Zajezdnie

Zobacz także tutorial: Budowa zajezdni, dla szczegółowych informacji na temat umiejscawiania zajezdni.

Różne zajezdnie, oraz dwa hangary na dole

Zajezdnie to budynki, w których odbywa się sprzedaż, kupno i serwisowanie pociągów ("warsztaty"), statków ("stocznie") i pojazdów drogowych ("zajezdnie" oraz "zajezdnie tramwajowe"). Samoloty używają hangarów, które mają takie same funkcje jak zajezdnie, ale są dostępne tylko jako część lotnisk (en).

Zajezdnie nie mają limitowanej ilości pojazdów, które mogą znajdować się w nich naraz. (Mogą być więc wykorzystywane jako "Escape depot" przed stacją kolejową).

Warsztaty kolejowe mają wbudowany dwukierunkowy sygnalizator trasy (w połączeniu z pre-sygnalizatorami działa jak Sygnalizator wejściowy).

Contents

Używanie

Warsztaty kolejowe

Żeby "zajrzeć do wewnątrz" zajezdni lub hangaru, kilknij na niego. Zobaczysz okno, pokazujące wszystkie pojazdy, które obecnie są w nim zatrzymane.

Kliknięcie na pojeździe, otworzy jego okno pojazdu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM), pokaże nazwę i ładowność pojazdu. Dla pociągów: Kliknięcie Ctrl+PPM wyświetli całkowitą ładowność pociągu.

Kliknięcie przycisku Nowe pojazdy (lub odpowiednio Nowe statki, bądź Nowy samolot) otworzy listę dostępnych pojazdów, które możesz kupić, klikając Kup pojazd drogowy (lub odpowiednio Kup samolot, Kup tabor kolejowy, bądź kup statek).

Serwisowanie

Pojazdy będą regularnie przyjeżdżać do zajezdni w celu serwisowania. Za każdym razem, gdy pojazd jest serwisowany, jego wskaźnik niezawodności jest ustawiany na maksymalną możliwą wartość dla danego typu pojazdu. Gdy tylko pojazd opuści zajezdnię, jego niezawodność natychmiast zacznie ponownie spadać, a co za tym idzie, prawdopodobieństwo awarii będzie stopniowo wzrastać.

Niezawodność spada w stałym tempie dla każdego pojazdu. Jeśli pojazd jest bardzo stary, jego niezawodność będzie spadać znacznie szybciej. Jeśli model pojazdu jest przestarzały (tzn. nie jest już dostępny w sprzedaży), jego maksymalna niezawodność również zacznie spadać. Problem ten wynika z trudności ze znalezieniem części zamiennych do bardzo starych modeli i wpływa na niezawodność wszystkich pojazdów danego typu, nawet jeśli są one regularnie serwisowane - i nawet jeśli pozostają w zajezdni.

Możesz dodać serwisowanie do listy poleceń pojazdu, jeśli chcesz, żeby był on serwisowany regularnie w trakcie swojej podróży. (Na przykład, możesz zmusić pociąg, aby został poddany serwisowi przed wjazdem na szczególnie zatłoczoną stację. Nie gwarantuje to, że się nie zepsuje, ale minimalizuje ryzyko).

Włączanie opcji serwisowania w poleceniach.

Możesz też użyć opcji "serwis" ("Serwisuj w razie potrzeby") w poleceniu zjazdu do zajezdni, aby pojazd wykonał to polecenie tylko wtedy, gdy będzie wymagał serwisu. Pojazdy mogą również otrzymać polecenie zatrzymania się w zajezdni. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Allow goto depot orders (en).

Zajezdnie wg środka transportu

Zobacz też