Monorail
Types of railways
Normal railways
Electrified railways (en)
Monorail (en)s
MagLev (en)

Monorail, czyli 'jedna szyna', jest wzorowany na istniejącej technologii, gdzie pociąg porusza się na jednym torze, a nie na dwóch. Kilka państw na świecie używa kolei jednoszynowej do codziennej obsługi pociągów.

W grze, pierwsze pociągi kolei jednoszynowej ('X2001' or Wizzowow Z99) są dostępne w 1999.

Narzędzie do budowy torów 'Monorail' znajduje się pod /File/en/Manual/Manual html m772c5b23.png buduj linie kolejowe i są trzecim typem torów, dostępnym do zbudowania. Tory te obsługują tylko pojazdy specyficzne dla 'Monorail'.

/File/en/Manual/Openttd-rail1.png

Istnieją dwa pociągi 'Monorail' dostępne w klimacie umiarkowanym, subarktycznym i tropikalnym:

I jeden pociąg w klimacie zabawkowym:

Żaden z pojazdów jednoszynowych w OpenTTD nie ma odpowiednika w prawdziwym życiu, są one czysto fikcyjne.

Fragment torów Jednoszynowych

Zobacz także