Construir ponts
Tutorials OpenTTD

Primers passos

Tutorial bàsic:

Començament
Construir autobusos
Construir trens
Construir avions
Per a acabar...

Segon tutorial:

Dues andanes
Dues vies
Instruccions a fons

Construcció del ferrocarril:
Construir vies
Construir cotxeres
Construir estacions
Col·locar senyals
Compra i venda de trens
Construcció de carreteres:
Construir carreteres
Construir estacions d'autobús i molls de càrrega
Construir cotxeres de vehicles
Compra i venda de vehicles
Construcció de canals:
Construir molls
Construir drassanes
Col·locar boies
Compra i venda de vaixells
Construir canals i rescloses
Construcció d'aeroports:
Construir aeroports
Compra i venda d'avions
Construcció en general:
Construir ponts
Construir túnels
Modificar paisatge
Treballar amb els vehicles:
Configurar ordres
Remodelar vehicles
Substituir vehicles

Els ponts són una eina extremadament útil quan es troba amb obstacles com a valls, vies o carreteres de la competència, rius o inclús les seues pròpies vies. Molts encreuaments de trens avançats i dissenys d’estacions es poden construir de manera que no es causen embossos de trànsit o sense construir encreuaments amb vies en sentit contrari.

En aquest tutorial es pot aprendre a construir i situar adequadament ponts de ferrocarril i de carretera. També podrà aprendre a construir ponts sobre desnivells del terreny.

Contents

Com construir ponts?

Aquesta secció es centrarà en construir ponts de ferrocarril. No hi ha cap diferència real entre construir ponts de ferrocarril o ponts de carretera (el mètode és el mateix).

Un pont bàsic

 1. En primer lloc, ha d’obrir la barra d'eines Construcció de ferrocarril, per a això faça clic en el botó construeix vies /File/en/Manual/Manual html m772c5b23.png de la barra de menú.
 2. A continuació, seleccione l'eina Construeix un pont de tren:
  Seleccione l'eina construir pont.
 3. Ara busque el lloc on construirà el seu pont. La línia grisa de baix mostra un lloc que hem triat per a construir un pont.
  Un indret per a construir un pont.
 4. Col·loque el seu ratolí en el lloc on desitja iniciar el seu pont (no importa si ja ha construït o no el tram de via pròxim al pont). En l’exemple és la casella inclinada del costat esquerre de l’aigua.
  Col·loque el ratolí en el punt de partida del pont.
 5. Ara faça clicoarrossegar amb el ratolí fins al punt final del pont. En l’exemple és a través del xicotet riu (fins a la casella inclinada de l’altre costat de l’aigua). Solte el ratolí i apareixerà una nova finestra emergent.
  Trie el punt final del pont.
 6. Ara cal triar el tipus de pont que desitja construir. Com més car siga el pont, més ràpid seran capaços de circular els trens sobre ells. Desplace’s per la llista per a veure més tipus. Seleccione el que desitge.
  Trie un tipus de pont
 7. Quan faça clic en el tipus de pont que desitge construir, es construirà en la ubicació triada.
  Un nou pont acabat de col·locar.

Diferents formes i grandàries

Seguint els passos de la secció anterior es poden construir ponts de diferents longituds i tipus.

Veja Tipus de ponts per a obtenir una llista completa dels ponts que vosté pot construir.

Uns quants ponts.

També pot col·locar ponts per damunt de valls més profundes si s’assegura de que el pont comença i acaba a la mateixa altitud en caselles en pendent.

Un pont més alt.

Com a norma general, vosté pot construir ponts per damunt de caselles els pendents del qual s’inclinen en la direcció del pont.

Un pont sobre un terreny desigual.

Nota: Si la terra davall el pont està inclinada en una altra direcció, no serà capaç de construir el pont. Tindrà que modificar el terreny o fer les vies per la vall sense usar el pont.

Els ponts són molt útils quan es tracta de 'creuar vies d’un competidor (o carreteres).

Pont sobre les vies d’un competidor.

Els ponts poden inclús col·locar-se de manera que estiguen a distint nivell el punt de partida i el punt d’arribada (no més d’ún nivell). Açò pot ser útil en moltes situacions.

Ponts en baixada i en pujada.

Ponts de carretera (són el mateix)

No hi ha cap diferència real entre ponts de carretera o de ferrocarril, així que llija la secció sobre el pont bàsic per a aprendre a construir un pont de tren i seguisca els mateixos passos per al pont de carretera, encara que utilitzant l'eina Construeix un pont per carretera.

Els ponts de carretera són útils per a passar per damunt de la via de tren. I encara que pot construir passos a nivell, hi ha la possibilitat que un tren ràpid s’estavelle contra el seu camió o autobús. El tren no es veurà afectat per açò, però haurà de construir un nou camió. Per a evitar açò pot utilitzar un pont de carretera. L’inconvenient és que el camió es ralentitza en pujar el pont. No obstant això, també s’accelerarà quan baixe en l’altre extrem.

Per a construir ponts de carretera, òbriga la barra d'eines Construcció de carreteres /File/en/Manual/Manual html ma6d6c8c.png i seleccione l'eina Construeix un pont per carretera:

Seleccione l'eina pont.

Ara col·loque el pont tal com va fer amb el pont de ferrocarril, obtindrà un resultat semblant.

Un pont de carretera sobre les vies.

Els ponts de carretera també poden ser de diferents tipus i grandàries i es poden construir sobre terreny accidentat.

Un pont de carretera sobre terreny accidentat i un riu

Ponts d’aigua"per a barcos, un poc diferent

Veja l’article principal: Aqüeductes