Interfejs

<< Wróć do wszystkich ustawień <<

Grupy ustawień
Lokalizacja
Grafika
Dźwięk
Interfejs
Wiadomości i porady
Firma
Finanse
Pojazdy
Ograniczenia
Awarie i katastrofy
Tworzenie mapy
Środowisko
Rywale

Ilość różnych ustawień

Podstawowy Zaawansowany Ekspert
Ogólne 2 4 6
Widok 8 11 4
Konstrukcje 3 4 6
pozostałe 4 8 9

Wszystkie ustawienia z tej grupy dotyczą interfejsu gry. Jeśli jakieś pojęcia są niejasne, przeczytaj najpierw artykuł o interfejsie

Contents

Ogólne

Wszystkie ustawienia w tej podgrupie należą do ustawień klienta.

Klawiatura ekranowa

Ustawienie pozwala zadecydować (/File/pl/Archive/Listbutton.png), w jaki sposób włączana jest klawiatura ekranowa. Klawiatura pozwala wprowadzać tekst do pól tekstowych wyłącznie przy użyciu myszki. Możliwości to:

Podwójny klik (domyślne)

Pokaż wskazówki

Po najechaniu na dowolny przycisk (zobacz: Interfejs gry), pokazywane są wskazówki (działanie przycisku). To ustawienie pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), po jakim czasie są one ustawiane.

Dostępne są wartości od 0 do 6000 milisekund, przy czym wartość 0 oznacza, że wskazówki będą wyświetlane po kliknięciu na przycisk prawym klawiszem myszy. Domyślne ustawienie to 250 milisekund.

To ustawienie nie jest dostępne, gdy włączone są tylko ustawienia podstawowe.

Czas wyświetlania komunikatów o błędach

To ustawienie pozwala zmienić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) czas wyświetlania komunikatów o błędach. To ustawienie wpływa na większość komunikatów, jednak niektóre nie zamykają się automatycznie po tym czasie, tylko muszą zostać zamknięte ręcznie. Czas może być ustawiony na 0 do 20 sekund, domyślna wartość to 5.

To ustawienie nie jest dostępne, gdy włączone są tylko ustawienia podstawowe.

Promień przyciągania okna

Wszystkie okna w OpenTTD (włącznie z [[Interfejs#Okno główne|oknem głównym) można przesuwać. Po dosunięciu blisko siebie, dwa okna "przyciągają się" - wyrównują się do jednej linii. To ustawienie pozwala zmienić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) odległość, przy której okna zaczną się przyciągać.

Maksymalna dostępna wartość to 32 piksele. Okna wtedy przyciągają się już z dużej odległości, co może utrudniać ich rozmieszczanie na ekranie. Minimalna wartość to 0, okna wtedy nie przyciągają się w ogóle, a wartość domyślna dla tego ustawienia wynosi 10 pikseli.

To ustawienie widoczne jest tylko, gdy włączona jest kategoria Ekspert.

Maksymalna liczba nie przyszpilonych okien

Jeśli otworzymy zbyt dużo okien, te otwarte najwcześniej (poza przypiętymi) zaczną się automatycznie zamykać. Ta opcja pozwala ustalić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), ile nieprzyszpilonych okien może być naraz aktywnych na ekranie gry. Ustawienie zbyt dużej ilości sprawi, że cały ekran będzie zapełniony okienkami, a kolejne będą jeszcze wyskakiwać na wierzchu.

Optymalną, domyślną wartością dla tego ustawienia jest 20 okien, jednak autorzy gry pozostawili możliwość zmiany tego ustawienia na od 5 do aż 255 okien, a nawet można je w ogóle wyłączyć (ustawiając wartość na 0).

To ustawienie widoczne jest tylko, gdy włączona jest kategoria Ekspert.

Zamknij okno prawym przyciskiem

Włączenie ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png ) tego ustawienia sprawia, że kliknięcie na nagłówek okna prawym przyciskiem myszy zamyka to okno (jeśli włączone są wskazówki po prawym kliku, to są one automatycznie wyłączane).

Widok

Przesuń okno, kiedy kursor jest przy krawędzi

To ustawienie pozwala przesuwać okno podglądu widoku, poprzez zbliżenie kursora do krawędzi tego okna. Ma kilka możliwości (/File/pl/Archive/Listbutton.png):

Typ: Ustawienie klienta

Zachowanie przeciągania okna podglądu

Pozwala zmienić (/File/pl/Archive/Listbutton.png) zachowanie podglądu podczas przeciągania. Dostępne opcje to:

Typ: Ustawienie klienta

Wygładź przesuwanie widoku

To ustawienie pozwala włączyć lub wyłączyć ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png ) gładkie przesuwanie widoku mapy. Co to oznacza? Gdy klikniemy na przycisk, który każe wyświetlić określone miejsce na mapie, to:

Jest to ustawienie klienta, niedostępne jeśli włączony jest podstawowy widok ustawień

Funkcja rolki myszy

Pozwala zmienić (/File/pl/Archive/Listbutton.png) lub wyłączyć funkcję rolki myszy. Można ustawić na:

Typ: Ustawienie klienta

Prędkość przesuwania widoku

Pozwala zmienić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) prędkość przesuwania widoku za pomocą kółka myszy. Działa tylko, jeśli włączone to jest w powyższym ustawieniu. Można ustawić na 1 do 15, domyślna wartość to 5.

Typ: Ustawienie klienta

Pokaż populację miasta w jego nazwie

Kiedy włączone (domyślnie, /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png ), w nazwie miasta pokazywana jest jego populacja.

Typ: Ustawienie klienta. Niedostępne przy widoku tylko ustawień podstawowych

Pokaż barwy firm wg typu pojazdu

Wyłączenie tego ustawienia powoduje, że jeśli gracz ustawił, oprócz koloru firmy, różne kolory dla różnych grup pojazdów, nie są one widoczne (pokazywany jest w ich miejscu kolor firmy). Ustawienie może być włączone (/File/pl/Archive/Listbutton.png) dla:

Typ: Ustawienie klienta. Niedostępne przy widoku tylko ustawień podstawowych

Pokaż semafory

Ustawienie pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png), po której stronie toru mają pojawiać się semafory. Dostępne są opcje:

Typ: Ustawienie gry

Pokaż dymek z pomiarem podczas używania różnych narzędzi

Włącza lub wyłącza ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png ) dymek, w którym wyświtlona jest długość budowanego odcinka i przewyższenie.

Typ: Ustawinie klienta

Pokazuj wskaźniki załadunku

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png), czy mają być pokazywane wskaźniki załadunku:

Pokaż zarezerwowane tory

Jeśli korzystamy z sygnalizatorów trasy, pociąg rezerwuje sobie ścieżkę przez skrzyżowanie (węzeł). Włączenie ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączona) tej opcji powoduje, że tory zarezerwowane zostanę pokazane jako nieco ciemniejsze. Ułatwia to rozwiązywanie problemów z ustawieniem sygnałów.

Konstrukcje

Wszystkie ustawienia z tej kategorii również są ustawieniami klienta.

Przyłącz narzędzia krajobrazu do okien środków transportu

Włączenie ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone) tego ustawienia powoduje, że razem z paskiem budowy infrastruktury dla różnych środków transportu, otwierane są narzędzia krajobrazu.

Ustawienie jest niewidoczne w kategorii Podstawowe.

Uaktywnij okno budowania sygnałów

Włącza lub wyłącza ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone) okno budowania sygnałów (zobacz:Budowa sygnałów).

Ustawienie jest dostępne tylko w widoku kategorii Ekspert

Pozostaw aktywne narzędzia do budowy po ich użyciu

Po zakończeniu budowy jednego odcinka trasy (np. torów, drogi) aktywne pozostaje narzędzie budowy. Jeśli to ustawienie jest włączone ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone), można tuż po zakończeniu budowy wybudować równoległy lub dalszy odcinek torów. Jeśli ustawienie jest wyłączone (niezalecane, szczególnie w przypadku używania narzędzia Autotory) nie ma takiej możliwości.

Szybkie tworzenie poleceń pojazdu

Umożliwia włączenie ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączona) opcji, która spowoduje że po wybraniu stacji docelowej dla pojazdu, narzędzie Idź do nie zostanie wyłączone (będzie można wybrać od razu kolejną stację). Przydatne, w przypadku tworzenia długich list poleceń dla pojazdów.

Domyślny typ torów

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) rodzaj torów wybierany przy rozpoczęciu gry. Dostępne opcje to:

Zablokuj budowę infrastruktury, kiedy brak odpowiednich pojazdów

Wyłączenie ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone) tego ustawienia powoduje, że jeszcze przed wynalezieniem danego typu pojazdów dostępna jest możliwość budowy infrastruktury przystosowanej do tego typu. Może to doprowadzić do przypadkowych błędów (szczególnie jeśli w ustawienie wyżej zmieniono na wartość najnowszy), co naraża gracza na dodatkowe koszty przy zmianie typu torów.

To ustawienie dostępne jest tylko na poziomie Ekspert.

Pozostałe

Te ustawienia nie zostały przydzielone do żadnej z powyższych podgrup. Wszystkie należą do ustawień klienta.

Autozapis

Dzięki temu ustawieniu, możesz zadecydować (/File/pl/Archive/Listbutton.png) jak często gra automatycznie się zapisuje. Dostępne opcje to (oczywiście przedstawiony czas jest czasem w grze):

Pozycja głównego paska narzędzi

Pozwala określić (/File/pl/Archive/Listbutton.png) położenie paska narzędzi na ekranie. Pasek może być:

Pozycja paska stanu

Pozwala określić (/File/pl/Archive/Listbutton.png) położenie paska stanu na ekranie. Pasek może być:

===Preferuj czat drużynowy po naciśnięciu <ENTER> lub <T>

Domyślnie kliknięcie ENTER (lub T) w grze wieloosobowej pozwala na czat ze wszystkimi obecnymi na serwerze, zaś kliknięcie kombinacji CTRL + ENTER włącza czat drużynowy (tylko między graczami w jednej firmie). Włączenie ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączona) tej opcji zmienia przypisanie tych skrótów klawiszowych.

Używaj grup w liście pojazdów

Włącza lub wyłącza (/File/pl/Archive/Listbutton.png) widok pojazdów w grupach. Możliwości:

Jednostki czasu w rozkładach jazdy

Zmienia ( /File/pl/Archive/Listbutton.png, domyślnie Dni) widok rozkładów jazdy. 1 dzień (doba) odpowiada 74 tickom, czyli jeden tick to niecałe 20 minut. Taka metoda pozwala więc na dokładniejsze ustalanie rozkładu dla pojazdu. Byłoby to przydatne w przypadku pojazdów kursujących na krótkich trasach, jednak dla takich zwykle nie jest konieczne ustalanie dokładnego rozkładu jazdy. Dla pojazdów pokonujących dłuższe trasy wystarczy zaś ustalenie rozkładu w dniach. Trzecia opcja to Sekundy

Z opisanego powodu to ustawienie dostępne jest w kategoriach Zaawansowane (widoczna większość ustawień) i Ekspert.

Pokazuj przyjazdy i odjazdy w rozkładach

To domyślnie włączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png) ustawienie, pozwala zobaczyć przyjazdy i odjazdy w rozkładach pojazdu (oprócz czasu przejazdu). Jego wyłączenie ukrywa tę opcję.

Ustawienie nie jest dostępne przy włączonym widoku podstawowym.

Pogrupuj wydatki w oknie finansów firmy

Domyślnie wyłączone ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png ). Ustawienie zmienia układ okna finansów.

Ustawienie nie jest dostępne przy włączonym widoku podstawowym.

Pokaż nazwę tego NewGRF'a w oknie zakupu pojazdów

Jeśli gra się z NewGRFami, włączenie (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączona) tej opcji sprawia, że w oknie zakupu pojazdów, pokazywana jest linijka informująca, z jakiego NewGRFa dany pojazd pochodzi

Ustawienie nie jest dostępne przy włączonym widoku podstawowym.