Towary
/File/en/Notice.png
Informacja
Ten artykuł opisuje towary, czyli ładunek produkowany m.in. przez fabryki i rafinerie.
  • Jeśli szukasz ogólnych informacji o różnych rodzajach ładunku, przeczytaj artykuł: Ładunek
  • Jeśli chcesz znaleźć szczegóły dotyczące poszczególnych rodzajów, pomocna może być kategoria: Ładunek
Towary
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Goods.png

Produkowane przez: Rafineria (Umiarkowany, Tropikalny i Arktyczny),
Fabryka (Umiarkowany i Tropikalny),
Tartak (Umiarkowany i Arktyczny),
Drukarnia (tylko Arktyczny)

Akceptowane przez: Domy

Towary to zbiorowy termin, używany w grze do określenia użytecznych produktów dostarczanych mieszkańcom miast, w między innymi mebli, pojazdów, produktów żywnościowych (tylko w klimacie Klimatm, w klimacie Klimatm i Klimatm), książek, przedmiotów z tworzyw sztucznych i produktów petrochemicznych.

Jest to opłacalny ładunek, tym bardziej, im szybciej gracz może go dostarczyć (zobacz też: Przychód z ładunku).