Uus mäng
Mängu liides (en)
Põhiaken
Uus mäng
Jätkuv mäng
Stsenaarium
Kõrguskaart
Stsenaariumiredaktor
Mitmikmäng
Liidese seadistus
Põhjalik seadistus
Arvuti seadistus
NewGRF-i seadistus
Aineste allalaadimine
Punktitabel
Välju

Menüüriba

Mängu juhtimine
Seiska Seiska
Kiirenda Kiirenda
Seadistus Mängu seadistus · Põhjalik seadistus · Arvuti seadistus · NewGRF-i seadistus · Läbipaistvuse seadistus
Salvestamine/jätkamine Mängu salvestamine · Mängu jätkamine · Lahku mängust · Välju
Kaardist
Pisikaart Maailmakaart · Lisa vaateaken · Kaubavoo legend · Siltide register
Linnade register Linnade register
Toetused Toetused
Jaamade register Jaamade register

Ettevõttest ja tööstustest
Rahavoogude aruanne Rahavoogude aruanne
Ettevõtte ülevaade Ettevõtte ülevaade

Juturaamat

Eesmärgid
Graphs Opereerimiskasumi graafik · Tulugraafik · Kaubavoo graafik · Tegevustulemuste graafik · Firmaväärtuse graafik · Veotasude määrad
Ettevõtete edetabel Ettevõtete edetabel · Täpsustatud tulemushinnang · Punktitabel
Tööstused Tööstuste register · Tööstuste ahel · Uue tööstuse rahastamine
Sõidukitest
Rongide register Rongide register
Mootorsõidukite register Mootorsõidukite register
Laevade register Laevade register
Õhusõidukite register Õhusõidukite register
Suurendamine
Suurenda vaadet Suurenda vaadet
Vähenda vaadet Vähenda vaadet
Ehitamine
Ehita raudtee Rööbastee ehitamine · Elektriraudtee ehitamine · Monorelsstee ehitamine · Magnethõljuktee ehitamine
Ehita maantee Maanteede ehitamine · Trammitee ehitamine
Ehita laevakai Veeteede ehitamine
Ehita lennuväli Lennuväljade ehitamine
Maapinna kujundamine Maapinna kujundamine · Puude istutamie · Paigalda silt
Ülejäänud
Muusika Heli/muusika
Uudised Viimane teade · Teadete ajalugu
Muu Maa-ala andmed · Lülita konsool sisse/välja · Arvutivea otsing · Ekraanitõmmis · Suurendatud ekraanitõmmis · Tavasuurendusega ekraanitõmmis · Terve kaardi ekraanitõmmis · OpenTTD kohta

Uue mängu alustamiseks klõpsa põhimenüüs nupule «Uus mäng».

/File/et/Manual/Main menu new game.png

Avaneb uus vaade, milles saab mängu seadistada.

/File/et/Manual/Worldgenerationdialog.png

Seadistus

MAASTIK

Esimeses reas valitakse, millisel kaardil mängida. Võimalused on «parasvööde», «lähispolaarne», «lähistroopiline» ja «mänguasjamaa».

KAARDI MÕÕTMED

Kaadi külje pikkus võib olla 64–2048 ruutu. Üksikmängus on 512x512 ruudusel kaardil enam ruumi, kui piisavalt.

ALGUS

Määrab mängu algusaasta. Mängu algusaasta esialgne väärtus on 1950.

MAATEKITUSE MEETOD

Maapinna tekitamise meetod. Kui valitud on TerraGenesis, siis on soovitatud see nii ka jätta.

LUMEPIIRI KÕRGUS

Ainult lähisarktikas, määrab igilume kõrguse.

LINNADE SAGEDUES

Määrab, kui palju linnu on kaardil. Linnade koguarv sõltub kaardi suurusest. Võimalused on «väga madal», «madal», «harilik», «kõrge» ja «oma».

TÖÖSTUSTE SAGEDUS

Määrab, kui palju tööstuseid on kaardil. Tööstuste koguarv sõltub kaardi suurusest. Võimalused on «ainult rahastatud», «vähene», «väga madal», «madal», «harilik» ja «kõrge». Valides vähene, tekib väikseim võimalik arv tehaseid.

Valikutest «väga madal» kuni «kõrge» on väikeste kaartide peal kasulikud madalad väärtused, ning suurte kaartide peale kõrged väärtused.

MAAPINNA TÜÜP

Mäarab, kui tasapinnaline või künklik maapind tekitatakse.

LAUGUS

Laugjal kaardil laiuvad tasapinnad, ning nõlvad on kaunis ühtlased. Järsul kaardil on kõrgused ja nõlvad väga muutlikud.

JUHUARV

Määrab kaardi, kus mäng toimub. Kui soovid kaardi sõbrale saada, anna see number oma sõbrale. Et kaart saaks täpselt sama, peab ka seadistus olema täpselt sama. Linnanimed tekitatakse eraldi ja need ei jää samad.

MEREPINNA TASE

Kõrgema merepinna tasemega on kaardil rohkem merd, ning madala merepinna tasamega on kaardil vähem merd.

PUU ALGORITM

Määrab, kuidas puud paigutatakse. Ära seda muuda, sest tulemus ei jää hea, kui sa just ei taha puid täielikult välja lülitada valides «pole».

ISEÄRASUSTE JAOTUS

Võimaldab muuta kaardi osasid iseäraseks.

LOE / KIRRE / EDEL / KAGU

Kas see kaardi serv on veega kaetud või maapind.

LÕPETAMINE

Nüüd, kui seadistus on paigas, vajuta mängu alustamiseks «Tekita». Kui kaart on valmis, avaneb «Mängu liides».