Passagiers
Passagiers
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Town.png

Geproduceerd door: Gemeente, Olieplatform, Hoofdkwartier

Geaccepteerd door: Gemeente, Olieplatform, Hoogoven, Hoofdkwartier

Passagiers worden voornamelijk gegenereerd door dorpen en steden, maar ook door bedrijfshoofdkwartieren en olieplatforms.

Zij worden geaccepteerd in steden, olieplatforms, hoogovens en op hoofdkwartieren

Passagiers vormen vaak de hoofdoorzaak voor de opbrengsten in het bedrijf - in ieder geval in het begin. Passagiers kunnen worden vervoerd van stad naar stad of binnen steden door gebruik te maken van ofwel treinen, vliegtuigen, bussen of schepen. Hoe groter de stad, des te meer passagiers deze kan leveren aan je transportsysteem.

Het vervoer van passagiers tussen steden is nodig voor de groei van een stad in alle klimaten.

Contents

Transport Type

Over de weg (bussen)

In het begin van het spel is het verstandig het vervoer van passagiers tussen steden met bussen te doen. Het gebruik van bussen houdt de startkosten en operationele kosten laag en geeft een redelijk betrouwbare inkomensstroom.

Bussen zijn niet altijd effectief voor het vervoer van grote aantallen passagiers omdat zij geen grote capaciteit hebben, waardoor je er veel nodig hebt om aan de vraag te beantwoorden - dat verhoogd weer de kosten en geeft opstoppingen bij stations.

Per spoor (treinen)

Als een stad voldoende gegroeid is wordt het economischer om treinen in te zetten voor het vervoer van passagiers. Treinen worden meestal gebruikt voor middenlange afstandsreizen tussen grote steden. Het gebruik van treinen laat je veel meer passagiers tegelijk vervoeren dan met bussen en houdt de kosten laag. Treinen kunnen vaak sneller rijden dan bussen en dat levert een grotere winst op. Om passagiers met de trein te vervoeren zul je de passagierswagons moeten koppelen aan een locomotief.

Door de lucht (vliegtuigen)

Vliegtuigen zijn het meest efficiënt voor het vervoer van passagiers over lange afstanden. Alle vliegtuigen hebben een grote capaciteit en reizen met een hoge snelheid - waardoor je hoge opbrengsten en lage kosten hebt. Supersonische vliegtuigen (met de snelheid rond de 1.400 mph of 900 km/h ) zijn aanvankelijk duur in aanschaf, maar vormen vaak een excellente manier om passagiers te vervoeren omdat ze zowel een grote capaciteit als de hoogste snelheid in het spel hebben, met als gevolg een toename van de opbrengsten.

Vliegtuigen kunnen ook effectief ingezet worden als het lastig is om wegen of spoor aan te leggen tussen steden (bij. heuvels die in de weg liggen) omdat je alleen een vliegveld nodig hebt.

Helikopters worden niet vaak gebruikt voor het vervoer van passagiers (of iets anders dat er toe doet) omdat zij bijna net zoveel kosten als een vliegtuig en een zeer kleine capaciteit hebben. Echter, zij blijken zeer succesvol te zijn in het vervoeren van passagiers tussen stadscentra. Een heliport wordt gebouwd in een zeer centrale locatie in de stad en helikopters worden gebruikt om passagiers en post hiertussen en tussen stadscentra te vervoeren.

Over water (schepen)

Er zijn drie voornaamste passagiersschepen in OpenTTD the MPS veerboot, FFP veerboot en de Bakewell 300 Hovercraft. Het vervoer van passagiers met schepen tussen steden kan alleen worden gedaan als de stad toegang heeft tot een kanaal of de zee.

Schepen hebben lage startkosten en vereisen alleen een haven om bruikbaar te zijn.

De veerboten kun je het beste gebruiken voor het vervoer van passagiers over grotere afstanden; zij zijn traag maar door hun grote capaciteit wordt dat grotendeels goed gemaakt. Maar als een schip grote afstanden aflegt zijn boeien nodig om de route aan te geven.

De hovercraft is bij lange na het beste passagiersschip - het heeft een grote capaciteit en is veel sneller dan de andere twee schepen. Het kan lijden tot een grote opbrengst op korte termijn. Wel moet worden opgemerkt dat de "hovercraft" niet over land kan reizen - alleen over zee.