Doorrijwegstations
/File/en/Manual/DriveThru Bus Stops.gif

Doorrijwegstations (DRWS) maken een nieuw soort stations beschikbaar voor wegvoertuigen. Meer zoals een traditionele bushalte in de echte wereld, laten deze nieuwe stations voertuigen hun passagiers en vracht laden en lossen door gewoon langs de weg te stoppen, en dan verder te rijden via de andere kant van het station. Deze station verhogen de efficiëntie van wegvoertuigen zeer waar het verkeer rustig is, maar een voertuig dat wacht bij het station zal elk ander verkeer blokkeren dat in dezelfde richting rijdt.

Standaard kun je alleen een DRWS bouwen op een open stuk land, of een weg die jouw eigendom is. Twee instellingen kunnen dit veranderen:

Met elk van deze ingeschakeld kun je een DRWS bouwen waar het anders niet mgelijk zou zijn; maar het eigendom van de weg zelf blijft bij de stad of de tegenstander.

Bouwen van een doorrijwegstation:
  1. Open het wegstationmenu zoals normaal (bus of vrachtwagen)
  2. Klik op de doorrijwegstation afbeelding
    /File/nl/Manual/DriveThru Menu.png
  3. Vind of een open stuk land, of zoek een bestaand stuk weg om het station op te bouwen
    /File/en/Manual/DriveThru Placement.gif

Andere opmerkingen over DRWS

In keten geplaatste doorrijwegstations staan efficiënte afhandeling van meerdere voertuigen toe