Bank
Bank
/File/en/Manual/Base Set/Industries/Bank.png

Klimaat: Gematigd, Subarctisch, Subtropisch.

Accepteert: Kostbaarheden (alleen in gematigd),
Goud (alleen in subarctisch),
Diamanten (alleen in subtropisch).

Produceert: Kostbaarheden (alleen in gematigd)

Opmerkingen: Er bestaan twee verschillende afbeeldingen voor deze industrie. De bovenste verschijnt in gematigd, de onderste verschijnt in subarctisch en subtropisch.

/File/en/Manual/Base Set/Industries/Tropicalbank.png

Subarctisch en Subtropisch

Oprichten van een bank

Een bank oprichten is mogelijk wanneer de juiste geavanceerde instelling is ingeschakeld. Je kunt een bank alleen stichten als het inwoneraantal van een stad ten minste 1.200 bedraagt. De cursor zal aangeven waar de rechter bovenhoek van de rechthoek van 2x1 vierkanten ligt, waarop de bank zal komen. Deze rechthoek moet volledig op huizen staan.

32bpp vervangende afbeelding

Een 32bpp vervangende afbeelding is hier beschikbaar voor deze industrie.