Bouw haven
OpenTTD Tutorials

Basistutorials:

Starten
Busservice
Treinservice
Vliegtuigservice
Conclusie

Secundaire tutorials:

Twee platforms
Twee sporen
Uitgebreide instructies

Bouw spoorwegen:
Bouw sporen
Depots bouwen
Stations bouwen
Seinen plaatsen
Treinen kopen en verkopen
Bouw wegen:
Bouw wegen
Bouw bushaltes en vrachtwagenlaadhallen
Bouw garage
Wegvoertuigen kopen en verkopen
Bouw waterwegen:
Bouw haven
Bouw dok
Plaats boeien
Schepen kopen en verkopen
Bouw kanalen en sluizen
Bouw vliegvelden:
Bouw vliegveld
Vliegtuigen kopen en verkopen
Algemene constructies:
Bruggen bouwen
Tunnels
Terreinvorming
Voertuigen:
Orders uitdelen aan voertuigen
Voertuigen aanpassen
Voertuigen vervangen
Voertuig groepen

In deze tutorial leer je hoe je een haven bouwt voor schepen om te laden en te lossen en hoe je een geschikte plaats kiest voor je kade. Schepen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om olie van een Olieplatform naar een Olieraffinaderij te brengen. Wanneer je eenmaal weet hoe je een vaarroute bouwt, kun je schepen ook voor andere vrachten gebruiken.

Contents

De olieraffinaderij waar we een haven zullen bouwen.

Het vinden van een geschikte plaats

Allereerst moet je een olieplatform vinden en een olieraffinaderij waar je de olie van het platform naar toe wilt brengen. Het is goed dat olieplatforms een ingebouwde faciliteit hebben om olie te laden, zodat je hier geen haven hoeft te bouwen. De enige haven die je moet bouwen is die bij de olieraffinaderij. Raffinaderijen vind je alleen vlak bij de kust.

Een olieraffinaderij gevonden vlak bij de kust? Goed.

Een haven bouwen

1. Open de Bouw van waterwegen werkbalk door te klikken op de /File/en/Manual/Manual html m2cc0c4cd.png knop.

De Bouw van waterwegen werkbalk

2. Klik op de Bouw haven knop /File/en/Manual/Build dock.png. Een Haven bouwvenster wordt getoond. Denk eraan, je kunt rechts klikken* op elke knop als je een beschrijving wilt van wat deze knop doet.

3. Beweeg de muis langs de waterkant: de haven moet geplaatst worden op een hellingtegel die is aangesloten op een watertegel.

4. Hou het Haven bouwvenster in de gaten en zorg dat je zeker weet dat Olie wordt aangegeven achter Accepteren voordat je de haven bouwt.

5. Als de cursor twee witte vierkanten laat zien en olie wordt geaccepteerd op de locatie die je hebt gekozen, klik dan met de linkermuisknop om de haven te plaatsen (misschien moet je eerst iets doen aan terreinvorming om een geschikte plaats te maken).

Na enige terreinvorming hebben we een geschikte plaats gevonden voor onze haven. Let op de acceptatie van olie in het Haven venster.

(*) Dit is ondertussen vervangen door "hover over" gedrag, rechts-klikken werkt nog steeds als je de "hover over vertraging" op 0 zet.

Onze nieuw gebouwde haven.

En dat is alles wat nodig is om een haven te bouwen! Om een schip te kopen om de olie te transporten moet je eerst een scheepsdok bouwen.

Volgende: Bouw een scheepsdok »