GlobalVariables
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Przegląd

Zmienna Rozmiar Wersje Opis
VA2 A6/7/9/D
(odczyt)
ActD
(zapisanie)
00 80

W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 aktualna data (liczona jako dni od 1920)[1]
01 81

B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Bieżący rok (liczyć od 1920 r., Maks. 2175 nawet w grze 'wiecznej')[1]
02 82

B/D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 bieżący miesiąc (0–11) w bitach 0–7; wyższe bajty zawierają niepotrzebne 'junk'.[1]
Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r13594)0.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Ponieważ OpenTTD r13594 'dzień miesiąca' (0–30) jest przechowywany w bitach 8–12, bit 15 jest ustawiany w leapyear, a 'dzień roku' (0–364 lub 365) jest przechowywany w bitach 16–24. Wszystkie pozostałe bity są zastrzeżone i powinny być zamaskowane.
03 83

B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Current climate: 00 = temp, 01 = arctic, 02 = trop, 03 = toyland

84

D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 GRF loading stage, zerknij poniżej

85

B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 TTDPatch flags: tylko dla testów bitowych
06 86

B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Strona ruchu drogowego: bit 4 clear=left, set=right; inne bity są zastrzeżone i muszą być zamaskowane.

(87) (87) B Nieobsługiwane przez OpenTTD Nieobsługiwane przez TTDPatch Nie jest już używany od TTDPatch 2.0. (była szerokość znaku "€")

88

4*B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Sprawdza określony GRFID (patrz condition-types)[2]
09 89

W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 ułamek daty, zwiększany o 0x375 dla każdego tiku silnika
0A 8A

W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 licznik animacji, zwiększany co tyknięcie
0B 8B

D Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 TTDPatch version, zerknij poniżej [3][4]
0C

W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 current callback ID (feature-specific), ustaw na 00, gdy nie ma callback
0D 8D

B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 TTD version, 0=DOS, 1=Windows
0E 8E 8E B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Przesunięcie Y (Y-Offset) dla 'sprites' pociągu
0F 8F 8F 3*B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Czynniki kosztowe typu torów kolejowych
10

D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Extra callback info 1, zerknij poniżej.
11

B Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 aktualny typ narzędzia szynowego (dla callbacks na stacjach )
12 92

B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Tryb gry, 0 na ekranie tytułowym, 1 w grze i 2 w edytorze
13 93 93 W Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 39)2.5 Przesunięcie odświeżania płytki przesunięte w lewo [5]
14 94 94 W Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 39)2.5 Odświeżanie płytki przesunięte w prawo [5]
15 95 95 W Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 39)2.5 Odświeżanie płytki przesunięte w górę [5]
16 96 96 W Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 39)2.5 Odświeżanie płytki przesunięte w dół [5]

97 97 B Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Naprawiono wysokość linii śniegu [6][7]
18

D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Extra callback info 2, zerknij poniżej.

99 99 D Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Global ID offset
1A 9A

D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Zawsze ustawia wszystkie bity; możesz użyć tego do bezwarunkowych skoków
1B

B Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 opcje wyświetlania; bit 0=town names, 1=station names, 2=signs, 3=animation, 4=transparency, 5=full detail
1C

D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 wynik z najnowszej VarAction2
1D 9D

D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 TTD Platform, 0=TTDPatch, 1=OpenTTD [4]
1E 9E 9E D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Różne. Funkcje GRF

9F D Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 tylko do zapisu: ustawienia zależne od ustawień regionalnych
20

B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Aktualna wysokość linii śniegu, FFh, jeśli w ogóle nie ma śniegu [7]
21 A1

D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Nieobsługiwane przez TTDPatch OpenTTD version, zerknij poniżej. [4]
22 A2

D Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r12499)0.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1857)2.6 Level trudności: 00= easy, 01=medium, 02=hard, 03=custom
23 A3

D Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r13376)0.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.62.6 Bieżący format długiej daty
24 A4

D Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r13376)0.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2048)2.6 Bieżący rok zerowy na podstawie
25

D Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r15739)0.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch GRFID grf, który zawiera odpowiednie Action3. Przydatne podczas uzyskiwania dostępu do "powiązanego" (related) obiektu. Obecnie obsługiwane tylko dla pojazdów.

Wszystkie inne numery zmiennych są zastrzeżone i nie wolno ich używać.

 1. 1.0  1.1  1.2  Obsługiwane przez OpenTTD 0.70.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch W grach wieloosobowych OpenTTD nie zgłasza bieżącej daty i roku działaniom 6,7,9 i D, ale datę i rok załadowania gry. Powodem jest to, że zauważono, że użycie tej zmiennej prowadzi do desynchronizacji w grach sieciowych.
 2.  Wartość zmiennej 88 można przetestować tylko za pomocą testów GRFID.
 3.  OpenTTD zgłasza dowolny arbitralny numer wersji TTDPatch 2.6, aby stare GRF działały, ale nie wiedzą o OpenTTD. Nie polegaj na tym w przypadku nowych NewGRF.
 4. 4.0  4.1  4.2  Zasadniczo nie jest przydatne sprawdzanie zmiennych wersji za pomocą Akcji 7. Jeśli chcesz pominąć niektóre akcje, które są niekompatybilne z niektórymi wersjami, chcesz je pominąć na wszystkich etapach ładowania. Tak więc użyj działania 9.
 5. 5.0  5.1  5.2  5.3  Zerknij Action D aby uzyskać więcej informacji na temat przesunięć odświeżania kaflów i ich zastosowania.
 6.  Ta zmienna jest przestarzałym sposobem ustawiania wysokości linii śniegu za pomocą NewGRF za pomocą ActionD. Zostaje zastąpione przez Action 0 snow line height table. Aby odczytać bieżącą linię śniegu za pomocą VarAct2 w uruchomionej grze użyj zamiast tego zmiennej 20.
 7. 7.0  7.1  GRFv≤7 Dla GRF w wersji 7 i niższej zmienne te są wielokrotnościami 8; GRFv≥8 dla GRF w wersji 8 i wyższej bezpośrednio podają poziom wysokości jako wielokrotność 1.

Special variables

Faza ładowania GRF (- / 84)

Zmienna 84 jest zmienną BYTE do TTDPatch 2.5r1220. Jego niższy bajt (bity 0..7) ma wartość 0 dla etapów ładowania początkowego i GRF oraz 01 dla wszystkich innych etapów. Pozostałe bity są maską bitową, a włączenie dolnego bajtu ma następujące znaczenie:

Bit Wersja Znaczenie
0 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Ustawiony po zakończeniu etapu "Initialization"
1..7 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Zawsze 'clear'
8 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (r1220)2.5 Ustawiane tylko na etapie "Rezerwa"
9 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (r1220)2.5 Ustawiany tylko na etapie "Aktywuj"
10 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (r1220)2.5 Ustawiany tylko na etapie "Test"
11..15

Zarezerwowany. Nie testuj dla nich.

TTDPatch Version (0B / 8B)

Zmienna 8B ma następujący format: MMmrbbbb (choć zakodowany w little endian jako bb bb mr MM)

Element Znaczenie Wartość
MM major 'Pierwszy numer' TTDPatch version
m minor Drugi numer wersji TTDPatch
r revision Trzecia liczba wersji TTDPatch[1]
bbbb build Dziesięć razy liczba wersji alfa / beta (do włącznie z TTDPatch 2.5 beta 5), ​​wersja SVN (od TTDPatch 2.5 beta 5 r418 on)

Przykłady

Wersja Zmienna 8B Elementy
1.9.1 alpha 50 019101F4 MM=01, m=9, r=1, bbbb=50*10=01F4
2.0 beta 4 02040028 MM=02, m=0, r=4[1], bbbb=4*10=0028
2.0 final 02070046 MM=02, m=0, r=7[1], bbbb=70=0046
2.0 rev 1 02070050 MM=02, m=0, r=7[1], bbbb=80=0050
2.0.1 alpha 3 020A001E MM=02, m=0, r=10[1], bbbb=3*10=001E
2.5 beta 2 02500014 MM=02, m=5, r=0, bbbb=2*10=0014
2.5 rev631 02500631 MM=02, m=5, r=0, bbbb=631=0631
 1. 1.0  1.1  1.2  1.3  1.4  Dla TTDPatch 2.0, r=7 i dla serii TTDPatch 2.0.1 , r=10 ze względu na przeoczenie, które wykorzystało r=1..4 dla TTDPatch 2.0 beta 1..4.

Aby poprawnie wykryć wersje z TTDPatch 2.5 rev419 i nowsze, sprawdź tę zmienną. 8B ma wartość 02500419 lub wyższą lub zamień 0419 na rzeczywistą wymaganą wersję (używając numeru wersji jako cyfr szesnastkowych). Ponieważ wersje SVN są współużytkowane z innymi gałęziami łat, ważne jest sprawdzenie faktycznej wersji łaty, a także rewizji (revision) SVN.

Y-Offset for train sprites (0E / 8E)

Ponieważ 'sprite' pociągu muszą normalnie mieć takie same odsunięcia (offsets) na mapie iw widoku zajezdni, pojawią się albo za nisko na mapie, albo za wysoko w widoku zajezdni. Ta zmienna przesuwa wszystkie pojazdy w widoku składu o tyle pikseli.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.0 (r16867)1.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch Ponieważ OpenTTD r16867 ta zmienna działa na plik grf, to znaczy: Wpływa tylko na pociągi zdefiniowane w tym samym grf.

Rail track type cost factors (0F / 8F)

Ta zmienna jest zbiorem trzech bajtów, które są używane jako mnożniki kosztów śledzenia, gdy przełącznik "trackcostdiff" jest włączony. Wartość 08 jest wartością bazową używaną przez standardowe TTD.

Domyślne są następujące:

'Wartość' 'Rodzaje kolei' 'Ustawienie zelektryfikowanych kolei'
08, 10, 18 Regular, Monorail, Maglev off
08, 0D, 10 Regular, Electric, Monorail/Maglev on

Extra callback info (10 / -) and (18 / -)

Te zmienne mają znaczenie specyficzne dla wywołania zwrotnego. Są one opisane wzdłuż osoby callbacks.

Ponadto są używane poza funkcjami zwrotnymi do tych specjalnych celów:

Feature Używanie
Vehicles Służy do rozróżniania rysunków pojazdów w GUI lub na mapie. Zobacz Action2.
Stations Służy do komponowania kafli stacji ze sprite'ami z różnych łańcuchów Action-1-2-3 lub do rysowania niestandardowych fundamentów. Zobacz General station flags i 'AdvancedSpriteLayout'.
Railtypes Służy do rozróżniania między typem portalu tunelu a żądanym sygnałem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz odpowiednio Railtype tunnel portal overlay lub Railtype signal sprites .

Tile refresh offsets (13,14,15,16 / 93,94,95,96)

Te cztery zmienne należą do eksperymentalnej funkcji TTDPatch. Jednak ich definicja opiera się na niepełnym zrozumieniu algorytmu rysowania w TTD, więc w rzeczywistości nie osiągają tego, co mieli zrobić. Rozważ tę historyczną treść.

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 39)2.5

Te cztery przesunięcia określają rozmiar i położenie odświeżonego prostokąta, gdy TTD zdecyduje się odświeżyć płytkę. Podstawą obliczeń jest współrzędna pikselowa północnego rogu płytki.

Po obliczeniu TTD odejmuje od niej offset_left, aby uzyskać współrzędną x lewej krawędzi, dodaje offset_right, aby uzyskać współrzędną x prawej krawędzi, odejmuje offset_up, aby uzyskać współrzędną y górnej krawędzi i dodaje offset_down, aby uzyskać współrzędną y dolnej krawędzi. Powoduje to odświeżenie pikseli (offset_left+offset_right)*(offset_up+offset_down) pikseli. Domyślne wartości tych zmiennych wynoszą odpowiednio 31, 36, 122 i 32.

Odczytywanie tych wartości nie jest zbyt przydatne, ale możesz je modyfikować również za pomocą akcji D, więc twoje 'sprites' , które przekroczyłyby pierwotne limity, mogą być nadal przerysowane i odpowiednio animowane. Pamiętaj, że TTD używa tych wartości dla każdego kafelka, więc podanie zbyt wysokich wartości może spowolnić grę. Należy również pamiętać, że te zmienne są określone jako dwory ze względów technicznych, ale zostanie użyte tylko dolne słowo.

Ponieważ te wartości są globalne dla całej gry, nie powinieneś po prostu nadpisywać ich działaniem D. Zamiast tego powinieneś najpierw sprawdzić, czy są one wystarczająco duże, używając działania 7, a jeśli nie, pomiń działanie D. W ten sposób zmienne zostaną ustawione na maksymalną potrzebną wartość, a nie tylko wartość potrzebną dla ostatniego GRF na liście.

Snow line height (- / 97)

Jest to aktywne tylko wtedy, gdy przełącznik tempsnowline jest włączony. Domyślnie jest to FF (bez śniegu) i 38 (wersja GRF < 8) lub. 07 (wersja GRF >= 8) odpowiednio w klimacie umiarkowanym i arktycznym.

Global ID offset (- / 99)

Ustawienie tej zmiennej doda podaną wartość do wszystkich odpowiednich identyfikatorów w kolejnych działaniach 0, działaniach 3 (przesłonięcie barwników z wyjątkiem ~'except' ), działaniach 4 (z wyjątkiem teksty ogólne ) i działaniach A. Jest to wygodniejszy sposób zastosowania wyniku żądania zasobu GRF. Ustawienie tej zmiennej dotyczy tylko bieżącego pliku .grf.

Szczegółowo wpływa na następujące elementy:

Action Element modyfikowany
0 <Id> (tj. nie numery 'właściwości')
3 <Ids...> (tj. nie dotyczy typów ładunków ani 'ID' ładunków, również nie do nadpisywania barw)
4 <Offset> (jednak nie w przypadku tekstów ogólnych)
A <First-sprite>

Display options (1B / -)

Definicja zmiennej 1B jest nieco zależna od funkcji. W przypadku obiektów, które można rysować w sposób przezroczysty (stacje, mosty, domy, kafelki przemysłowe i obiekty), bit 4 jest ustawiany, jeśli bieżący element zostanie narysowany normalnie, i jasne, czy bieżący element zostanie narysowany w sposób przezroczysty. Do tych celów lotniska to stacje. Dla wszystkich innych funkcji bit 4 jest niezdefiniowany.

Misc. GRF Features (1E / 9E)

Ta zmienna jest globalną maską bitową różnych funkcji łatek, które może włączyć plik grf. Proszę ustawić bity tylko za pomocą operacji 08 (bitowe OR) lub, jeśli jest to absolutnie konieczne, usunąć niektóre bity za pomocą operacji 07 (bitowe AND). To gwarantuje, że nie zepsujesz ustawień innych plików GRF.

Bit Vartość Wersja 'Feature'
0 1 Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Pozwala drzewom i polom na pustyni
1 2 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Pokazuje chodnik i światła w pustynnych miastach
2 4 Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Pola mają wysokość, używając ramki ograniczającej 3D
3 8 Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Wyświetla pojazdy kolejowe o pełnej szerokości 32 pikseli w oknie zajezdni (zamiast 29 pikseli)[1]
4 10 Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23114)1.2 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r821)2.6 Włącz wywołanie zwrotne efektów dźwiękowych otoczenia 144
5 20 Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5/2.6 (r1439, będzie w jeszcze niepublikowanej wersji 2.5 beta 10)2.5/2.6 Włącz sieci trakcyjne na trzecim typie toru (tylko przy włączonej kolei zelektryfikowanej)
6 40 Obsługiwane przez OpenTTD 1.5 (r27200)1.5 Nieobsługiwane przez TTDPatch Włącz użycie drugiego zestawu kamiennych kafli. (sprite'y od 4042 do 4061)
31 80000000 Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Tylko do ustawienia przez ttdpbase (w) .grf w celu identyfikacji

Uwagi (Remarks):

 1.  Since Obsługiwane przez OpenTTD 1.0 (r16867)1.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch ta flaga działa na plik grf, to znaczy: Dotyczy tylko pociągów zdefiniowanych w tym samym GRF.

Przykładowy kod ustawienia bitu 3:

 24 * 9   0D 9E 08 9E FF 08 00 00 00

(Tutaj pierwsze 08 wskazuje bitową operację OR, a 08 00 00 00 jest wartością OR var. 9E z.)

Locale-dependent settings (1F / 9F)

Ta zmienna jest podwójnym słowem w formacie rrccmmll, gdzie jest znaczenie bajtów:

Bajt Znaczenie
rr Zarezerwowane do użytku w przyszłości, po prostu ustaw tutaj zero
cc Domyślna waluta używana przy pierwszym uruchomieniu gry. Może być większy niż 5, aby wybrać jedną z walut dodanych za pośrednictwem większej liczby walut. Jeśli ta wartość jest większa niż 5, a więcej walut jest wyłączone, zamiast nich zostaną użyte dolary amerykańskie.
mm Domyślny system pomiaru, który będzie używany przy pierwszym uruchomieniu gry. 00h oznacza system imperialny (mile), 01h oznacza system metryczny (kilometry), inne wartości są zabronione.
ll ID języka Ustawiając ten bajt, możesz zastąpić domyślny identyfikator języka i pozwolić innym GRF na dostarczanie poprawnie zlokalizowanych tekstów. (Drugi GRF może sprawdzić tę wartość w akcji 4s)

Odczyt tej zmiennej nie jest wiarygodny, więc musisz tylko do niej pisać. Należy również pamiętać, że części cc i mm są uwzględniane tylko podczas ładowania ekranu tytułowego po raz pierwszy, zmiana ich później jest ignorowana.

NOTE: Ta zmienna jest resetowana po etapie inicjalizacji. Uwzględniane są tylko zmiany na etapie aktywacji. W ten sposób GRF wyłączone w newgrf.cfg nie zmienią języka i/lub ustawień domyślnych. Jeśli chcesz zmodyfikować część cc lub mm, upewnij się, że odpowiednie działanie D nie jest pomijane przez wcześniejsze działanie 7 lub 9. W szczególności, jeśli twój GRF nie jest dostępny dla klimatu tropikalnego, upewnij się, że ustawiłeś zmienną 9F przed sprawdzeniem klimatu, ponieważ domyślnym ekranem tytułowym jest zwrotnik, a sprawdzenie klimatu nie powiedzie się.

OpenTTD Version (21 / A1)

Zmienna A1 ma następujący format: Mmrbbbbb (choć zakodowany w małym endianie jako bb bb rb Mm). Ta zmienna ma tylko przydatne znaczenie, gdy zmienna 9D ma wartość 1 (OpenTTD). Ta zmienna może być używana od OpenTTD r11330.

Element Znaczenie Wartość
M major Pierwsza liczba OpenTTD version
m minor Drugi numer wersji OpenTTD
r revision Trzecia liczba wersji OpenTTD
bbbbb build Wersje stabilne mają ustawione 80000h. Obsługiwane przez OpenTTD ≤1.8≤1.8 Kiedy OpenTTD był wersjonowany przy użyciu SVN, niższe bity zawierały wersję SVN. Od OpenTTD 1.9 te bity są nieużywane.

Obecność 80000h (zestaw bitów 19) oznacza, że ​​wydanie ma zawsze wyższy numer wersji niż jakiekolwiek kompilacje prowadzące do tego wydania.

Przykłady

Wersja Zmienna A1 Elementy
0.6.0 r11330 06002C42 M=0, m=6, r=0, bbbbb=11330=2C42
0.6.0 (release) 06080000 M=0, m=6, r=0, bbbbb=0=80000 ('due' do wydania)