Constructie
Geavanceerde instellingen

Interface

Constructie

Voertuigen

Stations

Economie

Tegenstanders

Geavanceerde instellingen venster: Constructie sectie

De constructie sectie geeft je de mogelijkheid om verschillende opties in te stellen in relatie tot constructie en terreinvorming. Het doel van de beschikbare instellingen wordt hierna toegelicht. Voor elke instelling wordt de respectievelijke variabele in de config file aangegeven met de mogelijke waarden.

Contents

De constructie sectie van het Geavanceerde instellingen venster (1.1.1)

Seinen

Seinen aan rijzijde plaatsen

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.2.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Geeft aan of de seinen worden geplaatst aan die kant van de weg waar de voertuigen rijden, of aan de andere kant.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([construction] signal_side = <true|false>)

Activeer sein-GUI

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Met deze patch ingeschakeld zal klikken op de seinen knop resulteren in het openen van een extra seinen werkbalk, waarin je direct een bepaald type sein kunt kiezen (semafoor/armseinen, licht sein, voorseinen) zonder dat je moet rondcirkelen met de CTRL-toets. Het gebruik van CTRL om je seinen te selecteren blijft nog steeds mogelijk.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([gui] enable_signal_gui = <true|false>)

Bij slepen, plaats seinen elke

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.3.4)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de "Autorail" stijl voor het slepen van seinen (of wanneer automatisch invoeren van seinen wordt gebruikt met ctrl+slepen), kun je de dichtheid (plaats seinen elke Xe tegel) bepalen met deze instelling. Het aantal lege spoorvierkanten is gelijk aan deze waarde min 1.

Mogelijke instellingen: 1 tegel tot 20 tegels

In Openttd.cfg config file: ([gui] drag_signal_density = <num_val>)

Plaats automatisch armseinen voor

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Maakt semafoor (arm)seinen (oude stijl van seinen) de standaard te plaatsen seinen tot het jaar dat je hebt aangegeven in deze patch.

Mogelijke instellingen: 0 tot 5.000.000

In Openttd.cfg config file: ([gui] semaphore_build_before = <year>)

Seintype dat standaard moet worden gebouwd

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Stelt het type sein in dat standaard wordt gebouwd bij gebruik van het sein gereedschap. Kies tussen normale seinen, routeseinen of eenrichtingsrouteseinen. Als de sein-GUI is geactiveerd, wordt dit type sein standaard geselecteerd.

Mogelijke instellingen: Normale seinen, Routeseinen of Eenrichtingsrouteseinen

In Openttd.cfg config file: ([gui] default_signal_type = <0-2>)

Blader door seintype

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Stelt in door welk type van seien moet worden gebladerd met ctrl-klikken op een reeds geplaatst sein. Kies tussen bladeren door alle sein types, alleen de normale sein types of alleen de routesein types.

Mogelijke instellingen: Alleen normaal, Alleen routeseinen of Allemaal

In Openttd.cfg config file: ([gui] cycle_signal_types = <0-2>)


Bouwen op hellingen en kusten toestaan

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.2.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Normaliter kun je alleen sporen en wegen bouwen op hellingen parallel aan de stijging. Met deze instelling ben je in staat bijna alles op een helling waarbij automatisch funderingen worden gebouwd.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([construction] build_on_slopes = <true|false>)

Omgeving aanpassen onder gebouwen, spoorwegen, enz. toestaan (autoslope)

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Deze patch maakt de terreinvormingsrestricties minder dwingend en staat toe om het terrein te vormen onder objecten, waar je normaliter eerst het object zou moeten verwijderen.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([construction] autoslope = <true|false>)

Sta verwijderen van meer stedelijke wegen, bruggen en tunnels toe

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.3.3)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

De houding van de gemeente is milder naar je toe als je hun eigendommen wil verwijderen.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([construction] extra_dynamite = <true|false>)

Maximum bruglengte

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (1.2.1)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Geeft de mogelijkheid om de maximale bruglengte in te voeren.

Mogelijke instellingen: 1 vakje tot 2.048 vakjes

In Openttd.cfg config file: ([construction] max_bridge_length = <1-2048>)

Maximum tunnellengte

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (1.1.1)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Geeft de mogelijkheid om de maximale tunnellengte in te voeren.

Mogelijke instellingen: 1 vakje to 2.048 vakjes

In Openttd.cfg config file: ([construction] max_tunnel_length = <1-2048>)

Vliegvelden verlopen niet

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Vliegvelden kunnen een verloopdatum hebben, gelijk aan motoren. Verlopen vliegvelden kunnen niet meer gebouwd worden. Met deze optie ingeschakeld zullen vliegvelden niet meer verlopen.

Deze optie is hernoemd van sta altijd kleine vliegvelden toe in r16614.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([station] never_expire_airports = <true|false>)

Aanpassen van de hoogte van de randen van de kaart toestaan

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

met dit ingeschakeld hoeft de kaart geen water langs alle zijden te hebben en het geeft je de mogelijkheid ook het terrein aan te passen aan de randen, net als op elke andere plek. Met het selecteren van deze functie krijg je ook extra knoppen in de kaart generator om aan te geven welk type rand (water/vrije vorm) voor elke rand van de kaart moet worden gebruikt.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([construction] freeform_edges = <true|false>)

Plaatsing van bomen in het spel

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Met deze optie kun je het plaatsen van bomen gedurende het spel aan- of uitzetten.

Mogelijke instellingen: geen (houtzagerij werkt niet), alleen in regenwouden of overal

In Openttd.cfg config file: ([construction] extra_tree_placement = <0-2>)

Toestaan wanneer gepauzeerd

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (1.1.1)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Met deze optie kun je aangeven welke mogelijkheden tijdens een spelpauze toegelaten zijn.

Mogelijke instellingen: geen mogelijkheden, alle niet-constructie mogelijkheden, alles behalve landschapsaanpassingen of alle mogelijkheden

In Openttd.cfg config file: ([construction] command_pause_level = <0-3>)

In vorige versies

Sta altijd kleine vliegvelden toe

Mogelijkheid beschikbaar van (0.3.2 t/m 0.7.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Deze optie is hernoemd naar vliegvelden verlopen niet in r16614.

Sta het bouwen van zeer lange bruggen toe

Mogelijkheid beschikbaar van (0.2.0 t/m 1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Deze optie is hernoemd naar maximum bruglengte.

Zie ook