Ferrocarril

/File/ca/Flag.png Per a una explicació sobre els ferrocarrils, veja l'article principal.

La categoria ferrocarril és per a totes les pàgines relacionades amb el ferrocarril, incloent-hi trens, construcció, encreuaments, senyalització, etc.
/File/en/Flag.png For an explanation of railways in OpenTTD, see the main article

The railways category is for all pages relating to railways including trains, construction, junctions, signalling etc.

Pages