Stations
Geavanceerde instellingen

Interface

Constructie

Voertuigen

Stations

Economie

Tegenstanders

Geavanceerde instellingen venster: Stations sectie

De stations sectie geeft je de mogelijkheid verschillende opties gerelateerd aan stations in te stellen Het deol van de beschikbare instellingen wordt hieronder toegelicht. Voor elke instelling, zijn de respectievelijke variabelen van het config file hieronder opgesomd, tezamen met de mogelijke waarden.

Contents

De stations sectie van het Geavanceerde instellingen venster (1.1.1)

Vrachtafhandeling

Gebruik verbeterd laadalgoritme

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.3.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Een verbeterd laadalgoritme, hetgeen slechts een voertuig laadt op een bepaald moment totdat het compleet vol is, voordat het volgende voertuig wordt geladen. Wanneer deze optie is uitgeschakeld zullen alle voertuigen in een station gelijktijdig worden geladen, daarbij mogelijk onnodig meerdere platforms blokkerend.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg (en) config file: ([order] improved_load = <true|false>)

Voertuigen geleidelijk laden

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.5.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Voertuigen zullen geleidelijk geladen worden, niet direct vol in één keer. Als de optie om laadindicatoren te tonen aan staat, zal dit correct worden weergegeven.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([order] gradual_loading = <true|false>)

Vracht alleen bezorgen aan een station als er vraag naar is

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.2.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Vracht zal alleen worden gegenereerd op een station wanneer een voertuig met de capaciteit om die vracht te laden het station heeft bezocht. Dit heeft effect op de stationsrangorde.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([order] selectgoods = <true|false>)


Bouwen van aangrenzende stations toestaan

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.2.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Stations die direct naast elkaar worden gebouwd zullen worden samengevoegd zolang de spreiding van het station niet te groot wordt.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([station] join_stations = <true|false>)

Sta het samenvoegen van niet direct aaneensluitende stations toe

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Met het vasthouden van de Ctrl-toets tijdens het bouwen van een station komt er een dialoogvenster waarin gevraagd wordt of je het station wil samenvoegen met een bestaand station binnen het handelsgebied of een nieuw, losstaand station wilt realiseren.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([station] distant_join_stations = <true|false>)

Maximale stationsomvang

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.3.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Hoe uitgebreid een station kan zijn van het ene naar het andere eind. Als je een vierkant om het station heen trekt, dan is dit de maximale omvang van elke zijde van het vierkant in tegels.

Mogelijke instellingen: 4 tegels tot 64 tegels (Waarschuwing: hoge waarden vertragen het spel)

In Openttd.cfg config file: ([station] station_spread = <num_val>)

Geluidsniveaucontrole door steden voor vliegvelden toestaan

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Met deze geactiveerd, zal het aantal vliegvelden die in de nabijheid van een gemeente kan worden gebouwd niet meer vast. In plaats daarvan hangt het af van het geluidsniveau van de vliegvelden, hun afstand tot het centrum van de gemeente en de houding van die gemeente.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([economy] station_noise_level = <true|false>)

Gebruik meer realistische handelsgebieden

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.3.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Verandert het handelsgebied naar een meer realistische omvang. Met deze instelling ingeschakeld zal het handelsgebied van een stationstegel variëren met het "type" stationstegel. Bijvoorbeeld, treinstations hebben een groter handelsgebied dan bushaltes en vliegvelden hebben een nog groter handelsgebied. Met vliegvelden variëren de handelsgebieden weer met het type vliegveld, waarbij de intercontinentale vliegvelden het grootste gebied bestrijken.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([station] modified_catchment = <true|false>)

Sta toe dat doorrijwegstops worden geplaatst op door stad beheerde wegen

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Het wordt mogelijk om doorrijwegstations te bouwen om wegen die in het bezit zijn van de gemeente.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([construction] road_stop_on_town_road = <true|false>)

Sta doorrijhaltes op wegen van tegenstanders toe

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds (0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Het wordt mogelijk om doorrijwegstations te bouwen op wegen die in het bezit zijn van bedrijven van je tegenstanders.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([construction] road_stop_on_competitor_road = <true|false>)

In vorige versies

Niet-uniforme stations

Mogelijkheid beschikbaar van (0.3.0 t/m 1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Deze optie is niet meer aan of uit te zetten, want je kunt stationstegels van verschillende typen tegen elkaar aan bouwen en tevens in verschillende hoeken, bijvoorbeeld twee verticale sporen en drie horizontale sporen.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([station] nonuniform_stations = <true|false>)

Sta het bouwen van aaneensluitende stations toe

Mogelijkheid beschikbaar van (0.6.0 t/m 1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Deze optie is niet meer aan of uit te zetten maar je kunt nog steeds een station direct tegen een ander station aanbouwen met de CTRL-toets ingedrukt waarbij je de keuze hebt om een nieuw station (met een nieuwe naam) type bouwen zonder dat de naam van het bestaande station overneemt.

Mogelijke instellingen: Aan of Uit

In Openttd.cfg config file: ([station] adjacent_stations = <true|false>)

Zie ook