Havens
Dit artikel gaat over havens, boeien, kanalen en sluizen. Om te leren hoe je een haven bouwt, zie bouw haven

Een MPS veerboot gebruikt een haven in OpenTTD

Havens /File/en/Manual/Build dock.png zijn de laad- en losstations voor schepen en veerboten. Zij kunnen aan een kustlijn worden gebouwd die recht loopt, met uitzondering van diagonaal geplaatste. Schepen gebruiken havens om te laden en te lossen. Havens zijn vaak de minst gebruikte stations in OpenTTD, ondanks dat schepen een behoorlijke winst kunnen maken als ze correct worden gebruikt, omdat ze er lang over doen om dergelijke opbrengsten te genereren.

Olieplatforms, behorend tot de industrieën, hebben een neutrale haveninstallatie geïntegreerd in de constructie om schepen van alle bedrijven te ontvangen. Dit is voor het laden van olie (en in mindere mate, het laden en lossen van passagiers). Er zijn zelden olieplatforms binnen een redelijke afstand van een olieraffinaderij, daarom worden olieplatforms weinig gebruikt, tenzij land wordt verhoogd en een treinstation aangrenzend kan worden gebouwd.

Boeien /File/en/Manual/Place buoy.png, hoewel geen havens, staan toe om ze op te nemen in de scheepsorders, waarmee zij als controleposten kunnen dienen, waardoor schepen kunnen navigeren door kanalen en langs geografiche objecten. Gebruik deze op lange vaarroutes, of als je schip vast komt te zitten.

Elke boei wordt gebouwd door een bepaald bedrijf, maar ze worden niet het bezit van dat bedrijf. Echter je kunt boeien die zijn opgenomen in een scheepsorderlijst niet verwijderen, dan wel, sinds r20579, als deze verwijzen naar orders van schepen van andere bedrijven.

Kanalen /File/en/Manual/Build canal.png werken exact hetzelfde als water-/zeetegels: Ze kunnen worden gebruikt door schepen om de spelwereld te doorkruisen. Kanalen hebben echter het voordeel dat zij over de toppen van landtegels kunnen voeren. Om een schip een kanaal te laten opvaren, of om een schip van het ene niveau naar het volgende te brengen, moeten de kanalen zijn verbonden d.m.v. sluizen. Kanalen zelf kunnen worden gebruikt om land te overbruggen om een andere waterpartij bereikbaar te maken, of om grote stukken land af te korten waarbij het verhogen en verlagen van het land oneconomisch zou worden.

Sluizen /File/en/Manual/Build locks.png worden, zoals in de echte wereld, gebruikt om schepen op een hoger of lager niveau te brengen. Dit heeft tot doel om schepen een kanaal in te laten varen, evenals het omhoog of omlaag brengen van een schip van het ene kanaal naar het andere. Sluizen en kanalen kunnen worden gebruikt om schepen binnen een droog gebied te brengen, voor het op grote schaal verschepen of het overbruggen van kleinere meren. Zij zijn echter kostbaar: $16,000 voor een enkele sluis of kanaal tegel (exacte waarde varieert).

Om een sluis te bouwen is een vlakke tegel, een hellingstegel en nog een vlakke tegel nodig, in deze volgorde.

Merk op dat sluizen in OpenTTD, in tegenstelling tot in de echte wereld, geen tijd nodig hebben om water in- en uit te laten. Schepen kunnen eenvoudigweg er doorheen varen.

Een sluis en een klein kanaal in een gematigde setting

Zie ook