Goederen
Goederen
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Goods.png

Geproduceerd door: Fabriek, Olieraffinaderij, Zaagmolen, Drukkerij

Geaccepteerd door: Gemeente

Goederen is de collectieve term die verwijst naar bruikbare, gefabriceerde producten die worden geleverd aan de inwoners van je dorpen en steden, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) meubels, voertuigen, voedselproducten (Gematigd klimaat alleen, een onafhankelijk type vracht, voedsel, wordt gebruikt voor subarctisch en subtropisch klimaat), boeken, plastic voorwerpen en petrochemische producten.

Des te lucratiever de vracht, des te sneller kan een speler deze bezorgen.

Transport

Treinen

Zie goederen wagons

Wegvoertuigen

Zie vrachttrucks

Schepen