Stations
/File/en/Manual/Stations.png

Stations zijn de belangrijkste onderdelen van elk netwerk. Daar wordt vracht verzameld en geladen of gelost van voertuigen. De vracht wordt opgehaald en geleverd aan de gebouwen in het handelsgebied van het station. Elk station kost 50 pond/100 euro per maand om te onderhouden, ongeacht de grootte.

Elke soort transport heeft zijn eigen type station:

Combineren van stations

Stations die je plaatst direct aaneengesloten bij een ander station (ongeacht de soort) zullen gecombineerd worden tot één station. Dat betekent dat zij hun vrachtacceptatie delen, de naam en de pool van vracht die wordt verzameld. Zij onderhouden uiteraard hun fysieke locatie en layout. Zo zal bijvoorbeeld een treinstation met een busstation er aan vast het busstation dezelfde pool van vracht delen met het treinstation, maar ook toestaan dat passagiers worden opgepikt en afgezet door bussen en treinen.

Je kunt stations combineren om verschillende redenen:

Er is een limiet voor de maximale omvang dat gecombineerde stations kunnen bedienen. Standaard is die limiet 12 x 12 tegels, maar dit kan worden veranderd in het venster van de stations sectie in de geavanceerde instellingen. Het is mogelijk om een afzonderlijk station te bouwen direct naast een station van de maximale grootte door links te klikken op de Ctrl-toets op de gewenste tegel en te kiezen voor bouwen van een nieuw, afzonderlijk station zoals hieronder beschreven.

Opmerking voor originele Transport Tycoon en Deluxe spelers: in OpenTTD kun je 2 of meer dezelfde stations samenvoegen (bijv. een conventioneel spoorwegstation met een monorail station), gelijk aan Chris Sawyer's Locomotion echter met een grotere uitbreidingsruimte.

Bouwen van niet-fysiek gekoppelde stations

Samenvoeging van een nieuw gebouwd station met Ctrl-linksklikken

Gecombineerde stations hoeven niet fysiek tegen elkaar aan te liggen - tenminste niet op de lange duur. Je kunt een ketting van stations bouwen en tussenliggende schakels weer verwijderen, en de "geschakelde" stations zullen deel blijven uitmaken van hetzelfde logische station.

Vanaf 0.7.0 kun je gecombineerde stations bouwen met Ctrl-linksklikken bij het plaatsen van het nieuwe station. Een pop-up venster zal je vragen of je dit nieuwe station wilt samenvoegen (en met welk station), of dat je een nieuw afzonderlijk station wilt bouwen. Stations die te ver weg liggen van de plek waar je op hebt geklikt zullen niet verschijnen in het venster. Je kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden bij het uitbreiden van een station en de nieuwe uitbreiding is fysiek gekoppeld aan meervoudige stations.

Verwijderen van gecombineerde stations

Je kunt een component van een gecombineerd station verwijderen door gebruik te maken van het bom/dynamiet gereedschap, waardoor alleen dat individuele station wordt verwijderd, en niet de gehele constructie. De uitzondering hierop vormen de treinstations, waar het met de bomgereedschap weghalen van een deel van het treinstation zal resulteren in het totaal verwijderen van het gecombineerde station (of niet, als er treinen in één van de stations staan). Om deze te verwijderen, moet je het "bouw station" gereedschap selecteren /File/en/Manual/Build station.png en dan het "verwijder" gereedschap /File/nl/Manual/Bulldozer.png waarmee je treinstations tegel voor tegel kunt verwijderen.

Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deel van een gecombineerd station dat fysiek is gescheiden van de rest van het gecombineerde station als je het naderhand wilt vervangen. Simpel vervangen zal een nieuw, afzonderlijk station opleveren - om het gekoppeld te houden moet je of koppel-en-verwijder uit het gekoppelde station gebruiken, of vanaf versie OpenTTD 0.7.0-beta1 de Ctrl-linksklikken methode gebruiken zoals in de vorige sectie is aangegeven.