Ordres
Tutorials OpenTTD

Primers passos

Tutorial bàsic:

Començament
Construir autobusos
Construir trens
Construir avions
Per a acabar...

Segon tutorial:

Dues andanes
Dues vies
Instruccions a fons

Construcció del ferrocarril:
Construir vies
Construir cotxeres
Construir estacions
Col·locar senyals
Compra i venda de trens
Construcció de carreteres:
Construir carreteres
Construir estacions d'autobús i molls de càrrega
Construir cotxeres de vehicles
Compra i venda de vehicles
Construcció de canals:
Construir molls
Construir drassanes
Col·locar boies
Compra i venda de vaixells
Construir canals i rescloses
Construcció d'aeroports:
Construir aeroports
Compra i venda d'avions
Construcció en general:
Construir ponts
Construir túnels
Modificar paisatge
Treballar amb els vehicles:
Configurar ordres
Remodelar vehicles
Substituir vehicles
Manual d'OpenTTD
Instal·lació · Tutorial
Preguntes més freqüents
Interfície del joc · Llija'm.txt
Construcció de:

Ferrocarrils:

Senyals · Estacions · Encreuaments · Capacitat de càrrega · Disseny de trens i consells
Carreteres · Tramvies · Rutes marítimes · Aeroports · Paisatge
Vehicles
Trens · Vehicles de carretera · Vaixells · Aviones · Ordres
Configuració
Opcions del joc · Dificultat · Paràmetres avançats · Configuració IA · Gràfics personalitzats · Trucs
Més temes
Poblacions · Economia · Indústries · Desastres · Consells · Característiques ocultes · Mètodes abreviats · Consola · Mecànica del joc · Multijugadors · Editor d'escenaris · Contingut en línia
Solució de problemes · Enllaços

En aquest tutorial s’expliquen les ordres per a la versió OpenTTD 0.7.0 i posteriors. Si està usant una versió anterior d’OpenTTD consulte el article antic sobre ordres.

Les ordres són fonamentals per a jugar a OpenTTD amb èxit. Les ordres condicionades són ordres avançades que permeten un control addicional. Si no emet cap tipus d’ordres, els seus vehicles donaran voltes sense rumb i tindrà molta sort si guanyen un poc de diners. A fi d’arreplegar i entregar amb èxit la càrrega (que és després de tot, l’objecte del joc), necessita donar ordres als seus vehicles. Aquestes són instruccions tipus "ves ací, carrega açó i després descarrega allà".

Contents

Donant ordres

Se li permet donar ordres a qualsevol vehicle que vosté posseïsca. Els seus conductors intentaran seguir aquestes ordres (encara que poden perdre’s si la xarxa està mal dissenyada, però això és una altra qüestió). Per a donar ordres:

Destinació actual

Sempre pot veure la destinació del vehicle a la seua barra d’estat i també a la finestra ordres: A l’esquerra de les ordres individuals hi ha un triangle negre que indica quin és la destinació actual.

Botons de la finestra Ordres

Hi apareixen els botons següents:

Ves a

Amb aquest botó pot enviar un vehicle a un lloc determinat. S’insereix una nova ordre abans de l’ordre ressaltada (de color blanc), o si no n'hi ha cap ordre seleccionada, s’afig al final de la llista. Els destins possibles on hi anar són:

El botó Ves a té les següents opcions:

Opcions del botó Ves a.

Veja també Creació ràpida d’ordres per a vehicles per a mètodes abreviats sobre donar ordres.

Esborra

Açò eliminarà l’ordre ressaltada (de color blanc) de la llista d’ordres, cancel·lant així la destinació a aqueixa estació amb aqueix vehicle.

Salta

Açò fa que el vehicle es salte l’ordre que actualment està executant i passe a la següent. Si pressiona Salta quan el vehicle està executant la seua última ordre, el vehicle passarà a la primera ordre.

Instruccions a les parades

A més dels botons salta, esborra i ves a, hi ha altres botons per a especificar exactament el que ha de fer un vehicle en cada parada (estacions, dipòsits, punts de ruta...), com per exemple que ha d’esperar fins a tenir la càrrega completa, o forçar la descàrrega. Per a afegir instruccions a una ordre, faça clic en aqueixa ordre (s’activaran els botons disponibles), i després en el botó de la instrucció.

Quan selecciona una ordre ves a una estació apareixen les següents instruccions disponibles:

Quan selecciona una ordre ves a un dipòsit (cotxera, drassana o hangar) canvien els botons disponibles:

Carrega

El botón Comportament de càrrega (on posa "Carrega del tot qualsevol càrrega") té les opcions:

Carrega si està disponible

El vehicle passarà per la parada, carregarà les mercaderies que en aqueix moment hi estiguen disponibles i se n'eixirà cap al següent destí. És l’opció inicial per defecte. En general no és recomanable usar-la (excepte per a vehicles que transporten passatgers o correu...).

Carrega del tot

Aquesta instrucció fa que el vehicle espere fins que estiga completament ple abans d’eixir-ne de l’estació. Té dues opcions:

 • "Carrega del tot totes les càrregues" no eixirà fins que no estiga completament ple. S’afig en l’ordre de la parada "(Carrega del tot)".
 • "Carrega del tot qualsevol càrrega" permet que el vehicle se’n vaja si està ple de qualsevol de les diferents càrregues que puga portar. S’afig en l’ordre de la parada "(Carrega de la tota qualsevol càrrega)".

No carreguis

El vehicle passarà per aqueix punt sense carregar res. S’afig en l’ordre de la parada "(Sense càrrega)".

Descarrega

El botó Comportament de descàrrega (posa "Descarregar tot") té les opcions:

Descarrega si s'accepta

El vehicle passarà per la parada, descarregarà totes les mercaderies que siguen acceptades en aqueixa parada i eixirà cap al següent destí. És l’opció inicial per defecte. No és recomanable usar-la (excepte per a vehicles que transporten passatgers, correu...).

Descarrega tot

Açò indica al vehicle que descarregue qualsevol càrrega que transporte dins d'una estació. Les mercaderies acceptades per aqueixa estació es descarregaran de la forma habitual, és a dir, es pagaran. Les mercaderies no acceptades per l’estació també es descarregaran i quedaran disponibles perquè les carregue qualsevol altre vehicle. La càrrega quedarà a l’espera en la parada i apareixerà el missatge +([quantitat] en ruta des de [origen]) en la secció Esperant de la finestra de l’estació. El vehicle no rebrà el pagament de la càrrega que no siga acceptada. S’afig a l’ordre de la parada "(Descarrega i...)".

Aquesta opció no impedeix que el vehicle arreplegue qualsevol altra càrrega en aqueix lloc, mitjançant el botó Comportament de càrrega.

Transfereix

Aquesta opció fa que el tren descarregue la seua càrrega en una estació encara que no siga acceptada, com amb l’opció "Descarrega tot". No obstant això, en aquest cas rebrà part del pagament per la distància que ha recorregut fins a aqueix lloc. Açò és útil per a posar en marxa un servei de transferència de càrregues sense que els seus vehicles tinguen un efecte negatiu en els seus beneficis per no realitzar la part final del viatge.

Aquesta opció no impedeix que el vehicle arreplegue qualsevol altra càrrega en aqueix lloc, mitjançant el botó Comportament de càrrega.

De forma predeterminada, el vehicle carrega qualsevol càrrega que hi haja disponible a l’estació (en l’ordre posa "Transfereix i agafa càrrega"). ATENCIÓ: Açò pot incloure carregar la càrrega que acabes de descarregar! Per a canviar açò has de seleccionar l’opció "No carreguis" del botó "Comportament de càrrega" (ara en l’ordre posarà "transfereix i deixa buit").

No descarreguis

El vehicle passarà per aqueix punt sense descarregar res ni gens. S’afig en l’ordre de la parada "(No descarreguis i...)".

Aquesta opció no impedeix que el vehicle arreplegue qualsevol altra càrrega en aqueix lloc, mitjançant el botó Comportament de càrrega.

Comportament de parada

El botó Comportament de parada (on posa "Sense parar") té les opcions:

Sense parar

Ves sense parar fa que el vehicle no pare en cap de les estacions que no tinguen instruccions marcades fins a arribar al destí marcat.

Ves via

Ves vía fa que el vehicle passe per aqueixa estació però que no pare, com si es tractara d’un punt de control.

Servei

Aquesta opció està disponible si vosté té una ordre "ves a cotxeres" seleccionada. Açò obligarà al vehicle a ser reparat a les cotxeres (o al dipòsit corresponent: drassana o hangar). Pot ser útil incloure el servei de manteniment a la llista d’ordres abans de que els vehicles arrepleguen una nova càrrega.

Les opcions del botó Servei.

Remodela

Pot incloure una instrucció de remodelar un vehicle a la llista d’ordres. En seleccionar aquesta se li demana que trie el tipus de càrrega que el vehicle haurà de transportar després de la remodelació. Aquesta ordre és d’ús limitat ja que normalment només es reforma un vehicle per a un tipus de càrrega una sola vegada quan s'adquireix.

Quan ordene una remodelació li preguntaran pel tipus de càrrega.

Horari

Article principal: Horari

L'horari li permet especificar el temps que els vehicles han de tractar de tardar per a viatjar al llarg de cada tram de la ruta, i quant temps passen en cada estació. Consulte l’article sobre l'horari per a més detalls sobre com usar-lo.

La finestra d’Horari apareix en polsar el botó corresponent.

Copiar ordres

Si desitja crear una ruta que siga utilitzada per diversos vehicles, pot ser repetitiu donar a cada un d’aquests vehicles les ordres per separat. Imagine un servei d’autobusos, en el que els 5 autobusos recorren 5 estacions en una ciutat amb un servei freqüent de viatgers. És més avorrit dur a terme els mateixos 5 passos 5 vegades (una per cada vehicle), que copiar totes les ordres d’un vehicle a un altre.

Instruccions

 1. Done les ordres com normalment ho faria per al primer vehicle.
 2. Ara faça clic en el següent vehicle, vaja a la finestra d’ordres i polse Ves a.
 3. En compte de fer clic en una destinació com abans, faça clic en el primer vehicle que ja té un conjunt d’ordres (pot estar a les cotxereso movent-se per la carretera, la via, etc).
 4. Ara veurà que el segon vehicle té les mateixes ordres que el primer.

Per a evitar errors només pot copiar les ordres a un vehicle que no tinga ordres assignades. Açò és per a evitar que en fer clic en una estació ocupada, de forma accidental faça clic en un vehicle que ja té ordres assignades, i sobreescriga i perda el seu dur treball.

De totes formes Copiar ordres no és la millor solució, ja que si desitja canviar les ordres posteriorment, ho haurà de fer de forma individual per a cada vehicle. Veja compartir ordres, que és una manera millor per a donar ordres a vehicles que realitzen el mateix servei.

Compartir ordres

Les ordres compartides li permeten compartir una sèrie d’ordres entre uns quants vehicles de manera que quan les ordres d’un vehicle s’actualitzen, els vehicles que comparteixen les mateixes ordres també s’actualitzen. No importa quin vehicle s’actualitze (tots els vehicles que compartisquen les ordres canviaran).

Instruccions

 1. Òbriga la llista d’ordres del vehicle al què desitja assignar-li les ordres compartides d’un altre vehicle, i faça clic a Ves a.
 2. Mantinga pressionada la tecla Ctrl i faça clic en l’altre vehicle, el que ja té les ordres que vosté desitja compartir.
 3. Ara els dos vehicles comparteixen el mateix horari, i a més estan units entre si. Veurà que les ordres d’un altre vehicle es mostren i en l’última línia ara diu --Fi d’Ordres compartides--.
  Els horaris dels 2 autobusos s’han compartit.

Vosté pot enllaçar tants vehicles com vullga, no hi ha límit, però per descomptat només pot vincular el mateix tipus de vehicles ja que utilitzarà les mateixes estacions per a transportar les mateixes mercaderies fent el mateix recorregut.

Descompartir les ordres

En qualsevol moment pot decidir que un vehicle no compartisca les ordres amb els altres vehicles. Per descomptat, vosté no pot simplement eliminar-les, ja que les esborraria en tots els altres vehicles vinculats. En el seu lloc:

 1. Òbriga la llista d’ordres del vehicle que desitja desvincular.
 2. Seleccione l’última línia: --Fi d’Ordres compartides--
 3. Faça clic a Esborrar.

Veurà que totes les ordes desapareixeran de la llista d’aqueix vehicle, i que en l’última línia diu --Fi d’Ordres-- de nou. Tots els altres vehicles que comparteixen les ordres no es veuen afectats per aquest canvi. Ara pot controlar la llista d'ordres del vehicle descompartit de forma independent dels altres vehicles, com de costum.

Llista dels vehicles que comparteixen ordres

El botó /File/en/Manual/SharedOrders.png a la dreta de la finestra Ordres (o de la finestra Horari) mostra una llista de tots els vehicles que tenen les mateixes ordres compartides que el vehicle actual. La icona només s’activa si el vehicle té ordres compartides amb altres.

Llista dels vehicles amb ordes compartides

Notes

Botó clona vehicle.

Botó copia vehicle. Només disponible si el vehicle està dins de les cotxeres.

Missatges d’error

Quan es té una empresa gran, amb molts vehicles diferents i una àmplia xarxa, és inevitable que es produïsquen errors en algunes llistes d’ordres. Per exemple, pot ocórrer quan s’elimina una estació o si accidentalment fa clic en un hangar en compte de en un aeroport quan dóna una ordre a un avió.

El Sistema de revisió d’ordres s’executa en segon pla i comprova si n'hi han diversos problemes típics que poden ocórrer en una llista d’ordres. En el cas que es detecte un donarà lloc a un missatge d’error que informarà sobre l’anomalia de manera que vosté puga solucionar-la.

Té massa poques ordres a l'agenda

Perquè alguns vehicles puguen obtenir beneficis, necessiten almenys dues estacions en la seua llista (una de càrrega i una altra de descàrrega). Les cotxeres o punts de control no compten, ja que no permeten carregar o descarregar.

"<Vehicle> té massa poques ordres a l'agenda".

Té ordres duplicades

A veces una estación de forma accidental, seleccione dos veces consecutivas. Para la mayoría de los vehículos, esto puede causar un gran desorden, como por ejemplo que un avión que despegue y aterrice de nuevo en el mismo aeropuerto.

"<Vehículo> tiene órdenes duplicadas".

Ordre incorrecte

(Deuria dir “ordre incorrecta”, puix la paraula «ordre», sinònima de manament o prescripció, és femenina)
Si elimina una estació on un vehicle té una parada, el "fantasma" de l’estació serà visible per un temps (en forma d’etiqueta de color gris). Açò li permet tornar a construir una estació en la mateixa ubicació que l’antiga amb el mateix nom. Els vehicles tornaran a anar a aqueixa estació (si encara és del tipus correcte) sense necessitat de canviar les ordres.

S’ha eliminat una estació, i ha quedat en la llista una ordre incorrecta.

No obstant això, si vosté la deixa massa temps o de manera deliberada i no construeix una nova estació per a reemplaçar l’antiga, l’estació fantasma desapareixerà al poc de temps. Qualsevol ordre en els vehicles referida a aqueixa estació, serà reemplaçada amb el missatge en roig Orde incorrecta i es saltarà.

Té una estació invàlida en les seves ordres

Si elimina una part d’una estació (per exemple una parada d’autobús que estiga connectada a una estació de tren) l’ordre no s’anul·larà ja que l’estació encara existeix. No obstant això, el vehicle no té manera d’arribar a l’estació ja que la instal·lació no accepta aquest tipus de vehicles (autobusos). Açò obliga al vehicle a buscar repetidament l’estació.

L’estació encara existeix, però ja no admet autobusos.

Veja també