Niedokończone tutorial`e

NFO Specification

Contents

Ogólna strategia

  1. Pierwszy 'sprite' jest wyjątkowy, definiując całkowitą liczbę pozycji w pliku .grf.
  2. Zacznij od co najmniej jednego action 7 wpisów, które decydują o tym, czy załadować te grafiki, na przykład w oparciu o obecny klimat.
  3. Po wpisach akcji 7 zdefiniuj swój ID GRF za pomocą action 8 .
  4. Następnie zdefiniuj jeden lub kilka wpisów action 0 , które (prawdopodobnie między innymi) ustawiają ID sprite'a na FD (pociągi) lub FF (wszystkie inne typy pojazdów). Tylko pojazdy z tymi identyfikatorami 'sprites' będą korzystać z nowych 'sprites' .
  5. Rozpocznij blok nowej grafiki, wpisując action 1 (blok sprite'a), a następnie rzeczywiste dane sprite. Idealnie byłoby umieścić grafikę wszystkich pojazdów razem w tym jednym bloku 'sprites' , zwracając uwagę na to, które zestawy 'sprites' mają taką liczbę (zgodnie z ich pozycją w bloku).
  6. Po akcji 1 podaj action 2 (ID ładunku) dla każdej innej kombinacji pojazdu i rodzaju ładunku. Identyfikatory ładunku powinny zaczynać się od zera i powinny być ponumerowane kolejno.
  7. Po wszystkich wpisach akcji 2 użyj action 3 (ID pojazdu do map ID ładunku), aby określić, jakie ID ładunku mają być wyświetlane dla którego pojazdu i jakiego rodzaju ładunku.

Mała uwaga George'a: w Moich LV używam nieco innych porządków 'sprite' . Najpierw definiuję grupy bloków ikonek. Następnie łączę je z akcją 3. A następnie określam akcję 0 i 4 dla obiektu korzystającego z tej grafiki.

Postępowanie z liczbami i blokami pseudo-'sprites'

Zapewnienie, że liczba 'sprites' wzrośnie o jeden, i że masz prawidłową długość dla bloków pseudo-'sprites' , może być dość uciążliwe. Obecnie GRFCodec ma tylko ograniczone możliwości analizowania, więc musisz się upewnić, że są one rzeczywiście poprawne. Począwszy od wersji 0.9.4 GRFCodec, możesz określić liczbę 'sprites' "-1" , co wyłącza sprawdzanie liczby 'sprites' . Następujące 'sprites' nadal potrzebują poprawnych liczb (chyba że mają również "-1" jako liczbę), a długość 'sprite' nadal wymaga podania.

renum.pl

Jedną pomocą w tym zadaniu jest skrypt Perla o nazwie renum.pl, który jest zawarty w źródłowym archiwum TTDPatch. Jeśli nie słyszałeś wcześniej o Perlu, jest to potężny język programowania, który możesz dostać za darmo. Na przykład możesz zainstalować go z pakietami Cygwin ( www.cygwin.com ) lub z activestate.com lub perl.com .

Jeśli napisałeś plik .nfo, ale nie ma on odpowiednich liczb dla 'sprites' lub długości, uruchom skrypt renum.pl w następujący sposób:

perl renum.pl < your.nfo > yournew.nfo

To zajmie twoją.nfo (zastąpić twoją rzeczywistą nazwę pliku) i napisze twoją nową.nfo z poprawnymi liczbami i długościami pseudo-'sprites'.

Zauważ, że format nfo musi być poprawny, aby działał poprawnie; w szczególności liczby 'sprites' i długości pseudo-'sprites' muszą już być *tam* ~there (jako liczby zastępcze), ale nie muszą być poprawne. Również renum.pl nie rozumie ciągów. Dekoduj za pomocą -t i nie używaj ciągów, jeśli planujesz używać renum.pl.

NFORenum

Innym programem, którego można użyć, jest NFORenum . Ten program rozumie ciągi znaków i działa w ten sposób:

renum your.nfo

Możesz także przeciągnąć i upuścić plik nfo na plik wykonywalny NFORenum.

Ponownie podstaw rzeczywistą nazwę pliku; plik ten zostanie przepisany z poprawną ikoną 0, poprawnymi numerami ikon i prawidłowymi długościami pseudo-ikonek. NFORenum sprawdza również twój kod i narzeka, jeśli znajdzie coś, co uważa za niewłaściwe.

Podobnie jak w renum.pl, format nfo musi być poprawny, aby działał poprawnie.