Kostbaarheden
Kostbaarheden
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Valuables.png
Geproduceerd door: Bank
Geaccepteerd door: Bank

Juwelen en goud opgeslagen in de bankkluis, kostbaarheden worden uitgewisseld tussen banken. Deze betalen het meest, maar zijn ook erg zeldzaam omdat er weinig banken zijn die zorgen voor kostbaarheden om te transporteren.

Kostbaarheden kunnen alleen voorkomen in een gematigd klimaat.

Merk op dat voor OpenTTD 1.0/r17437 het transporteren van kostbaarheden over een afstand van minder dan 10 tegels geen geld oplevert.