OpenTTD's Wiki

Chào mừng đến với OpenTTD Wiki

Hướng dẫn chơi và tài liệu kỹ thuật được tạo ra và duy trì bởi cộng đồng, dành cho người chơi và lập trình viên của OpenTTD - trò chơi mã nguồn mở dựa trên Transport Tycoon Deluxe.

/File/en/Manual/OpenttdManual.png
Hướng dẫn chơi

Tài liệu này hướng dẫn chuyên sâu về cách chơi. Nếu bạn là người chơi mới, Tutorial (en) sẽ hướng dẫn bạn cách lắp đặt tuyến đường vận chuyển đầu tiên, rồi từ đó mở rộng mạng lưới vận tải của bạn.

Nếu bạn đã từng chơi Transport Tycoon Deluxe phiên bản gốc năm 1994, bạn có thể đọc bài so sánh giữa OpenTTD và Transport Tycoon Deluxe để xem những điểm khác nhau.

/File/en/Manual/Help.png

Yêu cầu hỗ trợ

Nếu bạn gặp các vấn đề mà tài liệu hướng dẫn không đề cập đến, hãy yêu cầu hỗ trợ từ cộng đồng trên các forum, mạng xã hội hoặc IRC.

/File/en/Development/Code.png

Phát triển game

Nếu bạn muốn tham gia phát triển OpenTTD, hãy xem các nguyên tắc đóng góp trên GitHub.

/File/en/Community/Graphics.png

Phát triển add-on

Bạn có thể tham khảo các phương thức để mở rộng tính năng của game (các add-on) thông qua NewGRF (en) hoặc AI và game scripts.

/File/en/EditDocs.png

Hỗ trợ phát triển tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo của OpenTTD đều được lưu trữ và có thể chỉnh sửa trên trang wiki này. Bất cứ ai cũng có thể tham gia xây dựng và phát triển nội dung của trang, nhưng trước hết các bạn hãy tham khảo Hướng dẫn định dạng thông tin.

  • Danh sách này liệt kê các trang cần một số thay đổi và chỉnh sửa để trở nên hoàn thiện, thích hợp với những bạn không muốn viết một bài viết hoàn chỉnh.
  • Ngược lại, danh sách này liệt kê các trang yêu cầu nhiều nội dung và sửa đổi hơn.