Col·locar senyals
/File/en/Translation.png
Aquest article s'està traduïnt de l'original en anglés: en/Manual/Building signals.
Porcentaje: 75% aprox.
  
Pots col·laborar ajudant en la millora de la redacció.
 • Utilitza el Manual d'Estil pera una correcta edició.
 • Recorda llevar aquesta plantilla una vegada l'article estiga correctament traduït.
Tutorials OpenTTD

Primers passos

Tutorial bàsic:

Començament
Construir autobusos
Construir trens
Construir avions
Per a acabar...

Segon tutorial:

Dues andanes
Dues vies
Instruccions a fons

Construcció del ferrocarril:
Construir vies
Construir cotxeres
Construir estacions
Col·locar senyals
Compra i venda de trens
Construcció de carreteres:
Construir carreteres
Construir estacions d'autobús i molls de càrrega
Construir cotxeres de vehicles
Compra i venda de vehicles
Construcció de canals:
Construir molls
Construir drassanes
Col·locar boies
Compra i venda de vaixells
Construir canals i rescloses
Construcció d'aeroports:
Construir aeroports
Compra i venda d'avions
Construcció en general:
Construir ponts
Construir túnels
Modificar paisatge
Treballar amb els vehicles:
Configurar ordres
Remodelar vehicles
Substituir vehicles

Tutorial sobre la col·locació de senyals. Els senyals s’utilitzen per a dirigir els trens i prevenir xocs de trens.

Aquest tutorial està dissenyat com una introducció bàsica a la senyalització. Per a una informació en més profunditat sobre els tipus de senyals i les seues diferents aplicacions veja Senyals.

Contents

Col·locació d’un senyal

 1. Faça clic en el botó Construeix vies /File/en/Manual/Manual html m772c5b23.png de la barra de menú per a mostrar la barra d'eines Construcció de Ferrocarril:
  Barra d'eines Construcció de Ferrocarril
 2. Faça clic en el botó Construeix senyals de tren /File/en/Manual/Place signal.png de la barra d'eines Construcció de Ferrocarril per a mostrar la barra d'eines Selecció de senyals:
  Barra d'eines Selecció de senyals
  Aquesta barra d'eines és molt senzilla d’usar. La fila superior té els senyals mecànics, i la fila inferior té els senyals elèctrics. Cada tipus de senyal és funcionalment idèntic el de dalt amb el situat de davall d’ell, trie el senyal segons l’aparença que més li agrade per al seu ferrocarril.
  Els tipus de senyals en aquesta barra d'eines són, d’esquerra a dreta, el senyal de tram, senyal d'entrada, senyal de sortida, senyal combinat, senyal de camí, i senyal de camí d'un sentit. Si en algun moment vosté dubta, i no recorda de quin senyal es tracta, o vol saber més sobre el propòsit de cada senyal, mantinga polsat el botó dret del ratolí sobre el botó corresponent i apareixerà un missatge de color groc donant-li un poc més d’informació.
 3. Una vegada que haja seleccionat un tipus de senyal, pose el cursor sobre les vies fèrries, en el punt on desitja col·locar el seu senyal.
 4. Faça clic una vegada per a construir el senyal en la via. Excepte si vosté va triar un senyal de camí, es col·locarà un senyal de dos sentits (els senyals de camí només poden usar-se per a un sentit de la marxa).
 5. Faça clic de nou per a convertir el senyal a un senyal d’un sol sentit. D’esta manera només els trens procedents de la direcció cap a la qual s’orienta el senyal podran passar. Tots els canvis de direcció dels senyals són gratuïts.
 6. Faça clic de nou per a encarar el senyal al sentit oposat.
 7. Faça clic de nou per a convertir el senyal a un senyal de dos sentits.

Construir una filera de senyals

També és possible construir diversos senyals del mateix tipus al mateix temps, fent clicoarrossegar al llarg del tram de via en què desitge col·locar-les. No obstant això potser li resulte més útil fer clicoarrossegar des d’un senyal existent, ja que, d’aquesta manera, la filera de senyals es construirà en la mateixa direcció que la primera:

 1. Amb el botó Construir senyals de ferrocarril /File/en/Manual/Place signal.png activat, col·loque el cursor sobre un senyal existent.
 2. Faça clicoarrossegar al llarg de la via del tren.
 3. Solte el ratolí per a col·locar els senyals.

Quan col·loque senyals d’aquesta manera, depenent del valor que aparega en el botó Densitat de senyals en arrossegar /File/en/Manual/Signal Density.png de la barra d'eines Selecció de senyals, aquests es col·locaran cada N caselles, al llarg del recorregut del clicoarrossegar (el valor predeterminat de N es 4).

Pot canviar la Densitat de senyals en arrossegar fent clic en les fletxes del botó. Tinga en compte també que si fa clicoarrossegar partint d’un senyal ja col·locat (d’entrada, de sortida o combinat) els senyals es col·locaran en la mateixa direcció que el primer.

Llevar senyals

Pot llevar els senyals existents activant el botó excavadora /File/en/Manual/Toggle clear active.png de la barra d'eines Construcció de Ferrocarril mentres estiga oberta la barra d'eines selecció de senyals.

El quadrat blanc es convertirà en roig, i vosté podrà eliminar els senyals individualment fent clic sobre elles o eliminar tota una filera usant clicoarrossegar al llarg d’un tram de vies. Faça clic en el botó de nou per a desactivar-ho. També pot usar la tecla R com a mètode abreviat.

Aquesta eina també obeeix al valor mostrat en el botó Densitat de senyals en arrossegar /File/en/Manual/Signal Density.pngde la barra Selecció de senyals.

Tipus de senyals

N'hi han bàsicament tres tipus de senyals: els senyals de tram, els senyals prèvis i els senyals de camí. Els senyals prèvis són un tipus especial de senyals de tram.

/File/en/Translation.png

Block signals only allow one train at a time in a signal block, while path signals consider where trains want to go and allow multiple trains in a signal block when possible. A signal block is an interconnected piece of tracks enclosed by signals: the signals separate the signal blocks. If there is no signal between two sections of track, both sections are in the same signal block (and allow only one train in case of block signals). Note that trains need not necessarily be able to travel between all sections of a signal block: as long as the tracks are somehow connected without an intermediate signal, they are in one single block.

Normal block signals are the easiest to use. They can be both one-way and two-way (click to build a two-way signal, click again on the same tile to change to one-way, click again to change the direction, click again for two-way). One-way block signals can only be passed by trains "driving towards the light" and are an easy way to set up one-way tracks. Be careful with two-way block signals; if two trains approach this type of signal from both sides they may get stuck and cause a Deadlock (en).

Path signals come in two flavours: one-way and two-way. With both types, trains can only stop at the signal when driving towards the light. The one-way path signals (with the red and white sign) cannot be passed from the back side. The two-way path signals can be passed from the back, but trains will always continue to drive past the signal. Key to using path signals is to make sure that every signal allows a train to wait without blocking an intersection. So when placing a path signal, imagine your longest train waiting at the signal and work out if it would block something; if so, the signal is in the wrong place.

If you're new to OpenTTD, path signals are the easiest to use, as you can build stations and intersections without much problems. Just make sure you keep the "rule" as explained above in the back of your head. Normal block signals can be used on very easy setups with only two trains or on long uninterupted one-way track sections. Presignals are more complicated and will not be explained for the purpose of this tutorial. More details about all types of signals, including examples, can be found in the Signals (en) section of the manual.

Convertir un senyal a un tipus distint

Pot convertir un senyal existent a un tipus de senyal diferent fent clic en el botó convertir senyal /File/en/Manual/Signal Convert.png de la barra Selecció dels senyals. Després, quan faça clic en un senyal existent es convertirà, de forma gratuïta, en el tipus de senyal seleccionada en la barra selecció de senyals.

Per a desactivar la conversió de senyals (si desitja tornar al mode normal de col·locació de senyals, per exemple), faça clic de nou en el mateix botó /File/en/Manual/Signal Convert.png.