Vracht
OpenTTD Handleiding
Installatie · Tutorial
Veelgestelde vragen · Spelinterface
README.md (en)
Constructies

Spoorwegen:

Signalering · Stations · Kruispunten · Netwerkcapaciteit · Spoorwegdesign & Tips
Wegen · Trams · Waterwegen · Vliegvelden · Terreinvorming
Voertuigen
Treinen · Wegvoertuigen · Schepen · Vliegtuigen · Orders
Instellingen
Spelopties · Moeilijkheidsgraad · Geavanceerde instellingen · Ai-instellingen · Aangepaste graphics · Cheats
Meer onderwerpen
Gemeentes · Economie · Industrie · Rampen · Tips · Verborgen functies · Sneltoetsen · Console · Spelmechanisme · Multiplayer · Scenario editor · Online content
Oplossingen voor problemen · Links
Voor een lijst met vrachttypen, zie de vracht categorie

In OpenTTD, vracht is wat je, als bedrijf, transporteert. Zij worden geproduceerd door sommige industrieën en steden, en zij worden door anderen geaccepteerd.

Industrieën en stedelijke gebouwen die in het handelsgebied van een station liggen aceepteren vracht en passagiers via dit station, en zullen hun vracht afgeven op dit station om elders te worden aangeleverd. (In sommige industrieën kunnen alleen bepaalde vierkanten vracht accepteren. Zie handelsgebied voor meer informatie.)

Als een vracht op het station is geplaatst zal de omvang hiervan effect hebben op de stationsrangorde voor dat type vracht.

Passagiers en post zijn ook vrachttypen, voornamelijk geproduceerd en geaccepteerd door steden. Verschillende gebouwvierkanten in steden acceoteren verschillende aantallen passagiers en andere vracht. De acceptatie kan worden gevonden door het landinformatie gereedschap te gebruiken ( /File/nl/Manual/Vraagteken.png ). Als een vierkant geen vracht van zichzelf kan accepteren, wordt het aantal genoteerd in 1/8'en. Er moet ten minste 8/8 van een vrachttype in een stationshandelsgebied liggen voordat het station die vracht gaat accepteren.

Sommige industrietegels accepteren ook 1/8 passagier. Industrieën zullen echter geen passagiers opleveren, met uitzondering van [[olieplatform/Nl|olieplatforms]. Meest opmerkelijk, hoogovens hebben vele 1/8 vierkanten en kunnen passagiers van zichzelf ontvangen. Daarnaast accepteert en genereert het bedrijfshoofdkwartier enkele passagiers en postzakken om spelers in het begin van het spel op weg te helpen.

Zie vrachtinkomsten voor meer informatie over hoe het inkomen wordt berekend.

Hieronder staan schema's en tabellen die voor elke vracht in elk klimaat aangeven wie deze produceert en accepteert.

Vracht stroomschema

/File/nl/Manual/OpenTTD industry-commodity flow chart - Temperate.png
/File/nl/Manual/OpenTTD industry-commodity flow chart - Sub-arctic.png
/File/nl/Manual/OpenTTD industry-commodity flow chart - Sub-tropical.png
/File/nl/Manual/OpenTTD industry-commodity flow chart - Toyland.png

Goederen productie en acceptatie tabellen

Gematigd
Vracht Geproduceerd door Geaccepteerd door
Kolen Kolenmijnen Energiecentrales
Goederen Fabrieken, Olieraffinaderijen, Houtzagerijen Steden
Graan Boerderijen Fabrieken
IJzererts IJzermijnen Hoogovens
Post Steden Steden, Olieplatforms
Vee Boerderijen Fabrieken
Olie Oliebronnen, Olieplatforms Olieraffinaderijen
Passagiers Steden, Olieplatforms Steden, Olieplatforms
Staal Hoogovens Fabrieken
Kostbaarheden Banken Banken
Hout Bossen Houtzagerijen
Subarctisch
Vracht Geproduceerd door Geaccepteerd door
Kolen Kolenmijnen Energiecentrales
Food (en) Voedselfabrieken Steden
Goods (en) Printing Works (en), Olieraffinaderijen Steden
Goud Goudmijnen Banken
Vee Boerderijen Voedselfabrieken
Post Steden Steden
Olie Oliebronnen Olieraffinaderijen
Papier Papierfabrieken Drukkerijen
Passagiers Steden Steden
Tarwe Boerderijen Voedselfabrieken
Hout Bossen Papierfabrieken
Subtropisch
Vracht Geproduceerd door Geaccepteerd door
Kopererts Kopermijnen Fabrieken
Diamanten Diamantmijnen Banken
Voedsel Voedselfabrieken Steden
Fruit Boomgaarden Voedselfabrieken
Goederen Fabrieken, Olieraffinaderijen Steden
Post Steden Steden
Mais Boerderijen Voedselfabrieken
Olie Oliebronnen Olieraffinaderijen
Passagiers Steden Steden
Rubber Rubberplantages Fabrieken
Water Watervoorraden Watertorens
Hout Timmerhoutzagerijen Fabrieken
Speelgoedland
Vracht Geproduceerd door Geaccepteerd door
Batterijen Batterijenboerderijen Speelgoedfabrieken
Bubbels Bellenblazers Frisdrankfabrieken
Suikerspin Suikerspinbossen Snoepfabrieken
Cola Colabronnen Frisdrankfabrieken
Fizzy Drinks (en) Frisdrankfabrieken Steden
Post Steden Steden
Passagiers Steden Steden
Plastic Plasticfonteinen Speelgoedfabrieken
Suiker Suikermijnen Snoepfabrieken
Snoep Snoepfabrieken Steden
Toffee Toffeegroeven Snoepfabrieken
Speelgoed Speelgoedfabrieken Speelgoedwinkels