Kolory firmy

Kolory firmy to kolor(y), które Twoja firma wybiera jako motyw odróżniający ją od innych firm.

Wybór koloru firmy

Kolory firmowe wybiera się z okna firmy transportowej, pod przyciskiem "Schemat kolorów", który po kliknięciu wyświetli listę kolorów. Do wyboru jest do szesnastu kolorów firmowych, ale jeśli zawodnik ma kolor, którego szukasz, zostanie on wyszarzony (dostęp do niego będzie zdezaktywowany).

Graficzny interfejs użytkownika pozwala różnym kategoriom pojazdów mieć różne kolory. Na przykład parowozy mogą być czerwone, lokomotywy spalinowe mogą być żółte, a wagony towarowe mogą być brązowe. Aby zmienić kolor typu pojazdu, wybierz ten typ spośród pięciu ikon na górze, a następnie wybierz podtyp. Zostanie on podświetlony na biało. Następnie wybierz kolor z rozwijanych pól.

Okno wyboru kolorów (niektóre kolory są zablokowane)

Podwójny kolor firmy

Używając niektórych NewGRFów, możliwe jest wybranie dwóch kolorów firmy (np. UK Renewal Set (en) lub Polroad).

Okno wyboru kolorów (podwójne)

Ustawienia

Wyświetlanie na pojazdach kolorów firm wyłącza ustawienie Interfejs: Pokaż barwy firm wg typu pojazdu