Interface
Geavanceerde instellingen

Interface

Constructie

Voertuigen

Stations

Economie

Tegenstanders

Geavanceerde instellingen venster: Interface sectie

De interface sectie geeft je de mogelijkheid verschillende opties gerelateerd aan de spelinterface in te stellen. Het doel van de beschikbare instellingen wordt hierna toegelicht. Voor elke instelling zijn de respectievelijke variabelen van de config file opgesomd met de mogelijke waarden.

Contents

De interface sectie van het geavanceerde instellingen venster (1.1.1)

Weergave opties

Gebruik [de lange] datum voor de naamgeving van opgeslagen spellen

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Geeft je de mogelijkheid om tussen drie typen van datumnotatie te kiezen in de naamgeving van opgeslagen spellen.

Mogelijke instellingen: lang (31e dec 2008), kort (31-12-2008) of ISO (2008-12-31)

In Openttd.cfg config file: ([gui] date_format_in_default_names = <long|short|iso>)

Geef het inwoneraantal bij een stad weer

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.3.6)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Toont de populatie van een stad in de naamlabel van die stad. Met de optie aan hoef je het stadvenster niet te openen om te weten hoe groot de stad is.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] population_in_label = <true|false>)

Toon dimensie-informatie bij het gebruik van diverse bouwgereedschappen

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.5.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Toont een hulpscherm waarin wordt aangegeven wat de lengte, het gebied en/of de hoogte is bij gebruik van de diverse bouwgereedschappen.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] measure_tooltip = <true|false>)

Gebruik laadindicatoren

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Deze functie toont de laadindicatoren boven voertuigen, waarin is aangegeven de hoeveelheid vracht in het voertuig bij laden/lossen in procenten.

Mogelijke instellingen: Uit, Eigen bedrijf of Alle bedrijven

In Openttd.cfg config file: ([gui] loading_indicators = <0-2>)

Laat alle bedrijfskleuren zien

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.5.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Geeft aan dat wel of niet de voertuig de bedrijfskleuren worden getoond, die bij Bedrijf > Kleurenschema kunnen worden ingesteld.

Mogelijke instellingen: Niets, Eigen bedrijf of Alle bedrijven

In Openttd.cfg config file: ([gui] liveries = <0-2>)

Toon gereserveerd spoor

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Wanneer aan gezet wordt het spoor dat is gereserveerd voor een trein zichtbaar. Handig om eventuele fouten bij de routeseinen tussen secties op te sporen.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] show_track_reservation = <true|false>)

Groepeer uitgaven in bedrijfsfinanciënscherm

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Groepeert inkomen en uitgaven in het financiënscherm i.p.v. één lijst met uitgaven en inkomsten door elkaar.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] expenses_layout = <true|false>)

Gebruik landkleur op de kleine kaart

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Stelt de hoofdkleur van de kleine kaart in op groen, donker groen of violet.

Mogelijke instellingen: Groen, Donker groen of Violet

In Openttd.cfg config file: ([gui] smallmap_land_colour = <0-2>)


Interactie

Vensterklikradius

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.3.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Radius in pixels waarbinnen een venster, dat wordt gesleept, automatisch vastklikt aan de rand van een ander venster of de rand van het scherm.

Mogelijke instellingen: uit of 1 tot 32 pixels

In Openttd.cfg config file: ([gui] window_snap_radius = <num_val>)

Maximum aantal (niet-sticky) vensters

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Stelt het aantal vensters in dat kan worden geopend op hetzelfde moment, zonder de sticky vensters. Als meer vensters worden geopend dan de ingestelde limiet, zal het oudste venster automatisch worden gesloten.

Mogelijke instellingen: uit of 5 tot 255

In Openttd.cfg config file: ([gui] window_soft_limit = <num_val>)

Verbind de knoppenbalk voor terreinvorming met die voor spoor/weg/water/vliegveld

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.4.0.1)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Wanneer op een van de /File/en/Manual/Manual html m772c5b23.png Spoorwegconstructies, /File/en/Manual/Manual html ma6d6c8c.png Wegconstructies, /File/en/Manual/Manual html m2cc0c4cd.png Waterwegconstructies of /File/en/Manual/Manual html 1ae92703.png Vliegveldconstructies knoppen op de menubalk wordt geklikt zal de terreinvorming werkbalk worden geopend naast de relevante constructiewerkbalk. Wanneer je een geopende constructiewerkbalk sluit, zal de geopende terreinvorming werkbalk ook gesloten worden.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] link_terraform_toolbar = <true|false>)

Voorkeur voor team chat met <ENTER>

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.5.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Met deze optie aan zullen chat boodschappen alleen aan teamleden worden gezonden i.p.v. aan alle spelers, zodar je op de Enter toets drukt.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] prefer_teamchat = <true|false>)

Verschuif scherm als muis aan de rand is

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.2.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Wanneer de muis aan de rand van het venster komt zal het beeld automatisch gaan scrollen.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] autoscroll = <true|false>)

Omgekeerde scrollrichting

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.4.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Wanneer met rechts wordt geklikt zal het beeld in de tegenovergestelde richting scrollen.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] reverse_scroll = <true|false>)

Vloeiend scrollen kijkvenster

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Met deze optie aangezet zal het kijkvenster vloeiend scrollen naar centrum van het beeld wanneer op een nieuwsitem wordt geklikt of op de 'Locatie' knop in verschillende vensters, i.p.v. naar de locatie te springen.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] smooth_scroll = <true|false>)

Scrollen met linkermuisknop

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Met deze optie aangezet kun je de linkermuisknop gebruiken als een 'hand gereedschap' om de kaart te klikken-en-slepen over het scherm. Deze optie vervangt niet het oude rechtermuis klik-en-sleep gedrag (nog steeds mogelijk).

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] left_mouse_btn_scrolling = <true|false>)

Functie van muiswiel

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Bepaalt of de muiswiel wordt gebruikt voor zoom kaart, scroll kaart of uitgezet.

Mogelijke instellingen: Zoom kaart, Scroll kaart of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] scrollwheel_scrolling = <0-2>)

Muiswielsnelheid

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Stelt de snelheid van het muiswiel in.

Mogelijke instellingen: 1 tot 15

In Openttd.cfg config file: ([gui] scrollwheel_multiplier = <num_val>)


Financieel overzicht aan het einde van het jaar weergeven

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.2.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Wel of niet tonen van het financieel overzicht aan het eind van het jaar.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] show_finances = <true|false>)

Duur van foutmeldingen

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.3.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Aantal seconden dat foutmeldingen worden getoond.

Mogelijke instellingen: 0 tot 20

In Openttd.cfg config file: ([gui] errmsg_duration = <num_val>)

Toon tooltips

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (1.1.1)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Geeft aan of er een tooltip wordt getoond bij het hovergedrag van de muis met een vertraging van 1 tot 5 seconden of bij rechtsklikken.

Mogelijke instellingen: Rechts klikken of Muis-over voor 1 seconde tot 5 seconden

In Openttd.cfg config file: ([gui] hover_delay = <0-5>)

Positie van algemene knoppenbalk

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.3.4)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Locatie van de algemene knoppenbalk/menubalk waar alle constructie gereedschappen op zijn aangegeven.

Mogelijke instellingen: Links, Midden of Rechts

In Openttd.cfg config file: ([gui] toolbar_pos = <0-2>)

Positie van de statusbalk

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (1.1.1)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Geeft de positie van de statusbalk aan.

Mogelijke instellingen: Links, Midden of Rechts

In Openttd.cfg config file: ([gui] statusbar_pos = <0-2>)

Automatisch pauzeren als je een nieuw spel start

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Met het aanzetten van deze optie start een nieuw spel automatisch in de Pauze stand.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] pause_on_newgame = <true|false>)

Gebruik de geavanceerde voertuigenlijst

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

De geavanceerde voertuigenlijst geeft de mogelijkheid voertuigen in groepen in te delen en bepaalde acties op deze groepen toe te passen, zoals het vervangen en naar een depot sturen voor onderhoud.

Mogelijke instellingen: Uit, Eigen bedrijf of Alle bedrijven

In Openttd.cfg config file: ([gui] advanced_vehicle_list = <0-2>)

Toon dienstregeling in tikken ipv in dagen

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Verhoogde de precisie van de dienstregeling functie omdat een dag gelijk staat aan 74 speltikken.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] timetable_in_ticks = <true|false>)

Toon aankomst- en vertrektijden in dienstregeling

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Aan- of uitzetten van de kolom met aankomst- en vertrektijden in het dienstregelingvenster.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] timetable_arrival_departure = <true|false>)

Snel voertuigorders maken

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Met deze optie aangezet wordt de 'ga naar' functie van het voertuig actief na het klikken op een station. Dit geeft je de mogelijkheid om snel een volgende order in te voeren zonder dat he opnieuw de 'Ga naar' knop moet indrukken tussen elk station.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] quick_goto = <true|false>)

Standaard spoorsoort (bij nieuw of opgeslagen spel)

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Stelt in welk standaard spoortype wordt gebruikt.

Mogelijke instellingen: Eerst beschikbare, Laatst beschikbare or Meest gebruikte

In Openttd.cfg config file: ([gui] default_rail_type = <num_val>)

Bouwen van infrastructuur uitschakelen wanneer geen geschikt voertuig beschikbaar is

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Maakt het mogelijk bepaalde bouwgereedschappen te gebruiken ondanks det er geen voertuigen beschikbaar zijn voor dat type van infrastructuur.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] always_build_infrastructure = <true|false>)

Hou bouwgereedschappen actief na gebruik

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Houdt bijvoorbeeld de bus station constructievenster open nadat je een nieuw busstation hebt geplaatst. Dit staat je toe om snel meerdere busstations achter elkaar te plaatsen zonder dat je de bouw bushalte knop eerst moet aanklikken.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] persistent_buildingtools = <true|false>)

Kleurenfoto's komen in

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.3.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Het jaar waarin kleurenfoto's verschijnen. Deze optie is verplaatst uit de economie sectie in 0.7.0.

Mogelijke instellingen: 0 tot 5.000.000

In Openttd.cfg config file: ([gui] colored_news_year = <year>)

In vorige versies

Zie ook