NewGRF
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki

Nazwa NewGRF pochodzi od angielskiego zwrotu New Graphics Resource File (Nowy Plik Zasobów Graficznych), który określa ogólny interfejs służący do modyfikowania gry.

Dzięki NewGRFom możemy dodawać do OpenTTD nowe, lub zastępować już istniejące grafiki, pojazdy, budynki, towary, tory kolejowe, obiekty i zakłady przemysłowe. Aby korzystać z tych funkcji, pliki NewGRF muszą być najpierw pobrane z sieci i aktywowane. W przeciwieństwie do ustawień, które mogą być zmienione w trakcie gry, NewGRFy muszą być zainstalowane jeszcze przed rozpoczęciem nowej gry, aby upewnić się, że dobrze działają.

Pod względem technicznym, format NewGRF stanowi funkcjonalne rozwinięcie oryginalnego formatu GRF (Transport Tycoon Graphics Resource Files (Pliki graficzne Transport Tycoon)), który również służył do definiowania grafiki i sposobu zachowania gry. Format NewGRF jest obsługiwany zarówno przez OpenTTD jak i przez TTDPatch. W większości przypadków jest w pełni kompatybilny z obydwoma odmianami TTD. Począwszy od wersji 1.2.0 OpenTTD, również grafiki 32-bitowe są obsługiwane poprzez pliki NewGRF.

Aby znaleźć odpowiedzi na typowe problemy z plikami GRF w OpenTTD, odwiedź NewGRF FAQ.

Contents

Instalacja NewGRFów

Dodatki Online

Najpopularniejszą i najłatwiejszą drogą zdobycia NewGRFów jest użycie znajdującej się w grze opcji pobierania Dodatków Online. Stamtąd można pobrać większość oficjalnie dostępnych NewGRFów.

Inne źródła

Dodatki NewGRF można także pobrać z innych źródeł. Wersje rozwojowe (developerskie) nowych dodatków NewGRF można znaleźć na forum developerskim NewGRF. Przydatnym źródłem NewGRF może być także lista NewGRFów opublikowana na naszej wiki. Zawiera ona linki zarówno do wielu NewGRFów jak i innych repozytoriów, gdzie mogą być one przechowywane.

Instalacja Manualna

Aby skorzystać z NewGRFów pobranych z innych stron, a które nie były dostępne w Dodatkach Online, musisz je najpierw zainstalować manualnie w odpowiednim miejscu. Dodatek NewGRF jest zwykle pojedynczym plikiem z rozszerzeniem .grf, np. "grvts.grf". Aby zainstalować NewGRFa wykonaj poniższe czynności:

  1. Pobierz plik NewGRF (.grf).
  2. Przenieś (ewentualnie rozpakuj) plik NewGRF do katalogu newgrf właściwego dla Twojej instalacji OpenTTD.
  • Zwykle jest to:

C:\My Documents\newgrf (Windows 95, 98, ME)

C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\OpenTTD\newgrf (Windows 2000, XP)

C:\Users\<username>\Documents\OpenTTD\newgrf (Windows Vista, 7)

~/.openttd/newgrf (Linux, BSD)

~/Documents/OpenTTD/newgrf (OSX)

Aktywowanie NewGRFów

1. W Menu głównym naciśnij "NewGRF Settings" (Ustawienia NewGRF).

Okno główne (Ustawienia NewGRF)

Interfejs pomiędzy OpenTTD 1.0 i 1.1 zmienił się, więc oba będą tu pokazane:

Wersja 1.1 i późniejsze

2. Wybierz NewGRF z 'inactive NewGRFs files' (nieaktywnych plików NewGRF) i naciśnij "Add" (Dodaj) lub po prostu dwukrotnie naciśnij na niego. Na małych ekranach wygląda to tak:

NewGRF settings window (small)

a na większych tak:

NewGRF settings window (big)

3. Skonfiguruj (w razie potrzeby) parametry aktywnego newgrf'a: Wybierz go z listy "Active newgrf files" ("Aktywne pliki newgrf") i kliknij przycisk "Parametr". Wynik może wyglądać podobnie do tego:

NewGRF parameter window

4. Opcjonalnie można wybrać zapisanie wyboru newgrfów (wraz z ich parametrami konfiguracyjnymi) lub załadować taką listę korzystając z możliwości zapisania schematu NewGRFów:

Saving a NewGRF preset

Wersja 1.0 i wcześniejsze

2. Klkinij "Add" ("Dodaj").

NewGRF settings window (Add)

3. Wybierz plik NewGRF, którego chcesz użyć, a następnie kliknij "Add To Selection" ("Dodaj do zaznaczenia").

Available NewGRF files window

4. Dodaj więcej NewGRFów, a po zakończeniu kliknij "Apply Changes" ("Zastosuj zmiany").

NewGRF settings window (Apply)

Mieszanie dodatków NewGRF

OpenTTD pozwala na jednoczesne wybranie aż 59 różnych dodatków NewGRF podczas uruchamiania każdej nowej gry. Jednakże lista aktywowanych NewGRFów nie powinna być efektem przypadku; konieczne jest choć pobieżne zaplanowanie. Nie wszystkie bowiem dodatki NewGRF są ze sobą kompatybilne, a czasami konieczne jest użycie kilku dodatków NewGRF, które wzajemnie się uzupełniają. Poniżej zamieszczona jest lista spotykanych typów NewGRF wraz z komentarzami, które z nich można ze sobą łączyć, a których pod żadnym pozorem nie powinno się mieszać:

Pojazdy

Stacje

Kanały/rzeki

Mosty

Domy

Przemysł

Lotniska

Obiekty

Tory kolejowe

Wiele NewGRF-ów będzie ostrzegać, jeśli dokonasz nieprawidłowych kombinacji i być może wyłączą się same. Zaleca się sprawdzenie konfiguracji NewGRF po uruchomieniu nowej gry (poprzez menu Narzędzia). Jeśli pojawią się problemy, zalecane jest opuszczenie gry, usunięcie problemów i rozpoczęcie nowej gry. W przypadku gier losowych można zregenerować tę samą mapę przy użyciu tego samego losowego numeru i zachowaniu pozostałych ustawień identycznych w generatorze map. Po uruchomieniu gry można uzyskać jej losowy materiał siewny wpisując getseed w konsoli.

Grafika - 8- vs 24-bitowa

Zgodne Wersje
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Od OpenTTD 1.2.0, NewGRF-y mogą zawierać nie tylko standardową grafikę 8-bitową, ale również 32-bitową. Dzięki tej zmianie, NewGRFy są w rzeczywistości jedynym sposobem na dostarczenie grafiki 32 bitowej do OpenTTD. Od tego momentu NewGRFs mogą również dostarczać inną grafikę dla różnych poziomów przybliżenia.

Nie jest możliwe użycie grafiki 32-bitowej w starym formacie png/tar z OpenTTD 1.2.0 i nowszym. Nie wszystkie istniejące wcześniej grafiki 32-bitowe są już dostępne w formacie NewGRF. Zobacz listę 32-bitowych grafik NewGRF, dostępnych dla OpenTTD 1.2.0 i nowszych.

Jeśli chcesz użyć starego 32-bitowego formatu grafiki, musisz skorzystać z poprawki Extra Zoom OpenTTD, która nie jest już aktualizowana. Szczegóły znajdziesz w artykule 32bpp Extra Zoom Levels.

Podsumowanie

Od teraz kiedy tylko rozpoczniesz nową grę, wybór NewGRFów stanie się aktywny, a wszelkie zmiany, jakie wprowadzą do gry, zaczną przynosić efekty. Jednak zmiana tych ustawień nie będzie miała wpływu na istniejące gry, ponieważ newgrfy są integralną częścią zapisu gry, a lista używanych newgrfów jest w nim przechowywana.

Zrzut ekranu pokazujący wykorzystanie plików newgrf, użyto UKRS i Newstations

Kolejność (aktywnych) NewGRF-ów jest ważna przy określaniu, jak różne NewGRF-y oddziałują na siebie. NewGRF znajdujący się niżej na liście zastępuje efekty NewGRFów znajdujących się wyżej na liście.

Linki zewnętrzne