Fabryka
Fabryka
/File/en/Manual/Base Set/Industries/Factory.png

Umiarkowany

/File/en/Manual/Base Set/Industries/Tropic Factory.png

Tropikalny

Klimaty: Klimat, Klimat.

Akceptuje: Żywiec, Zboże, Stal (Klimat Umiarkowany),
Kauczuk, Ruda miedzi, Drewno (Klimat Tropikalny).

Produkuje: Towary

Fabryka przyjmuje (w klimacie Klimatm) żywiec, zboże i stal (w klimacie Klimatm kauczuk, ruda miedzi i drewno). Po dostarczeniu do fabryki odpowiednich surowców możemy odebrać wyprodukowane towary, które są przyjmowane przez miasta