Substituir vehicles
Tutorials OpenTTD

Primers passos

Tutorial bàsic:

Començament
Construir autobusos
Construir trens
Construir avions
Per a acabar...

Segon tutorial:

Dues andanes
Dues vies
Instruccions a fons

Construcció del ferrocarril:
Construir vies
Construir cotxeres
Construir estacions
Col·locar senyals
Compra i venda de trens
Construcció de carreteres:
Construir carreteres
Construir estacions d'autobús i molls de càrrega
Construir cotxeres de vehicles
Compra i venda de vehicles
Construcció de canals:
Construir molls
Construir drassanes
Col·locar boies
Compra i venda de vaixells
Construir canals i rescloses
Construcció d'aeroports:
Construir aeroports
Compra i venda d'avions
Construcció en general:
Construir ponts
Construir túnels
Modificar paisatge
Treballar amb els vehicles:
Configurar ordres
Remodelar vehicles
Substituir vehicles

Contents

Substituir manualment

Es pot substituir un sol vehicle sense perdre la seua llista d’ordres seguint aquests passos:

  1. Envie el vehicle a una cotxera, drassana o hangar.
  2. Elimine (venda) el vehicle (o només la màquina del tren, si es tracta d’un tren)
    • Ara, el primer nou vehicle o màquina que fabrique tindrà la mateixa llista d’ordres que el vehicle que acaba d’eliminar.
  3. Compre el vehicle o màquina (motor) del tipus que desitge (tindrà la mateixa llista d’ordres del vehicle que acaba d’eliminar)

Autosubstituir

L’autosubstitució (o substitució automàtica) és una funció molt útil implementada per Bjarni (en) que li permet actualitzar la seua flota sencera d’un cert tipus de vehicle a un tipus diferent sense haver de vendre’ls o substituir-los individualment. Imagine’s que vosté acaba de finalitzar la construcció d’una xarxa de 40 autobusos i després arriba un nou tipus d’autobús: es necessitaria una quantitat significativa de temps i esforç per a enviar-los a tots a les cotxeres, vendre’ls i després comprar-los nous (tot això 40 vegades); aquest és el tipus de situació en què vosté necessita Autosubstituir. Pot substituir un model de tren a un altre model de tren, i els vagons també es poden reemplaçar. Açò és molt útil amb sets NewGRF que introdueixen nous i més ràpids tipus de vagons, segons el joc avança.

Per a arribar a la pantalla substitueix vehicle, en primer lloc òbriga la llista de vehicles del tipus que desitge fent clic en el botó corresponent /File/en/Manual/Vehicle list button.png (a l’exemple de baix es mostren els trens). Després, des del menú Administra llista, faça clic a Substitueix Vehicles.

Ací pot trobar el botó Substitueix Vehicles.

Apareix la finestra Substitueix <tipus de vehicle>, pareguda a la dels trens que es mostra a continuació.

La finestra Substitueix vehicles per a trens

El panell de l'esquerra mostra els vehicles que s’utilitzen actualment (i que es poden reemplaçar). El panell de la dreta mostra els nous vehicles disponibles (per a substituir els vells). Faça clic en el tipus que desitja substituir i en el nou per a seleccionar-los i així definir la substitució.

Si està actualitzant trens, hi ha diversos tipus de vehicles disponibles:

Naturalment, no és possible fer una substitució entre distints tipus de trens perquè el tren hauria de ser capaç d’entrar a una cotxera d’un tipus i eixir-ne per altra d'un tipus diferent. L’excepció a aquesta norma és la substitució entre trens normals i trens elèctrics (si hi han vies electrificades en aqueix lloc), ja que ambdós poden circular sobre vies electrificades i es poden comprar a les cotxeres electrificades.

Per a començar a substituir vehicles només ha de fer la selecció i polsar Comença a substituir.

Una vegada que tots els vehicles d’un tipus han sigut reemplaçats, el tipus vell de vehicle que ha sigut reemplaçat es torna de color gris a la finestra substiueix (com el Floss 47 que es mostra baix). Faça clic en ell i al botó Para de substituir per a finalitzar el procediment. Després el vehicle substituït desapareixerà de la llista.

Després de reemplaçar tots els Floss 47 el vehicle es torna de color gris.

Treure vagons: Actiu/Inactiu

Al cantó inferior dret de la finestra Substitueix hi ha un botó en què posa Treure vagons amb les opcions Actiu/Inactiu. Si s’activa l’opció Actiu, quan un motor (màquina de tren) composta per una sola unitat (per exemple la màquina Gresley A4) se substitueix per un altre motor compost per dues unitats (la màquina IC125 per exemple), el primer vagó del tren es vendrà per a mantenir la longitud original del tren.

Tinga en compte que açò només funciona en un sentit, si vosté fóra a substituir un tren amb dos motors (per exemple l'IC125 o alguns DMU) per un altre tren de motor únic, que acurtaria la longitud total del tren. No s’omplirà fins a la longitud original del tren amb nous vagons, ja que no es pot especificar què vagons caldria usar per a fer això.

Revisió

No tots els seus vehicles seran enviats a les cotxeres per a ser reemplaçats en l’instant en què faça clic a Comença a substituir. En compte d’això, seran substituïts durant la seua següent visita ordinària de revisió a una cotxera.

Però si té activat el paràmetre avançat Desactiva les revisions quan les avaries s'estableixen a cap i el paràmetre de dificultat Avaries de vehicles amb el valor Cap, els seus vehicles no aniran mai a una cotxera a fer la revisió. En aquest cas Autosubstituir utilitza regles diferents en funció dels seus fons (però aquestes només s’apliquen a la versió OpenTTD 1.0.0 o posteriors):