Industrie
OpenTTD Handleiding
Installatie · Tutorial
Veelgestelde vragen · Spelinterface
README.md (en)
Constructies

Spoorwegen:

Signalering · Stations · Kruispunten · Netwerkcapaciteit · Spoorwegdesign & Tips
Wegen · Trams · Waterwegen · Vliegvelden · Terreinvorming
Voertuigen
Treinen · Wegvoertuigen · Schepen · Vliegtuigen · Orders
Instellingen
Spelopties · Moeilijkheidsgraad · Geavanceerde instellingen · Ai-instellingen · Aangepaste graphics · Cheats
Meer onderwerpen
Gemeentes · Economie · Industrie · Rampen · Tips · Verborgen functies · Sneltoetsen · Console · Spelmechanisme · Multiplayer · Scenario editor · Online content
Oplossingen voor problemen · Links
Dit artikel gaat over het concept van een industrie in OpenTTD. Een gecategoriseerde lijst van industrieën kun je vinden in Industrie

Industrieën zijn entiteiten die specifieke ladingen en/of diensten produceren. Er zijn drie soorten industrieën in OpenTTD: primaire, secundaire en tertiaire. Primaire industrieën, zoals mijnen, creëren middelen zonder dat er iets voor nodig is. Deze middelen worden vervolgens vervoerd door een transportbedrijf naar een secundaire industrie. Soms bieden secundaire industrieën een middel aan dat weer vervoerd kan worden naar steden (goederen of voedsel), of naar een tertiaire sector.

Je bedrijf vervoert slechts vracht voor de fabrikanten. Eventuele winsten die je maakt zijn puur de kosten van het vervoer en niet uit het verkopen van goederen.

De industrie-vensters tonen twee getallen over de productie van elke vrachttype dat wordt gecreëerd door de industrie. Dit zijn de totale waarden van de laatste maand. De eerste is de geproduceerde hoeveelheid, welke varieert als gevolg van interne factoren van de industrie. Tijdens een economische recessie is er slechts de helft van de normale productie.

De tweede waarde is het percentage van de geproduceerde hoeveelheid dat is geleverd aan de nabijgelegen stations voor de distributie. Industrieën kunnen besluiten om een deel van de productie achter te houden en het niet leveren aan een station.

Industrie-venster van een kolenmijn

De groei van de productie van de primaire bedrijfstakken is afhankelijk van het percentage van de vervoerde lading. Hoe meer je vervoert, hoe sneller het groeit in het lange termijn gemiddelde.

Details over de berekening van de genoemde getallen kan gevonden worden in de spelmechanisme pagina.

Contents

Tabel van industrieën per klimaat

Gematigd
Industrie Accepteert Produceert
Bank Kostbaarheden Kostbaarheden
Kolenmijn Niets Kolen
Fabriek Vee,
Graan,
Staal
Goederen
Boerderij Niets Graan,
Vee
Bos Niets Hout
IJzermijn Niets IJzererts
Olieraffinaderij Olie Goederen
Olieplatform Passagiers Olie,
Passagiers
Oliebronnen Niets Olie
Energiecentrale Kolen Niets
Houtzagerij Hout Goederen
Hoogoven IJzererts Staal
Subarctisch
Industrie Accepteert Produceert
Bank Goud Niets
Kolenmijn Niets Kolen
Voedselfabriek Vee,
Tarwe
Voedsel
Boerderij Niets Tarwe,
Vee
Bos Niets Hout
Papierfabriek Hout Papier
Olieraffinaderij Olie Goederen
Drukkerij Papier Goederen
Oliebronnen Niets Olie
Energiecentrale Kolen Niets
Goudmijn Niets Goud
Tropisch
Industrie Accepteert Produceert
Bank Diamanten Niets
Diamantmijn Niets Diamanten
Fabriek Rubber,
Kopererts,
Hout
Goederen
Boerderij Niets Mais
Timmerhoutzagerij Niets Hout
Kopermijn Niets Kopererts
Olieraffinaderij Olie Goederen
Olieplatform Passagiers Olie,
Passagiers
Voedselfabriek Fruit,
Mais
Voedsel
Boomgaard Niets Fruit
Rubberplantage Niets Rubber
Watervoorraad Niets Water
Watertoren Water Niets
Speelgoedland
Industrie Accepteert Produceert
Suikerspinbos Niets Suikerspin
Snoepfabriek Suiker,
Toffee,
Suikerspin
Snoep
Batterijenboerderij Niets Batterijen
Colabronnen Niets Cola
Speelgoedwinkel Speelgoed Niets
Speelgoedfabriek Plastic,
Batterijen
Speelgoed
Plasticfonteinen Niets Plastic
Frisdrankfabriek Cola,
Bubbels
Frisdrank
Bellenblazer Niets Bubbels
Toffeegroeve Niets Toffee
Suikermijn Niets Suiker

Nieuwe industrieën bekostigen

Het is mogelijk voor een voldoende rijk transportbedrijf om nieuwe industrie te financieren op het moment en waar jij wilt. Hou er wel rekening mee dat je niet onmiddellijk iets terugkrijgt voor je investering (zoals een deel van de winst), maar wel de lading kunt vervoeren. Je wordt ook geen eigenaar, dus je kunt het ook niet vernietigen. Zorg er dus voor dat je 'm op de juiste locatie plant.

Normaal gesproken kun je alleen de volgende industrieën financieren:

Gematigd
/File/nl/Manual/Industriegematigd.png Naam Kosten (zonder inflatie) Opmerkingen
Bank £747.070 (€1.494.140) Accepteert en produceert kostbaarheden.
Energiecentrale £703.125 (€1.406.250) Accepteert kolen uit kolenmijnen.
Fabriek £609.375 (€1.218.750) Accepteert graan en vee uit boerderijen en staal uit hoogovens. Produceert Goederen.
Hoogoven £629.882 (€1.259.764) Accepteert ijzererts uit ijzermijnen welke worden gesmolten tot staal.
Houtzagerij £656.250 (€1.212.500) Accepteert hout uit het bos. Produceert goederen.
Olieraffinaderij £714.843 (€1.429.686) Deze kunnen alleen nabij de kust gebouwd worden. Accepteert olie van olieplatforms of oliebronnen.
Subarctisch
/File/nl/Manual/Industriearctisch.png Naam Kosten (zonder inflatie) Opmerkingen
Bank £442.382 (€884.764) Accepteert goud.
Drukkerij £609.375 (€1.218.750) Accepteert papier uit papierfabrieken en produceert goederen.
Energiecentrale £703.125 (€1.406.250) Accepteert kolen uit kolenmijnen.
Olieraffinaderij £714.843 (€1.429.686) Deze kunnen alleen nabij de kust gebouwd worden. Accepteert olie van oliebronnen.
Papierfabriek £665.039 (€1.330.078) Accepteert hout en produceert papier.
Voedselfabriek £603.515 (€1.307.030) Accepteert vee en tarwe en produceert voedsel.
Tropisch
/File/nl/Manual/Industrietropisch.png Naam Kosten (zonder inflatie) Opmerkingen
Bank £442.382 (€884.764) Accepteert diamanten uit diamantmijnen.
Fabriek £609.375 (€1.218.750) Accepteert rubber uit rubberplantages, kopererts uit kopermijnen en hout uit houtzagerijen. Produceert goederen.
Houtzagerij £395.507 (€791.014) Produceert hout.
Olieraffinaderij £714.843 (€1.429.686) Accepteert olie uit olieplatformen en produceert goederen.
Voedselfabriek £603.515 (€1.307.030) Accepteert fruit uit boomgaarden en mais van boerderijen en produceert voedsel.
Watertoren £336.914 (€673.828) Accepteert water uit watervoorraad.
Speelgoedland
/File/nl/Manual/Industriespeelgoed.png Naam Kosten (zonder inflatie) Opmerkingen
Frisdrankfabriek £518.554 (€1.037.108) Accepteert cola uit colabronnen en bubbels uit bellenblazers. Produceert frisdrank.
Snoepfabriek £603.515 (€1.207.030) Accepteert suiker, toffee en suikerspin. Produceert snoep.
Speelgoedfabriek £477.539 (€955.078) Accepteert plastic uit plasticfonteinen en batterijen uit batterijenboerderijen. Produceert speelgoed.
Speelgoedwinkel £389.648 (€779.296) Accepteert speelgoed uit speelgoedfabrieken.

Om in het spel nieuwe industrie te bouwen hou je de Industrieën werkbalk knop ingedrukt /File/en/Manual/Manual html m4d6ba21e.png (zie Bedrijf en industrie informatie in de Spelinterface pagina) en selecteer Financier nieuwe industrie.

Verschillende patches veranderen de regels voor de bouw van nieuwe industrie:

Nieuwe industrie proberen

Vanaf versie 0.6.1 kun je nieuwe industrieën proberen. Proberen en betalen hebben twee grote verschillen. Ten eerste wordt proberen alleen gebruikt voor primaire industrieën (zoals ruwe materialen), en ten tweede kun je voor een geprobeerde industrie geen plaats bepalen (het wordt geplaatst waar de bron gevonden wordt).

Je kunt deze functie in het spel aanzetten in de geavanceerde instellingen, onder Economie -> Industrieën => Handmatige bouwmethode voor primaire industrieën. Het kan ingesteld worden op geen, zoals andere industrieën en proberen (standaard).

De kolenmijn is slechts één van de vele OpenTTD industrieën