Stavba tratě/Cs

From OpenTTD
Revision as of 08:12, 24 September 2018 by Hrnekbezucha (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Základní návod:

Začínáme
Provoz autobusů
Provoz vlaků
Provoz letadel
Závěr

Doplňující návody k železnici:

Dvě nástupiště
Dvě koleje
Základní síť

Návod ve hře:

Návod ve hře
Podrobné návody

Contents


Jak se staví koleje?

Nejdříve je třeba otevřít nabídku výstavby železnic Manual html m772c5b23.png na hlavní liště.

Nabídka nástrojů výstavby železnic

Kromě kladení kolejí na rovině se dají stavět i do kopců. V zásadě jsou dva způsoby, jak postavit poleje:

 • Pomocí čtyř směrových tlačítek (snadné, ale pomalé)
 • Pomocí nástroje autorail (mnohem rychlejší, ale zapeklitější)

Koleje v určeném směru

Vyberte směr a stavte. Build rail.png Příklad používá čtvrté tlačítko.

 1. Umístěte kurzor, kde mají koleje začít
  Laying track 1.png
 2. Táhněte, kde mají končit
  Laying track 2.png
 3. Pusťte tlačítko, a koleje jsou postaveny.
  Laying track 3.png

Odstraňování kolejí

K odstranění kolejí, vyberte směr, který má být odstraněn a potom zvolte buldozer Toggle clear active.png, ukazatel kolejí se změní z bílého na červený a stejně jako stavěním se koleje bourají. Stejně tak se dá použít zkratka R, nebo držením Ctrl.

Použití autorail

Výbráním tlačítka autorail Autorail button z nabídky železniční výstavby a kurzor se změní v autorail. Toho se dá docílit i zkratkou A.

Výběr autorail

Pokládnání kolejí

 1. Nejsnadnější je pokládání kolejí podél svislých a vodorovných políček (kde se políčka dotýkají). Stačí kliknout a táhnout úplně rovně.
Pokládání rovný pár kolejí
 1. Po puštění levého tlačítka se postaví rovné koleje.
Nově postavené koleje
 1. Pokládání kolejí diagonálně je přesně tak stejné, kliknout a táhnout z jednoho políčka na jiné. Jen je třeba si uvědomit, že koleje diagonálně zabírají jen půl políčka - takže můžete dva páry kolejí diagonálně na jedno políčko.
Pokládání kolejí diagonálně
 1. Autorail funguje dobře i v kopcovitém terénu
Pokládání kusu kolejí v kopci
Položené koleje v kopci

Odstraňování kolejí

Je mnoho způsobů, jak odstranit koleje kromě odstřelu Dynamite tool

 • Nejjednodušší je držet Ctrl
 1. Pro odsranění kolejí držte Ctrl a zároveň klikněte a táhněte myší podél postavených kolejí.
  Odstraňování kolejí pomocí Ctrl
 2. Po puštění levého tlačítka se koleje prodají.
  Prodané koleje
 • Druhý způsob je použitím buldozeru Clear button. Když bílé koleje pod ukazatelem zčervenají, budou se odstraňovat, místo stavění. Pak stačí znovu kliknout na buldozer a t=m ho deaktivovat. Buldozer se dá vybrat i zkratkou R. Je třeba dát pozor při odstraňování diagonálních kolejí, protože kliknout kamkoli v políčku nestačí. Protože na jednom políčku můžou být diagonálně dva páry kolejí. Je třeba kliknout na ty koleje, které se mají odstranit.
Odstraňování kolejí buldozerem

Zatáčky

Jsou dva úhly, pod kterými je možné koleje zatáčet.

45°

Na spodním obrázku je zatáčka s úhlem 45°. vlak může zatočit bez zpomalení. Pokud jsou, ale dvě 45° zatáčky příliš blízko u sebe, vlak bude muset zpomalit.

45° zatáčka

90°

Tohle je 90° zatáčka a vlak bude muset značně zpomalit,když projíždí takovou zatáčkou, aby nevykolejil. V expertních nastaveních je možno Zakázat vlakům a lodím otáčet o devadesát stupňů, což jim znemožní takovýmto spojem projet. místo toho se otočí a vrátí se na konečnou nebo do depa.

90° ztáčka

S používáním klávesových zkratek se práce velmi zjednoduší, A pro autorail, držením Ctrl pro odstranění, D pro odstřelení čehokoli v cestě a X pro volbu průhlednosti stromů a budov.

Další: Stavba nádraží »

Personal tools