AIMain
NoAI Framework

NoAI Strona główna

Rozwój

Kamienie Milowe rozwoju
Sugerowane zmiany API

Programowanie SI

Dokumentacja API
Wprowadzenie
plik info.nut
plik main.nut
Podstawy
Poszukiwacz drogi
Użycie pathfinder`a kolei
Zapis / Odczyt danych
Dobrze wiedzieć
Squirrel
Home page
Typowe błędy
Listy
Poradnik na błędy OTTD
Trams
Biblioteki SI
Forum
Forum FAQ
Zachowanie SI
Użycie krótkich nazw

SIy

TestAI
WrightAI
Convoy
SimpleAI
Porównanie AI
Zobacz forum
Zobacz BaNaNaS
Wszystko kategorii NoAI

main.nut jest wymaganym plikiem dla AI wraz z info.nut . AI:TestAI pokazuje przykład w pełni uformowanego (ale nie rób nic) main.nut .

struktura main.nut

main.nut musi utrzymać klasę, z której korzysta AIController do uruchomienia AI. Jest to klasa squirrel , której nazwa zwraca wartość funkcji info.nut CreateInstance.

function CreateInstance() { return "MyNewAI"; }

Jeśli miałeś MyNewAI, twój main.nut musiałby zadeklarować klasę o tej samej nazwie. Musisz także rozszerzyć kontroler AI.

class MyNewAI extends AIController
{ 
 constructor()
 {
  //constructor is a special, optional function that will be called as soon as your AI is instantiated.
  //You can scan the map, get settings and set variables here, but you can't do anything that affects the game.
  //Make sure your AI doesn't take too long or it'll be killed.
 }
}

Wymagane funkcje

Gra będzie próbowała uruchomić niektóre specjalne funkcje w twojej sztucznej inteligencji i spowoduje awarię lub zażalenie twojej sztucznej inteligencji, jeśli ich nie masz. Są to Start(), Save() i Load(). Z wyjątkiem Start() mogą być puste, dopóki nie zaimplementujesz tej funkcji.

W squirrel`u możesz zadeklarować funkcję na dwa sposoby. Wewnątrz deklaracji klasowej lub na zewnątrz. Możesz wybrać, co chcesz.

class MyNewAI extends AIController
{
 
 function Start()
 {
  //This function is inside the class declaration.
 }
  
 //These are optional prototypes. Notice the ; at the end rather than {}.
 //Squirrel doesn't require it, but some programmers like to use them.
 function Save();
 function Load(version, data);
}

function MyNewAI::Save()
{
  //This function is outside the class declaration and requires the name of the class so squirrel can assign it to the right place.
  return {};
}

function MyNewAI::Load(version, data)
{
}