Áru
Áru
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Goods.png

Termeli: mindhárom valós éghajlaton: olajfinomító, továbbá:

Fogadja: mindhárom valós éghajlaton: település

Az áru hasznos ipari termékeknek az összefoglaló elnevezése, melyeket a települések lakói (pl. bútor, jármű, könyvek, műanyagáru, vegyipari termékek formájában) használnak fel. Jól jövedelmező rakomány, érdemes versengeni érte.
Az élelmiszer mérsékelt éghajlaton árunak számít, szubarktikus és szubtrópusi éghajlaton külön rakománytípusként jelenik meg (étel).

A települési épületek árufogadó képességéről lásd még: Épület.