Kosztowności
Kosztowności
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Valuables.png
Produkowane przez: Bank
Akceptowane przez: Bank

Diamenty i złoto są dostarczane do banku, a kosztowności przewożone pomiędzy nimi. Są dość opłacalne, ale występują stosunkowo rzadko, ponieważ na mapie nie ma zbyt dużej ilości banków.

Kosztowności występują tylko w klimacie umiarkowanym.

Kiedy włączony jest CargoDist, kosztowności w momencie trafienia na stację znają już miejsce swojego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku można je zawieźć dokądkolwiek.

Przed wersją 1.0/r17437 transport kosztowności na dystansie mniejszym niż 10 kratek, nie dawał żadnych pieniędzy.