Gyár
Gyár
/File/en/Manual/Base Set/Industries/Factory.png

Mérsékelt égövi

/File/en/Manual/Base Set/Industries/Tropic Factory.png

Szubtrópusi

Klímák: mérsékelt, szubtrópusi.

Elfogad: csak mérsékelt éghajlaton:állatot, búzát és acélt;
csak szubtrópusi éghajlaton: gumit, rézércet, fát.

Előállít: árut.

Megjegyzés: nincs jelen a szubarktikus éghajlaton és Játékvilágban.

A gyár mérsékelt éghajlaton az állat, a búza és az acél, szubtrópusi éghajlaton pedig a gumi, a rézérc, és a fa feldolgozó üzeme. Ezek segítségével árut állít elő, amit településekre lehet továbbítani.