Estacions de tren
Manual d'OpenTTD
Instal·lació · Tutorial
Preguntes més freqüents
Interfície del joc · Llija'm.txt
Construcció de:

Ferrocarrils:

Senyals · Estacions · Encreuaments · Capacitat de càrrega · Disseny de trens i consells
Carreteres · Tramvies · Rutes marítimes · Aeroports · Paisatge
Vehicles
Trens · Vehicles de carretera · Vaixells · Aviones · Ordres
Configuració
Opcions del joc · Dificultat · Paràmetres avançats · Configuració IA · Gràfics personalitzats · Trucs
Més temes
Poblacions · Economia · Indústries · Desastres · Consells · Característiques ocultes · Mètodes abreviats · Consola · Mecànica del joc · Multijugadors · Editor d'escenaris · Contingut en línia
Solució de problemes · Enllaços

Les estacions de tren són el component principal de qualsevol xarxa ferroviària. Permeten la càrrega i descàrrega de passatgers i càrregues en els trens. Per a la seua xarxa, el millor és situar la seua estació fora de la via principal per a evitar un trànsit innecessari dins de l’estació (estacions de ferrocarril#Tipus de passada) causant retards en els trens que es vegen obligats a passar per allí.

Contents

Estacions bàsiques

Les següents estacions són fàcils de construir i funcionen prou bé quan només donen servei a un grapat de trens. Quan augmenti la densitat del trànsit, és possible que vullga provar un disseny de estació avançada.

Estació terminal

Les estacions de ferrocarril#tipus terminals o estacions de terme estan al final d’una línia de ferrocarril. Els trens ixen i entren pel mateix costat, i podrien quedar bloquejats per trens procedents o amb destí en l’estació. Sovint s’utilitzen per a estacions xicotetes i senzilles, o quan l’espai disponible no permet la construcció d’una estació d’un sol sentit.

Estació terminal: La de l’esquerra utilitza senyals de tram, i la de la dreta senyals de camí.

Estació d’un sol sentit

(Anomenades de forma prou desafortunada en la versió anglesa d’aquesta web com "Estacions Ro-Ro", "Roll-On/Roll-Off", "Rolonrolof" o "de càrrega rodada")

Les estacions d’un sol sentit o estacions en línia són aquelles estacions en què els trens entren per un extrem i ixen per l’altre. Es tracta per tant d’un tipus particular d’estació de ferrocarril#Tipus de passada.

Els trens que entren en l’estació no bloquegen l’eixida dels què ixen. Açò funciona per a un trànsit de mitjana intensitat, però sense Senyals previs es poden crear problemes en les estacions amb trànsit dens (per exemple, les estacions pròximes a les fàbriques) ja que quan totes les andanes estiguen plenes, el tren esperarà en l’andana situat més pròxim a l’entrada bloquejant l’accés a la resta de trens. Açò pot provocar un embossament si el tren de l’estació té ordres de càrrega completa i està esperant la càrrega provinent d’un altre tren que no pot accedir a l’estació.

Estacions d’un sol sentit amb dos andanes, la superior amb senyals de tram, la inferior amb senyals de camí. Pot suprimir les dues caselles de vies situades a les entrades de l’estació inferior, encara que també tenen un efecte d’espai de frenada.

Estació amb vies sense andana

L’estació amb vies sense andana (amb vies sense parada o amb ramal o apartador) és una estació bàsica que permet que passen trens sense detenir-se en les andanes.

En aquest exemple s’inclou zones d’espera (o entrades i eixides llargues) que són de la mateixa longitud que l’estació, perquè els trens isquen o entren a la via principal i que: 1) ajuden a reduir o anul·len la desacceleració causada pels trens que passen per la via principal; 2) deixen espai perquè els trens entrants puguen esperar sense bloquejar la via principal en el cas que totes les andanes de l’estació en una direcció estiguen ocupades.

Estació amb vies sense andana.

Per a construir-la: construir primer una part, deixar l’espai per a la via principal (sense andanes) i construir l’altra part polsant la tecla CTRL; apareixerà La finestra Ajuntar estació en què haurem de seleccionar el nom de l’estació que acabem de contruir.

En construir la segona part de l’estació (polsant CTRL) apareix la finestra ajuntar estació.

Estació de dos sentits

L’estació de dos sentits o combinada (que funciona tant com una estació terminal o com una estació d’un sentit), permet que els trens puguen entrar o eixir per qualsevol dels dos extrems. Es tracta d’un altre tipus d’estació de passada.

Encara que després poden estar situades en vies en què es circula en un únic sentit: El tren en arribar pot accedir a qualsevol andana que estiga lliure, però en eixir únicament pot fer-ho per una via de sentit únic favorable al seu sentit de la marxa.

Perquè els trens puguen eixir i entrar pel mateix costat és necessari que el paràmetre de dificultat "Canvi de sentit dels trens" estiga establerta com "Al final de la línea, i a les estacions".

Mentres que aquesta configuració funciona molt bé usant senyals de camí, l’ús de senyals de tram pot fer que els trens es bloquegen. Açò succeeix si dos trens que vénen de direccions oposades passen el senyal d’entrada quasi simultàniament i volen incorporar-se a la mateixa andana. El primer tren podrà entrar, mentres que el segon tren quedarà bloquejat davant d’un senyal d’eixida de color roig. Per tant vosté ha d’intentar evitar aquest disseny amb senyals de tram o utilitzar-les només per a estacions amb poc trànsit.

Estació de dos sentits, la de dalt amb senyals de tram, la de baix amb senyals de camí.

Estació en sac

L’estació en sac pot ser útil quan es queda sense espai per a construir una estació amb accessos des d’ambdós costats, però l’estació no és una estació terminal sinó una estació passant. El tren entra a l’estació, dóna mitja volta dins de l’estació, ix i s’incorpora a la mateixa via per la qual va entrar amb el sentit inicial de la marxa.

L’estació en sac no es pot construir en una línia amb un trànsit dens, ja que només pot haver-hi un tren per cada direcció, i els altres trens han d’esperar que l’andana de l’estació quede lliure.

Es pot intentar trobar una solució amb una platja de vies d’espera, però tampoc funcionarà massa bé, ja que els trens han de disminuir la seua velocitat per a entrar i eixir.

Estació en sac, la línia principal és la de dalt.

Estacions avançades

Per a xarxes més grans, les estacions anteriors probablement no podran de donar servei a tots els trens que els assignen. Necessitarà usar dissenys de vies avançats i senyals.

Què succeeix quan un tercer tren arriba a una de les estacions anteriors i estan totes les andanes ocupades? Els senyals de les dos andanes estan de color roig, i el tren es dirigeix a la més pròxima i espera a què canvie el color. Si està buida l’altra andana, el tercer tren continuarà esperant amb una andana buida!

I què passa amb les cues de trens que es formen per a entrar a una estació? Aquestes cues poden arribar cada vegada més lluny, i poden inclús arribar a col·lapsar la xarxa sencera!

Amb senyals previs

Les estacions amb senyals previs fan que els trens esperen fora de l’estació fins que hi haja una andana lliure.

Estació amb senyals previs

Amb platja de vies d’espera

Una bona solució per a tenir una cua de trens esperant per a entrar en una estació sense col·lapsar una xarxa és una platja de vies d’espera.

Si l’estació està plena, un tren que arribe se situa en la via buida més pròxima dins de la platja de vies. Quan queda lliure una andana en l’estació, un dels trens que espera la ocuparà. Assegure’s de que el tren càpia entre els senyals.

Encara que els senyals previs són opcionals, poden ser d’ajuda si la seua platja de vies s’ompli també.

Platja de vies d’espera per a 4 trens de 6 vagons.

Amb bucle de desbordament

En compte d’utilitzar senyals previs, pot crear un llaç o bucle de desbordament. Quan un tren arriba a l’estació i es troba amb tots els senyals de dos sentits de les andanes de color roig excepte el bucle, prendrà aquest. Continuarà donant voltes dins del bucle fins que una andana quede lliure. Un problema d’aquest sistema és que altres trens que arriben després poden robar-li l’andana lliure i que el primer tren continue donant voltes. Recorde fer el bucle prou gran com perquè càpia el tren de major longitud.

Bucle de control de desbordament

Amb cotxeres de fuga

Una altra forma de controlar el desbordament d’una estació és amb unes cotxeres de fuga. Col·loque unes cotxeres entre el senyal d’un sentit de la via d’entrada i els senyals de dos sentits d’accés a l’estació. Les cotxeres actuen com si tingueren un senyal de dos sentits incorporades, el que fa que, amb aquest disseny, es comporten igual que un bucle de desbordament. Les cotxeres de fuga, a diferència dels bucles, tenen una capacitat il·limitada.

El millor disseny és amb dos cotxeres als dos extrems de l’entrada de l’estació. (Açò reduirà el temps necessari per travessar una gran estació)

Cotxeres de fuga per controlar el desbordament.

Amb eixides llargues

Normalment, quan dos trens ixen d’una estació al mateix temps, un ha de parar i cedir el pas a l’altre. Açò deixa la mitat del tren dins de l’estació, fent que no puga utilitzar-se l’andana pels altres trens que estan intentant entrar en l’estació. Les eixides llargues permeten que el tren isca de l’estació per complet abans d’arribar al senyal roig i s’allibere l’andana perquè puga entrar un altre tren en l’estació. Tinga en compte la longitud de la via d’eixida de manera que, per exemple, un tren de 10 cotxes puga encaixar perfectament entre els senyals.

Control de desbordament amb eixides llargues.

Amb eixides llargues prioritzades

Controlar l’eixida dels trens Mamut d’una estació d’un sol sentit en el moment adequat pot arribar a ser un verdader repte. Mitjançant l’ús dels senyals previs vosté pot donar prioritat a unes vies sobre altres permetent als trens més ràpids que isquen més prompte.

A la imatge de baix la prioritat més baixa (fletxes blaves) s’assigna a les cinc eixides situades més cap a la dreta a la imatge (ja que bloquegen la via de tornada durant més temps) i cap a l’eixida de la part inferior (ja que els trens augmenten de velocitat més lentament en una revolta tancada). Açò funciona perquè a les eixides de baixa prioritat (amb senyals previs d’entrada) s’han d’esperar que el senyal d’eixida estiga verd (és a dir, que el tren travesse el senyal de la via de retorn). Mentres que a les vies de major prioritat (fletxes verdes) podran eixir quan un tren travesse el primer senyal, com de costum.

Eixides llargues amb senyals de prioritat

Amb entrades llargues

Si juga amb la acceleració realista activada, els trens més ràpids han de frenar un poc abans de parar en una estació. Açò pot retardar l’entrada del següent tren. Fer unes entrades llargues afegint uns pocs trams de via abans de l’estació pot ser una ajuda.

Entrades llargues per al pegat per a acceleració realista.

Amb doble entrada

Aquest és un tipus de disseny utilitzat per a estacions que gestionen un gran nombre de trens procedents de distints llocs, com les que es construeixen prop de fàbriques o plantes procesadoras d’aliments. Els trens poden utilitzar andanes de càrrega destinades a altres trens en cas necessari. Assegure’s d’usar senyals previs.

Entrada doble. Les 4 andanes es divideixen en 2 grups, cada un amb una via d’entrada. La senyal combinada intermèdia entre els dos grups permet que els trens que arriben simultàniament per les dues entrades puguen accedir a les andanes al mateix temps sense interferir-se entre si, però, podent al mateix temps creuar a les andanes de l’altre grup quan no hi haja cap andana disponible en el seu grup.

Entrades dobles ràpides, evitant revoltes pronunciades (per a longituds <=5)

Estacions de transferència de càrregues

Si la seua xarxa ferroviària recorre grans distàncies, pot ser molt rendible alimentar la seua estació de càrrega amb més càrregues procedents d’altres indústries pròximes, ja que paguen més quan major és la distància que recorre la càrrega. A l’estació de la foto hi ha 4 andanes xicotetes perquè trens xicotets transferisquen (descarreguen) carbó d’altres mines pròximes. Posteriorment els trens grans carregaran aquest carbó a l’estació gran i el portaran a una estació llunyana.

Estació amb quatre andanes per a transferir carbó d’altres mines.

Estació amb vies sense andana, prioritzades

Les estacions amb vies sense andana, (o amb ramals o apartadors) prioritzades són estacions que es troben enmig d’una via i permeten que els trens pugan passar sense detenir-se en les andanes a través d’un ramal o apartador construït a este efecte.

La senyalització és una diferència crucial ací: vosté pot donar prioritat als trens que circulen per la via principal (ramal de desviació) o als trens que s’han detingut a l’estació.

Aquesta estació dóna prioritat als trens que SÍ han passat per l’estació.

Prioritat a l’estació.

Aquesta estació dóna prioritat als trens que NO han passat per l’estació i s’han desviat pel ramal.

Prioritat a la via principal o ramal de desviació. Els canvis estan marcats amb els cercles rojos.

Estació terminal millorada

L’estació terminal millorada o avançada és una mescla entre l’estació terminal i l’estació d’un sol sentit. Consisteix en una estació terminal en què els trens que entren no poden impedir l’eixida dels trens que ixen (igual que a les estacions d’un sentit). Es pot utilitzar per a actualitzar una estació terminal construïda anteriorment millorant la seua eficiència. Distintes modificacions d’aquest disseny poden augmentar el nombre d’andanes per a gestionar un nombre més gran de trens al mateix temps. A l’exemple s’han usat senyals previs per a millorar l’eficiència.

Estació terminal millorada: una combinació entre una estació terminal i una estació d’un sentit.

Aquest tipus d’estació permet que els trens entren i isquen de l’estació al mateix temps. No obstant això, necessita un poc més d’espai que l’estació terminal normal per a construir la seua "platja de vies".

Variacions

Estació terminal millorada, amb dos andanes.

Estació terminal millorada, amb quatre andanes.

Més variacions amb la mateixa idea.

Estació terminal millorada gegant

Per descomptat pot continuar augmentant el nombre d’andanes d’una estació terminal millorada. Pot anar tan lluny com vullga, sempre que tinga prou espai.

Estación avanzada con 10 andenes

A continuació es mostra un disseny un poc més eficient que l’anterior, amb dues vies principals, d’entrada i d’eixida, compartides per totes les andanes. S'empra la meitat d’espai sense disminuir la seua capacitat. És important no canviar les direccions i mantenir els túnels en les vies d’eixida, d’un altra forma els trens haurien de pujar en entrar, disminuint la velocitat i bloquejant l’encreuament principal durant més temps.

Estació avançada de 10 andanes, lleugera.

I el mateix canviant els túnels per ponts:

Estació terminal avançada de gran capacitat.

I una descomunal estació terminal millorada, per a línies molt concorregudes. Hi ha 2 vies d’entrada, 2 vies d’eixida, de manera que 4 trens poden entrar i eixir al mateix temps (2 entren i 2 ixen).

Una estació terminal millorada d’alta capacitat.

Estació avançada d’un sentit

Igual que a una estació d’un sol sentit normal, els trens entren per un extrem de l’estació i n'ixen per l’altre. D’esta manera els trens que n'ixen no poden bloquejar l’entrada.

Aquesta estació està dissenyada perquè els trens sense parada puguen passar per l’estació sense bloquejar innecessàriament les andanes buides i sense haver de parar a l’estació.

Pot servir com una estació terminal sense necessitat d’invertir la direcció del tren. Inclou cotxeres de fuga amb les que pot suportar un trànsit elevat, inclús si no n'hi ha espai per a agregar andanes addicionals.

Aquest disseny d’estació és un eficaç equilibri entre les estacions terminals avançades més ràpides i l’estalvi de l’espai en la construcció.

Una estació avançada d’un sentit, amb quatre andanes, dissenyada per a trànsit pesat i construïda sobre un xicotet espai.

Estacions NewGRF

/File/ca/Manual/Newstationsgui.png

Les estacions NewGRF (o noves estacions), estan disponibles després d’haver activat un fitxer GRF d’estacions. A continuació tindrà accés a una nova interfície gràfica per a seleccionar estacions.

La nova interfície gràfica de selecció d’estacions té una llista desplegable amb diferents grups d’estacions. Cada grup té diferents tipus d’estacions a triar. L’estació base usa el tipus «Estació per defecte» del grup homònim. Molts dels grups i els tipus apareixen amb els seus noms en anglès, ja que no tots els arxius GRF estan internacionalitzats. Seleccione el grup i el tipus de l’estació i es mostrarà una vista prèvia en els botons per a seleccionar l’orientació.

Alguns tipus d’estacions no permeten més que un cert nombre d’andanes o una llargària màxima (sobretot en el cas d’elements decoratius, en els que no té sentit, o quedaria lleig, que tingueren una llargària major). Els números no disponibles es mostraran de color gris. Alguns fitxers GRF d’estacions ofereixen més efectes visuals que altres. Per exemple a l’estació «Michael Blunck's newstations» els passatgers es reuneixen allí, a les andanes d’espera, segons va augmentat la càrrega.

Si un fitxer GRF d’estacions conté també punts de control, per exemple, a més de les estacions, apareixerà un interfície de selecció de punts de control quan seleccione aqueixa eina. Tindrà vistes prèvies de cada punt de control que puga construir. La majoria de punts de control tenen una data d’aparició i una data de desaparició (per quedar obsolets) en la que seran reemplaçats per versions més noves. No obstant això, els punts de control que ja haja construït no canviaran automàticament, permetent una major variabilitat gràfica en les seues xarxes.

Les estacions NewGFR es comporten igual que les estacions normals, l’única diferència són les caselles sense vies que poden bloquejar els trens.

Estació NewGRF grangera.

Veja també