Jelzők/Hu

From OpenTTD
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Limitations)
(Útvonaljelzők)
Line 136: Line 136:
 
==Útvonaljelzők ==
 
==Útvonaljelzők ==
 
[[Image:Yapp signalgui.png|frame|right|Two new signal types in the [[signal GUI]].]]
 
[[Image:Yapp signalgui.png|frame|right|Two new signal types in the [[signal GUI]].]]
There are two new signal types. These signals enable trains to reserve a path through a block until the next signal, before entering the block. If another train wants to enter the block, and succeeds in reserving a path through the block, the path signal authorize the train to enter the block, even if another track of the block is used at the same time.
+
A játékban két új jelzőtípus van. Ezek a jelzők azt engedik meg a vonatoknak, hogy egy útvonalat legfoglaljanak egy szakaszon át, egészen a következő jelzőig, még mielőtt a szakaszba érnének. Ha egy másik vonat akar a szakaszra hajtani, és sikerül lefoglalnia az útvonalat a szakaszon, az útvonaljelző engedélyezi a vonat szakaszba lépését akkor is, ha a szakasz egy másik pályája ugyanakkor használatban van.
 
{{-}}
 
{{-}}
[[Image:Signal bloc.png|frame|right|Y block between three ''block signals'']]
+
[[Image:Signal bloc.png|frame|right|Y-szakasz három ''szakaszjelző'' közt]]
Here is an example as illustration
+
Vegyünk egy példát.
 +
 
 +
Van egy Y-szakaszunk három jelző közt.
 +
A jobb pályát vonat használja. Vonat érkezik az alsó pályán és a bal pályára akar menni. A szokásos szakaszjelző a szakaszt foglaltnak jelzi (még ha a bal pálya szabad is).
  
We have here a Y block between three signals.
 
The right track is used by a train. A train arrives from the lower track and wants to go to the left track. A standard block signal considers that all the block is occupied (even if the left track is free).
 
 
{{-}}
 
{{-}}
[[Image:Multiples standard.png|frame|right|With two additional block signals, the''Y'' has been split into three blocks: right arm, left arm and junction]]
+
[[Image:Multiples standard.png|frame|right|Két további szakaszjelzővel az ''Y''-t három szakaszra bontottuk: jobb ág, bal ág, elágazás]]
A solution is to split this block into smaller blocks by adding signals after the junction.
+
Egyfajta megoldás, ha a szakaszt kisebb szakaszokra bontjuk az elágazás után telepített jelzőkkel.{{-}}
 +
[[Image:Chemin.png|frame|right|Y-szakasz egy ''útvonaljelző'' és két ''szakaszjelző'' közt]]
 +
 
 +
Ezzel szemben az útvonaljelző engedélyezi az Y-ba alulról érkező vonat belépését, amint az ág, amit próbál lefoglalni (a bal ág) szabaddá válik. Nincs szükség arra, hogy a szakaszt kisebb szakaszokra osszuk, tehát nincs szükség jelzőkre az elágazás után.
 
{{-}}
 
{{-}}
[[Image:Chemin.png|frame|right|Y block between a ''path signal'' and two ''block signals'']]
+
Két dolgot kell tudni erről a jelzőről:
On the contrary, the path signal authorizes the train coming from the bottom to enter the Y block, as the path it tries to reserve is free (the left track). No need to split the block into smaller blocks (i.e. no need for signals after the junction).
+
* Csak olyan helyre tegyük, ahol a vonatok megállhatnak és várakozhatnak anélkül, hogy elágazás forgalmát megakaszthatnák.
{{-}}
+
* Ez a  jelző csak egy irányban működik. A másik irányban vagy figyelmen kívül marad, vagy számításba jön, a jelző útvonalától függően (lásd lentebb).
There are two things you should know about this signal:
+
 
* Place it only where trains can stop and wait without blocking junctions ;
+
 
* This signal only works in one direction. In the other direction, it is either ignored or considered a one-way signal, depending on the signal path (see below).
+
[[Image:Yapp pbssignal.png|frame|left|]]
[[Image:Yapp pbssignal.png|frame|left|PS]]
+
* '''Irányjelző''' (PS, PBS): a hátulról érkező vonatok áthaladhatnak rajta.
* '''Path Signal''': trains can pass through this signal from the back side.
+
 
{{-}}
 
{{-}}
[[Image:Yapp_onewaypbssignal.png|frame|left|1W PS]]
+
[[Image:Yapp_onewaypbssignal.png|frame|left|]]
* '''One-way Path Signal''': trains can '''not''' pass through this signal from the back side.
+
* '''Egyirányú irányjelző''' (1PS, 1PBS): a hátulról érkező vonatok '''nem''' haladhatnak át ezen a jelzőn.
 
{{-}}
 
{{-}}
Most of the time it will be sufficient to use a default Path signal, as passing a signal from the back is penalised by the pathfinder, however, one-way Path signals might be useful in certain specific cases.
+
A legtöbb esetben elég az alap irányjelzőt (útvonaljelzőt) használni, mert az útvonalkereső a jelzőn hátulról történő áthaladást bünteti, de az egyirányú irányjelzők is hasznosak lehetnek bizonyos esetekben.
  
The two new signal types behave a bit differently than standard OpenTTD signal types. The Path signals are red by default, and will only show green as soon as a train can reserve a path to the next safe waiting position on its route. Safe waiting positions are - by definition - in front of signals, depots and track ends. The back of a Path signal is not considered a safe waiting position, and therefore paths are reserved through these signals.
+
A két új jelzőtípus kicsit eltérően viselkedik a szokásos OpenTTD-s jelzőkhöz képest: az útvonaljelzők alapértelmezés szerint vörösek, és csak abban a pillanatban mutatnak zöldet, amikor egy vonat éppen lefoglalja az útvonalat a következő biztonságos várakozóhelyéig. Biztonságos várakozóhelyek (definiciójuk szerint) jelzők előtt, járműtelepen és pályavégeken vannak. Az útvonaljelző mögötti pályaszakasz nem minősül biztonságos várakozóhelynek, emiatt kerül sor az útvonalak lefoglalására ezeken a jelzőkön át.
  
Because the front of every signal is defined as a safe waiting position, you would normally not want to place a signal immediately behind a junction, only in front of a junction. This is because it is only safe for a train to wait in front of a junction. It is not safe for a a train to wait at a signal immediately after a junction before the whole train has cleared the junction, as it would be blocking the junction while waiting, as illustrated in the example below. This is a major advantage against standard OpenTTD signals, where you had to place signals before and after junctions, which caused trains to block junctions while waiting.
+
Miután minden jelző eleje biztonságos várakozóhelynek számít, általában nem akarsz jelzőt közvetlenül az elágazás után elhelyezni, hanem csak a kereszteződés előtt. Ez azért van, mert csak a kereszteződés előtt biztonságos a vonatnak várakoznia: a vonatnak nem biztonságos várakoznia azelőtt, hogy teljes hosszában a kereszteződést elhagyta volna, mert amíg várakozik, megakaszthatja a kereszteződés forgalmát, amint az alábbi példán látható. Az útvonaljelzőknek ez a fő előnye a szokásos OpenTTD-s jelzőkkel szemben, mert utóbbiak használatakor jelzőt kell a kereszteződés előtt és után elhelyezned, ami viszont azzal jár, hogy a vonatok, amíg várakoznak, megállítják a kereszteződés forgalmát.
<div style="width:50%;float:left;">[[Image:Yapp unsafewaitinglocation.png|frame|center|'''Bad''': The signal indicated by the arrow is a bad waiting location, as the train in the junction now blocks the otherwise free path of the train coming from the top. There's a second bad waiting location in this picture. Can you find it?]]</div>
+
<div style="width:50%;float:left;">[[Image:Yapp unsafewaitinglocation.png|frame|center|'''Rossz''': a nyíllal jelölt jelző rossz várakozóhely, mert a vonat a kereszteződésben most elállja a fentről érkező vonat egyébként szabad útvonalát. Van ezen a képen egy másik rossz várakozóhely is. Megtalálod?]]</div>
<div style="width:50%;float:left;">[[Image:Yappgoodexample.png|frame|center|'''Good''': Here there is enough space after the juction for a train to wait. As long as this space is unavailable, the next train will wait before the junction rather than blocking it. This allows the train coming from the top to proceed.]]</div>
+
<div style="width:50%;float:left;">[[Image:Yappgoodexample.png|frame|center|'''''': A kereszteződés után itt elég hely van ahhoz, hogy egy vonat várakozzon. A következő vonat mindaddig, amíg ez a hely nem vehető igénybe, inkább a kereszteződés előtt fog várakozni, mintsem elállná azt. Ez lehetővé teszi a fentről érkező vonat továbbhaladását.
 +
]]</div>
 
<div style="clear:left;"></div>
 
<div style="clear:left;"></div>
  

Revision as of 18:19, 12 November 2011


Translation.png

Ez a cikk az eredeti angol nyelvű fordítása: Signals.

Lefordítva: kb. 1%
  
 • Kérem, segítsen a megfogalmazás tökéletesítésében.
 • Használja a Stíluskalauzt a helyes változathoz.
 • Ne felejtse el eltávolítani el ezt a sablont, ha a cikket teljesen lefordították.

Lásd a Jelzők építése oktatóanyagot gyakorlati bevezetésként

A Jelzők hasznos eszközök, melyek a vonatok mozgásának ellenőrzését teszik lehetővé. Ez szükséges ahhoz, hogy a vasúti hálózat ne omoljon össze több, mint egy vonat esetén.

Contents

Jelző elhelyezése

Signal build mode

Jelzők elhelyezéséhez jelzőépítő módban kell lenned. Ehhez nyisd meg a Vasúti pálya építése eszköztárat, és kattints a jelző-ikonra.

Jelzőépítő módban:

 • Jelző elhelyezéséhez kattints a pálya üres részére. Alapértelmezés szerint a kétirányú jelző lesz, ez az alaptípus (lásd lent, hogyan lehet más típusúra változtatni). Ha ugyanabban a térközben két párhuzamos pálya fut, figyelj arra, hogy pontosan arra a pályára kattints, melyre a jelzőt el szeretnéd helyezni.
 • Jelzősor gyors létrehozásához kattints egy, már létező jelzőre és húzd az egérmutatót a pályán. A jelzők a jelzősűrűség beállításánál megadott távolságra kerülnek, azzal a jelzővel azonos irányba, amellyel az egérhúzást kezdted.
 • Jelzősor teljes pályahosszon történő elhelyezéséhez a Ctrl-billentyű nyomva tartásával és egy, már elhelyezett jelzővel kezdődő egérhúzással lehet. Az egeret egyetlen térköznyit kell csak húzni, a játék magától elhelyezi a jelzősort a teljes pályahosszon, amíg egy vasútállomást, újabb jelzőt, vagy vasúti elágazót nem talál. Mint fentebb írtuk, a jelzők a jelzősűrűség beállításánál megadott távolságra kerülnek, azzal a jelzővel azonos irányba, amellyel az egérhúzást kezdted.
 • Jelző eltávolításához kattints a Toggle clear active.png bulldózer-gombra (még mindig jelzőépítő módban), majd kattints az eltávolítandó jelzőre. Jelzősor eltávolítására az egérhúzás mindkét, fent ismertetett típusa alkalmazható.
 • Más típusú szakaszjelző vagy útvonaljelzők építéséhez a Ctrl nyomva tartása mellett kattints egy létező jelzőre.

Korlátozás

 • Jelző nem helyezhető elágazást vagy szintbeli közúti kereszteződést tartalmaző térközbe.
 • Jelző nem helyezhető hídra, vagy alagútba. De HackaLittleBit patch-ével automatikusan elhelyezett jelzők szimulálhatók.

A jelzők kezelőfelülete

Jelzők elhelyezéséhez új kezelőfelület használható, mely mentesít a jelzőtípusok közti ctrl-klikkeléssel történő váltogatás alól. Jelzők építéséhez a Ctrl-klikk is használható a Vasúti jelző építése ikonon, csakúgy, mint a Haladó beállítások/Építkezés/Jelzők menüben a Jelzőépítés-kezelő engedélyezése is beállítható (korábbi verziókban az openttd.cfg enable_signal_gui értékét kell true-ra állítani). Így, ha a Vasúti jelző építése ikonra kattintasz, a következő kezelőfelületet kapod:

Az új kezelőfelület
Szemaforok (a '70-es évek közepéig széleskörűen használatos régimódi elektromechanikus jelzők)
Signal Semaphore.png szakaszjelzők
Signal Semaphore Pre-Signal.png bejárati előjelzők
Signal Semaphore Exit-Signal.png kijárati jelzők
Signal Semaphore Combo-Signal.png kombinált jelző
Signal Semaphore Path.png útvonaljelző (a másik irányból közelítve figyelmen kívül marad)
Signal Semaphore Path One-Way.png útvonaljelző (móögötte az elhaladás nem lehetséges)
Fényjelzők (a viselkedés ugyanaz, a kinézet más, napjainkban használatosak)
Signal Electric.png normál elektronikus szakaszjelzők
Signal Electric Pre-Signal.png bejárati fényjelző
Signal Electric Exit-Signal.png kijárati fényjelző
Signal Electric Combo-Signal.png kombinált fényjelző
Signal Electric Path.png elektromos útvonaljelző (a másik irányból közelítve figyelmen kívül marad)
Signal Electric Path One-Way.png elektromos útvonaljelző (mögötte az elhaladás nem lehetséges)
Egyéb ikonok
Signal Convert.png Jelzőátalakító eszköz - a pályán található jelző típusát átalakítja a jelzőkezelőn kiválasztottra. Lásd Jelzők építése
Signal Density.png Jelzősűrűség eszköz - azt állítja be, milyen közel kerülnek a jelzők automatikus építése során Lásd Jelzők építése


Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Szakaszjelzők

A szakaszjelzők, mint a nevük is mutatja, a pályaszakaszok alapján működnek. Ha a pályaszakasz egy jelző túloldalán foglalt, a szakaszjelző vörös. Ha nem, akkor zöld. A pályaszakasz a pálya jelzővel meg nem szakított része.

Kétirányú jelzők

Two-way signal.png
Kétirányú jelzők egy rakodóállomáson

A kétirányú jelzők olyan vasúton használatosak, amin a vonatok a ugyanazon a pályán mindkét irányban közlekednek. Használata a vonalvégi állomásoknál a legáltalánosabb, ahol a vonatok az állomásnak ugyanazon a végén járnak be és ki. A jobb oldali példán a jelzők a következő vonatot a szabad rakodórámpához irányítják, és megakadályozzák azt is, hogy a vonat elhagyja a rakodórámpát, ha egy másik vonat útban van.

Ha egy vonatnak két vagy több olyan pályára van lehetősége, melyek mindegyikén kétirányú jelzők vannak, a vonat olyan irányt fog választani, aminek zöld jelzője van. Ha minden jelző vörös, a legegyszerűbb irányt választja, és vár, amíg a jelző vált.

Egyirányú jelzők

One-way signal.png
Egyirányú jelzők hurokpályán

Az egyirányú jelzők a vonat mozgását egy irányra korlátozzák. A jobb oldali példán a jelzők a vonatot körpályára kényszeríti. Ennek két előnye van: a vonatok az állomásokra hatékonyan járnak be és ki, és a pályán kettőnél több vonat is mozoghat.

Amikor egyirányú jelzőket használsz, győződj meg arról, hogy minden jelző helyes irányba néz. Jó ötlet, ha figyeled az első vonat mozgását az újonnan jelzőkkel ellátott vonalon a céljáig, meggyőződve arról, hogy nem hibáztál.

Ha egy létező kétirányú jelzőt egyirányúra szeretnél átkapcsolni, kattints rá. Kattints rá mégegyszer, ha meg akarod változtatni az irányát. Harmadik kattintás a jelzőt kétirányúra állítja vissza.

Ha egy vonat két vagy több olyan pálya közül választhat, melyek mindegyike egyirányú jelzővel van ellátva, azt a pályát fogja választani, amelyik a célja felé továbbítja. Vagyis megvárja, amíg a céljához vezető pálya jelzője zöldre vált, ahelyett, hogy - szemben a kétirányú jelzőkkel - bármelyik zöld jelzőt választaná.

Ha egy vonat rossz irányból érkezik egy egyirányú jelzőhöz, azonnal megfordul.Előjelzők

Probléma: lehet, hogy a bal oldali vonat előbb hagyja el az állomást
Oldd meg a problémát előjelzők használatával

A jobb felső képen olyan elrendezés látható, amelyben az állomást a szokásos jelzők ellenőrzik. Amikor legalább egy vágány üres, jól működik, mert a jelzők az érkező vonatot mindig szabad vágányra irányítják. De gondolj bele, mi történik, ha minden vágány foglalt, mint a képernyőmentésen. Minden ág vöröset mutat, úgyhogy az érkező vonat a legegyszerűbb utat választja: az egyenest. De tegyük fel, hogy a jobb oldali vonat még mindig az állomáson időzik, miközben a bal oldali vonat elmegy. Az érkező vonat már irányt választott, és arra vár, hogy a másik vonat elinduljon, pedig van egy használható üres vágány! Tehát meg kell állítanunk az érkező vonatot még az elágazás előtt, így akkor fog üres vágányt választani, amikor egy vonat elmegy. Ezért érdemes előjelzőket használnunk.

Az előjelzők színe nem csak a közvetlenül mögöttük található pályaszakasz állapotán múlik, hanem a vonalon odébb található további előjelzők állásán is. Pontosabban: egy bejárati előjelző akkor mutat zöldet, és csakis akkor, ha van egy zöld kijárati jelző a mögötte lévő szakaszon. Vasúttervezőként fel kell ismerned, melyek az előjelzők, és melyek számítanak kijárati jelzőnek.

Bejárati előjelzők

Entry presignal.png
Egy bejárati előjelző mindaddig zöldet mutat, amíg legalább egy zöld kijárati jelző van a következő pályarészen. Ellenkező esetben vöröset mutat. Ez megelőzi, hogy a vonatok a következő jelzőszakaszba lépjenek, mielőtt használható kijárat adódna. Jó tudni, hogy a vasúti járműtelepek beépített kétirányú jelzővel rendelkeznek (előjelző-összeállításban bejárati előjelzőként működik).

A bejárati előjelzők, ha nincs mögöttük kijárati jelző, normál jelzőként viselkednek. Ez jól jön a kétirányú előjelzőknél, ahol csak az egyik irányban szükséges előjelzőként működniük.

Kijárati jelzők

Exit presignal.png
A kijárati jelzők normál jelzőként viselkednek, de szükség van rájuk a bejárati és a kombinált előjelzők megfelelő színének kiváltása miatt.


Kombinált jelzők

Állomás egy bejárati előjelzővel, két kombinált jelzővel, és négy kijárati jelzővel
Combo presignal.png
A kombinált jelzőnek nevezett harmadik előjelző-típus egyszerűen működik: bejárati és kijárati jelzőként is. Lehetővé teszi, hogy nagy "fákat" építs előjelzőkből, amint az jobbra is látható.

Előjelzők építése

Előjelző építéséhez válaszd a megfelelő gombot a jelzőválasztó eszköztáron. Ha a játék korábbi verzióját használod, először helyezz el egy normál jelzőt, aztán a Ctrl nyomva tartása mellett kattintgass a jelzőn az előjelző fajtáin át.

 • Jó tudni, hogy egyirányú előjelzőt ugyanúgy tudsz építeni, ahogy normál egyirányú jelzőt. Tartsd szem előtt, hogy a Ctrl-klikk a jelző (előjelző) típusát váltja, az egyszerű kattintás pedig a jelzés irányát változtatja.
 • A Ctrl billentyűt használhatod akkor is, ha a jelzőkezelőt engedélyezted. Jelző elhelyezésekor ne felejtsd: a Ctrl billentyűt nem kell nyomva tartani, különben szemafort kapsz eredményül (lásd lentebb).


Korlátozások

Az előjelzőkkel kapcsolatos probléma...
 • Fontos megjegyzendő a kijárati jelzőkkel kapcsolatban, hogy a bejárati előjelző zöldet jelez egyetlen zöld kijárati jelző hatására akkor is, ha a pálya szerkezete miatt a vonat valójában nem is képes áthaladni a kijárati jelzőn (mint a jobb oldalon látható képen, egy vonat alsó pályán történő behaladása esetén). Ez tönkreteheti a bonyolultabb előjelző-rendszereket, így a tervezés óvatosságot igényel.
 • Egy meg nem oldhatóként jegyzett hiba: az eltévedt vonatok figyelmen kívül hagyják a (szakasz)kijárati jelzőket. Az eltévedt vonatok véletlenszerű irányt választanak minden elágazásnál, így figyelmen kívül hagyják a szakasz kijárati jelzőit, és könnyen előfordulhat, hogy teljesen megállítják az előjelzőkkel ellátott elágazások forgalmát.


Útvonaljelzők

Two new signal types in the signal GUI.

A játékban két új jelzőtípus van. Ezek a jelzők azt engedik meg a vonatoknak, hogy egy útvonalat legfoglaljanak egy szakaszon át, egészen a következő jelzőig, még mielőtt a szakaszba érnének. Ha egy másik vonat akar a szakaszra hajtani, és sikerül lefoglalnia az útvonalat a szakaszon, az útvonaljelző engedélyezi a vonat szakaszba lépését akkor is, ha a szakasz egy másik pályája ugyanakkor használatban van.

Y-szakasz három szakaszjelző közt

Vegyünk egy példát.

Van egy Y-szakaszunk három jelző közt. A jobb pályát vonat használja. Vonat érkezik az alsó pályán és a bal pályára akar menni. A szokásos szakaszjelző a szakaszt foglaltnak jelzi (még ha a bal pálya szabad is).

Két további szakaszjelzővel az Y-t három szakaszra bontottuk: jobb ág, bal ág, elágazás
Egyfajta megoldás, ha a szakaszt kisebb szakaszokra bontjuk az elágazás után telepített jelzőkkel.
Y-szakasz egy útvonaljelző és két szakaszjelző közt

Ezzel szemben az útvonaljelző engedélyezi az Y-ba alulról érkező vonat belépését, amint az ág, amit próbál lefoglalni (a bal ág) szabaddá válik. Nincs szükség arra, hogy a szakaszt kisebb szakaszokra osszuk, tehát nincs szükség jelzőkre az elágazás után.

Két dolgot kell tudni erről a jelzőről:

 • Csak olyan helyre tegyük, ahol a vonatok megállhatnak és várakozhatnak anélkül, hogy elágazás forgalmát megakaszthatnák.
 • Ez a jelző csak egy irányban működik. A másik irányban vagy figyelmen kívül marad, vagy számításba jön, a jelző útvonalától függően (lásd lentebb).


Yapp pbssignal.png
 • Irányjelző (PS, PBS): a hátulról érkező vonatok áthaladhatnak rajta.
Yapp onewaypbssignal.png
 • Egyirányú irányjelző (1PS, 1PBS): a hátulról érkező vonatok nem haladhatnak át ezen a jelzőn.

A legtöbb esetben elég az alap irányjelzőt (útvonaljelzőt) használni, mert az útvonalkereső a jelzőn hátulról történő áthaladást bünteti, de az egyirányú irányjelzők is hasznosak lehetnek bizonyos esetekben.

A két új jelzőtípus kicsit eltérően viselkedik a szokásos OpenTTD-s jelzőkhöz képest: az útvonaljelzők alapértelmezés szerint vörösek, és csak abban a pillanatban mutatnak zöldet, amikor egy vonat éppen lefoglalja az útvonalat a következő biztonságos várakozóhelyéig. Biztonságos várakozóhelyek (definiciójuk szerint) jelzők előtt, járműtelepen és pályavégeken vannak. Az útvonaljelző mögötti pályaszakasz nem minősül biztonságos várakozóhelynek, emiatt kerül sor az útvonalak lefoglalására ezeken a jelzőkön át.

Miután minden jelző eleje biztonságos várakozóhelynek számít, általában nem akarsz jelzőt közvetlenül az elágazás után elhelyezni, hanem csak a kereszteződés előtt. Ez azért van, mert csak a kereszteződés előtt biztonságos a vonatnak várakoznia: a vonatnak nem biztonságos várakoznia azelőtt, hogy teljes hosszában a kereszteződést elhagyta volna, mert amíg várakozik, megakaszthatja a kereszteződés forgalmát, amint az alábbi példán látható. Az útvonaljelzőknek ez a fő előnye a szokásos OpenTTD-s jelzőkkel szemben, mert utóbbiak használatakor jelzőt kell a kereszteződés előtt és után elhelyezned, ami viszont azzal jár, hogy a vonatok, amíg várakoznak, megállítják a kereszteződés forgalmát.

Rossz: a nyíllal jelölt jelző rossz várakozóhely, mert a vonat a kereszteződésben most elállja a fentről érkező vonat egyébként szabad útvonalát. Van ezen a képen egy másik rossz várakozóhely is. Megtalálod?
: A kereszteződés után itt elég hely van ahhoz, hogy egy vonat várakozzon. A következő vonat mindaddig, amíg ez a hely nem vehető igénybe, inkább a kereszteződés előtt fog várakozni, mintsem elállná azt. Ez lehetővé teszi a fentről érkező vonat továbbhaladását.


This is one other example of what you can do with those path signals. This works far better than using pre-signals because you can have two trains leaving the station at the same time AND share the same depot (there is no way to make it with pre-signals, because of the block share). In this case there are one-way path signals for trains leaving the station, and simple path signal for trains leaving the depot.

Two exit station. Note that the signals in front of the depot are not required, as depots have built-in signals. However, path signals in front of depots like this give trains leaving the depot priority over trains wanting to enter the depot.


Haladó beállítások

YAPP Advanced Settings

There are three new Advanced Settings related to path signals.

One option is to highlight reserved tracks. This option is useful to troubleshoot your path-signaled junctions, as you can see what paths trains have reserved through a junction.

The other two options control how the build signal tool should behave. You can set the signal type which should be built by default when building a new signal with the signal tool and change which signal types should be cycled through on ctrl-clicking an already existing signal.

There are a few more path signal related options which are not available through the Advanced Settings window. What these options are, and how to edit them is covered under Advanced path signal options & features.

Alapvető példák

Below are some example track layouts which use the path signals. There are also Advanced track layouts that are not recommended for beginners.

Alapvető csomópont

This basic junction now has a much higher throughput.

Basic junction for trains with max length of three tiles. Note the use of normal signals on plain track.

Alapvető kétirányú állomás

With this station layout, trains can use both platforms when coming from either direction.

Basic station.


Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Szemaforok

Semaphore.png

Semaphores are a type of signal with a different, old-style, appearance and the same function as a regular signal.

Before OpenTTD 0.6.0 semaphores were only created by holding Ctrl while placing the signals. Since 0.6.0 semaphores will be created instead of light signals before a configurable year, 1975 by default. This setting is called "Automatically build semaphores before" and can be found in the "Advanced settings" under "Construction" and then "Signals".

After placement, holding Ctrl and clicking changes the extended signal status of the signals (i.e. presignals). You can change pre-placed semaphores to light signals by choosing the "convert signal" tool from the signal-gui and ctrl+clicking on an existing signal.

Történelem

Semaphore signals have a long history in rail lines. Long before the advent of electric lights, semaphores were used to indicate the direction of switch-tracks, and the safety of going into the tracks beyond. Semaphores are simply mechanically controlled signs that raise or lower based upon the status of the track.

In the original Transport Tycoon, rail signals created before 1975 were semaphores. Afterward, signals were created as standard coloured lights. Transport Tycoon Deluxe removed this functionality, but it has been restored in TTDPatch and OpenTTD.


Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Vonatok rendezése

Signals are intended to prevent trains from crashing into each other, and to help them choose between several track sections to the same destination. If you want to direct a train to a particular destination via a certain route, you should use Waypoints.

Lásd még

Personal tools