Liides
Põhjalik seadistus

Liides

Ehitus

Sõidukid

Jaamad

Majandus

Konkurendid

Põhjaliku seadistuse aken: Liidese alajaotis

Liidese alajaotises saab seadistada mängu liidest. Kirjeldatud on seadete eesmärgid, ning lisaks on toodud iga seade kohta seadistusfaili märksõna ja seade võimalikud väärtusted.

Contents

Põhjaliku seadistuse liidese alaosa (1.1.1)

Vaate seadistus

Liides: Vaate seadistus (OpenTTD 1.3.1)

Salvestatud mängu nimes kasutatakse [pikka] kuupäevavormingut

Võimalus versiooniti (alates 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Võimalik on valida kolme kuupäevavormistuse vahel. Valitud kuupäevavormistust kasutatakse uue salvestatud mängu nimetamisel.

Võimalikud väärtused: pikka (31. dets 2008), lühikest (31-12-2008) või ISO (2008-12-31)

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] date_format_in_default_names = <long|short|iso>)

Linna rahvaarv nimesildil

Võimalus versiooniti (alates 0.3.6)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Näitab linna rahvaarvu sellel sildil, kus on linna nimi. Sisse lülitamisel ei pea linna rahvaarvu teadasaamiseks linna akent avama.

Võimalikud väärtused: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] population_in_label = <true|false>)

Ehitamisel mõõtude arvesti näitamine

Võimalus versiooniti (alates 0.5.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Näitab ehitamise ajal vihjeid, kus võib olla märgitud ehituse pikkus, pindala ja kõrgus ruutudes.

Võimalikud väärtused: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] measure_tooltip = <true|false>)

Laadimisnäidikute kasutamine

Võimalus versiooniti (alates 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Näitab sõidukite kohal laadimisnäidikuid. Laadimisnäidikutes on sõidukis oleva kauba hulka protsentides, ning neid näitakse peale- ja mahalaadimise ajal.

Võimalikud väärtused: Väljas, Oma ettevõttel või Igal ettevõttel

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] loading_indicators = <0-2>)

Ettevõtte värve näidatakse

Võimalus versiooniti (alates 0.5.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Määrab, kus ettevõtte valitud värve näidata. Ettevõtte värve saab valida «Ettevõte > Värvivalik» dialoogis.

Võimalikud väärtused: Väljas, Oma ettevõttel või Igal ettevõttel

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] liveries = <0-2>)

Kinnise raudteelõigu näitamine

Võimalus versiooniti (alates 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Kui see on sisse lülitatud, siis kinnised raudteelõigud tõstetakse esile. Abiks vigade otsimisel keerulisemate signaalidega raudteeristmikel.

Võimalikud väärtused: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] show_track_reservation = <true|false>)

Kulutuste rühmitamine rahavoogude aruandes

Võimalus versiooniti (alates 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Rühmitab rahavoogude aruandes sissetulekud ja väljaminekud, selle asemel et need on koos segamini.

Võimalikud väärtused: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] expenses_layout = <true|false>)

Maa värv väikesel kaardil

Võimalus versiooniti (alates 1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Määrab väikesel kaardil maa värviks kas rohelise, tumerohelise või violetse.

Võimalikud väärtused: Roheline, Tumeroheline või Violetne

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] smallmap_land_colour = <0-2>)


Käitumine

Liidese käitumise seadistus (OpenTTD 1.3.1)

Akende haardumise ulatus

Võimalus versiooniti (alates 0.3.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Ulatus pikslites, kui kaugel peab aken teise akna servast või ekraani äärest olema, et need üksteise kõrvale haarduksid.

Võimalikud seaded: Väljas või 1 kuni 32px

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] window_snap_radius = <num_val>)

Suletavate akende arvu ülempiir

Võimalus versiooniti (alates 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Piirab ühel ajahetkel avatud akende hulka, kuid ei arvesta sulgematuid aknaid. Kui akna avamine ületaks piirmäära, siis vanim aken suletakse.

Võimalikud seaded: Väljas või 5 kuni 255

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] window_soft_limit = <num_val>)

Maastikuriba sidumine rööbas-, maa-, vee- ja lennuväljaribadega

Võimalus versiooniti (alates 0.4.0.1)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Klõpsates menüüribal kas /File/en/Manual/Railroad build button.png «Rööbasteede ehitamine», /File/en/Manual/Road build button.png «Maanteede ehitamine», /File/en/Manual/Dock build button.png «Veeteede ehitamine» või /File/en/Manual/Airport build button.png «Lennuväljade ehitamine» nupule, siis avatakse kaks riba: maastikuriba ja ehitusriba. Kui ehitusriba sulgub, siis suletakse ühtlasi maastikuriba.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] link_terraform_toolbar = <true|false>)

«ENTER» avab meeskonnavestluse

Võimalus versiooniti (alates 0.5.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Sisselülitamisel saadetakse «Enter» klahviga sisestatud sõnumid ainult meeskonna mängijatele, mitte kõikidele mängijatele.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] prefer_teamchat = <true|false>)

Vaate liigutamine, kui hiireosuti on akna servas

Võimalus versiooniti (alates 0.2.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Kui hiireosuti on akna servas, siis vaadet liigutatakse.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] autoscroll = <true|false>)

Vaade liigub vastassuunas

Võimalus versiooniti (alates 0.4.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Paremat hiireklahvi all hoides liigub vaade vastassuunas.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] reverse_scroll = <true|false>)

Vaade keskendatakse sujuvalt

Võimalus versiooniti (alates 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Uudisele või «Asukoht» nupule vajutades keskendatakse vaade uude kohta sujuvalt, muidu vaade «hüppab» uude kohta.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] smooth_scroll = <true|false>)

Vaate liigutamine vasaku hiireklahviga

Võimalus versiooniti (alates 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Lubab vasaku hiireklahvi kasutamise «liigutamistööriistana», et kaardil vaadet liigutada. Endine parema hiireklahviga kaardil liikumine jääb alles, seda ei asendata.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] left_mouse_btn_scrolling = <true|false>)

Hiirerulli otstarve

Võimalus versiooniti (alates 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Määrab, kas hiirerulliga suurendatakse vaadet, liigutakse kaardil, või on see välja lülitatud.

Võimalikud seaded: Kaardi suurendamine, Kaardil liikumine või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] scrollwheel_scrolling = <0-2>)

Hiirerulli tundlikkus

Võimalus versiooniti (alates 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Määrab hiirerulli tundlikkuse.

Võimalikud seaded: 1 kuni 15

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] scrollwheel_multiplier = <num_val>)

Heliefektid

Liides: heliefektide seadistus (OpenTTD 1.3.1)

Uudised ja teated

Liides: Uudiste ja teadete seadistus (OpenTTD 1.3.1)

Liides: Üldine seadistus (OpenTTD 1.3.1)

Aasta lõpul näidatakse rahavoogude aruannet

Võimalus versiooniti (alates 0.2.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Kas aasta lõpul näidatakse rahavoogude aruannet.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] show_finances = <true|false>)

Veateadete kestvus

Võimalus versiooniti (alates 0.3.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Mitu sekundit veateateid näidatakse.

Võimalikud seaded: 0 kuni 20

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] errmsg_duration = <num_val>)

Vihjeid näidatakse pärast

Võimalus versiooniti (alates 1.1.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Võimalikud seaded: Paremklõpsul või 1 sekundilist osutamist kuni 5 sekundilist osutamist

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] hover_delay = <num_val>)

Peamine tarvikuriba paikneb

Võimalus versiooniti (alates 0.3.4)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Tarvikuriba, kus on kõik ehitustarvikud, paiknemine.

Võimalikud seaded: Vasakul, Keskel või Paremal

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] toolbar_pos = <0-2>)

Näidikuriba paiknemine

Võimalus versiooniti (alates 1.1.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Näidikuriba asukoht.

Võimalikud seaded: Vasakul, Keskel või Paremal

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] statusbar_pos = <0-2>)

Mängu alguses mäng seisab

Võimalus versiooniti (alates 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Seade lubamisel algavad uued mängud nii, et mäng seisab.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] pause_on_newgame = <true|false>)

Põhjalikku sõidukiregistrit näidatakse

Võimalus versiooniti (alates 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Põhjalik sõidukiregister võimaldab sõidukite paigutamist rühmadesse, ning nende rühmadega saab teostada toiminguid, näiteks rühma väljavahetamine ja depoosse suunamine.

Võimalikud seaded: Väljas, Oma ettevõttel või Kõikidel ettevõtetel

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] advanced_vehicle_list = <0-2>)

Sõiduplaan on sammudes, mitte päevades

Võimalus versiooniti (alates 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Suurendab sõiduplaani täpsust, kuna üks päev on umbes 74 sammu.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] timetable_in_ticks = <true|false>)

Sõiduplaanis on saabumis- ja väljumisajad

Võimalus versiooniti (alates 1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Sõiduplaani aknas oleva saabumis- ja väljumisaegade veeru sisse- ja väljalülitamine.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] timetable_arrival_departure = <true|false>)

Sõidukile määratakse kohe ülesandeid

Võimalus versiooniti (alates 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Kui see on lubatud, siis «Mine» toiming jääb parast jaamale klõpsamist käibele. Sedasi saab kiiresti mitmele jaamale klõpsata, ilma et vahepeal iga kord «Mine» nupule peaks vajutama.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] quick_goto = <true|false>)

Algne rööbastee liik

Võimalus versiooniti (alates 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Määrab, milline rööbastee liik on esialgne.

Võimalikud seaded: Esimene saadaval, Viimane saadaval või Enim kasutatud

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] default_rail_type = <num_val>)

Sobivate sõidukite puudumisel on taristu ehitamine keelatud

Võimalus versiooniti (alates 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Võimaldab ehitustarviku kasutamist, kui taristule sobivaid sõidukeid ei ole veel saadaval.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] always_build_infrastructure = <true|false>)

Ehitustarvikud jäävad kasutamisel käibele

Võimalus versiooniti (alates 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Näide: Uue bussijaama ehitamisel jäetakse ehituste aken lahti. Sedasi saab järjest mitu bussijaama ehitada, ilma et vahepeal tuleks «Ehita bussijaam» nupule vajutada.

Võimalikud seaded: Sees või Väljas

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] persistent_buildingtools = <true|false>)

Värvilised uudised ilmuvad aastast

Võimalus versiooniti (alates 0.3.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Värviliste uudiste ilmumise algusaasta.

Võimalikud seaded: 0 kuni 5,000,000

Openttd.cfg seadistusfailis: ([gui] colored_news_year = <year>)