Paisatge
Tutorials OpenTTD

Primers passos

Tutorial bàsic:

Començament
Construir autobusos
Construir trens
Construir avions
Per a acabar...

Segon tutorial:

Dues andanes
Dues vies
Instruccions a fons

Construcció del ferrocarril:
Construir vies
Construir cotxeres
Construir estacions
Col·locar senyals
Compra i venda de trens
Construcció de carreteres:
Construir carreteres
Construir estacions d'autobús i molls de càrrega
Construir cotxeres de vehicles
Compra i venda de vehicles
Construcció de canals:
Construir molls
Construir drassanes
Col·locar boies
Compra i venda de vaixells
Construir canals i rescloses
Construcció d'aeroports:
Construir aeroports
Compra i venda d'avions
Construcció en general:
Construir ponts
Construir túnels
Modificar paisatge
Treballar amb els vehicles:
Configurar ordres
Remodelar vehicles
Substituir vehicles
Manual d'OpenTTD
Instal·lació · Tutorial
Preguntes més freqüents
Interfície del joc · Llija'm.txt
Construcció de:

Ferrocarrils:

Senyals · Estacions · Encreuaments · Capacitat de càrrega · Disseny de trens i consells
Carreteres · Tramvies · Rutes marítimes · Aeroports · Paisatge
Vehicles
Trens · Vehicles de carretera · Vaixells · Aviones · Ordres
Configuració
Opcions del joc · Dificultat · Paràmetres avançats · Configuració IA · Gràfics personalitzats · Trucs
Més temes
Poblacions · Economia · Indústries · Desastres · Consells · Característiques ocultes · Mètodes abreviats · Consola · Mecànica del joc · Multijugadors · Editor d'escenaris · Contingut en línia
Solució de problemes · Enllaços

Modificar el paisatge és el terme aplicat a la modificació del terreny dels escenaris, fent ús de les eines de creació de paisatge, incloent-hi rebaixar, elevar i anivellar el terreny.

Contents

Modificar el paisatge

Per a mostrar la barra d'eines polse el botó Eines del terreny /File/en/Manual/Landscaping button.png de la barra de menú. Una vegada faça clic apareixerà la barra d'eines Creació de paisatge.

La barra d'eines Creació de paisatge.

Què fan tots aqueixos botons?

Funcions dels botons (d’esquerra a dreta ):

Botó Acció Abrev. Descripció
/File/en/Manual/Lower land.png Botó Rebaixa terreny Q Rebaixa un cantó d’una casella del terreny.
/File/en/Manual/Raise land.png Botó Eleva terreny W Eleva un cantó d’una casella del terreny.
/File/en/Manual/Level land.png Botó Anivella terreny E Anivella diversos punts del terreny respecte del primer punt seleccionat.
/File/en/Manual/Clear title.png Botó Enderroca D Neteja el terreny
/File/en/Manual/Buy land.png Botó Compra un terreny U Compra terrenys per a usos futurs, impedeix el desenrotllament del poble en aqueixes caselles o el seu ús pels rivals.
/File/en/Manual/Plant trees.png Botó Planta arbres. I Obri la barra d'eines Arbres.
/File/en/Manual/Place sign.png Botó Situa una senyal O

Elevar el terreny

Tinga en compte que en alçar la part superior d’una muntanya, la base de la muntanya creixerà també. La despesa no correspon amb l’alçària sinó amb el volum del canvi. Evite elevar la terra del mar, ja que és extremadament costós i pot portar a la fallida a les empreses jóvens. També es pot elevar una superfície de terra fent clicoarrossegar amb el ratolí. Primer s’elevarà el punt de partida de la selecció un nivell, i després l’àrea seleccionada s’anivellarà perquè coincidisca amb aquest punt inicial, per la qual cosa és bàsicament una combinació de les eines elevar i anivellar.

Rebaixar el terreny

El terreny es pot rebaixar fins al nivell del mar. Tinga en compte que les zones al nivell del mar són propenses a les inundacions, i totes les caselles desapareixeran inundades per l’aigua. També es pot descendir una zona de terreny fent clicoarrossegar amb el ratolí. Primer descendirà el punt de partida de la selecció un nivell, i després l’àrea seleccionada s’anivellarà perquè coincidisca amb aquest punt inicial, per la qual cosa és bàsicament una combinació de les eines rebaixar i anivellar.

Anivellar el terreny

Utilitze l'eina anivellar terreny per a aplanar la terra en una àrea extensa.

Vista de l’àrea seleccionada.

Vista de l’àrea després de ser anivellada.

Autopendent

Paràmetre Autopendent.

Este es un paràmetre avançat sobre Construcció, que fa que les restriccions per a la modificació del terreny siguen menys severes i li permet transformar terrenys amb objectes en què, normalment, hauria de llevar abans l’objecte. Automàticament agrega o lleva fonaments si és necessari.

Sense autopendent
Amb autopendent
Característica disponible
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly