Przystanki przelotowe
/File/en/Manual/DriveThru Bus Stops.gif

Przystanki przelotowe stanowią nowy rodzaj stacji dla pojazdów drogowych. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych "przystanków autobusowych", te nowe stacje pozwalają pojazdom drogowym na załadunek/rozładunek pasażerów i ładunków po prostu poprzez zatrzymanie się na poboczu drogi, a następnie kontynuację jazdy wzdłuż drogi po drugiej stronie stacji. Stacje te znacznie zwiększają wydajność transportu drogowego tam, gdzie ruch jest niewielki, ale pojazd czekający na przystanku będzie blokował wszelki inny ruch w tym samym kierunku.

Budowa przystanków przelotowych na drogach nienależących do gracza jest regulowana przez dwa ustawienia:

Nawet jeśli powyższe ustawienia są włączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png), droga, po wybudowaniu na niej przystanku, pozostaje własnością miasta lub przeciwnika.

Budowa przystanków przelotowych:
  1. Normalnie otwórz okno budowy przystanku lub stacji załadunku
  2. Kliknij na obrazek przedstawiający przystanek przelotowy
    /File/en/Manual/DriveThru Menu.gif
  3. Znajdź prosty, wolny kawałek drogi zorientowany w odpowiednim kierunku i umieść tam przystanek
    /File/en/Manual/DriveThru Placement.gif

Inne informacje

Sekwencje przystanków przelotowych pozwalają na efektywną i szybką obsługę nawet dużej ilości pojazdów